header why pronunciation is important

6 เหตุผลที่น่าสนใจว่าทำไมการออกเสียงภาษาอังกฤษจึงสำคัญกับเด็กในการเรียนภาษา

การออกเสียงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกับหรือการศึกษาที่ต่างประเทศ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมักจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการสื่อสารและการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มักเรียนรู้วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง การออกเสียงภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้นมักจะมีความได้เปรียบและถือว่ามีความสามารถอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ และแน่นอนว่าสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองตั้งแต่วัยเยาวน์ก็มักจะมีโอกาสทางหน้าที่การงานและปัจจัยความสำเร็จในชีวิตที่มากกว่าในอนาคตของเด็กเหล่านั้น

หนึ่งในสิ่งที่ผู้ปกครองและครูสอนภาษาอังกฤษให้ความสนใจคือการออกเสียง การออกเสียงของภาษาอังกฤษสำหรับเด็กคือสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเด็ก ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ไม่ใช่เด็กทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษจะสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ปกครองจึงกังวลว่าลูกๆ ของพวกเขาอาจจะไม่แข่งขันเท่าที่พวกเขาคาดหวัง 

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนรุ่นเยาว์ที่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบออนไลน์เพื่อลงทะเบียนบุตรหลานในโรงเรียนหรือโรงเรียน ESL ที่เปิดสอนบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ครูที่สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ใช้บทเรียนแบบโต้ตอบและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้นักเรียนของเด็กๆ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เด็ก ๆ ยังสามารถเพลิดเพลินกับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบโต้ตอบที่สนุกสนาน โดยพวกเขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้

การเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

kids enjoying class

ความสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

การเริ่มต้นขัดเกลาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะช่วยทำให้พวกเขาสามารถเติบโตในการเรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นที่จะค่อย ๆ ถูกขัดเกลามากขึ้นเรื่อย ๆ จากการฝึกฝนอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง พวกเขาควรรับรู้ถึงความสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ด้านล่างนี้ พวกเราจะพาไปทำความรู้จักกับความสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้ง 6 เหตุผลที่ควรรู้

  1. ผลลัพธ์ในการสื่อสารที่ดีกว่า การออกเสียงได้อยากถูกต้องนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การออกเสียงที่ชัดเจนนั้นจะช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกได้โดยไม่ถูกกำแพงทางภาษาขว้างกั้น และทำให้เด็ก ๆ สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

เมื่อเด็ก ๆ สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน แน่นอนว่าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่เกิดจากการออกเสียงที่ผิดพลาดได้ เช่น เมื่อเด็ก ๆ พูดคำว่า “tree” แทนที่จะเป็น “three” การออกเสียงที่มีความคล้ายคลึงกันนี้ อาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสื่อสารได้

การออกเสียงที่ถูกต้องนั้นช่วยให้เด็กหลีกเลี่ยงความสับสนและสามารถที่จะแสดงออกถึงความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ทักษะเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องสื่อสารกับบุคคลที่มีพื้นเพที่หลากหลาย และสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

  1. พัฒนาการด้านทักษะการฟัง เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการฟังของจนเองได้ผ่านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับเด็ก ๆ เมื่อมีการพัฒนาการด้านทักษะการฟัง เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ผ่านหูพวกเขาได้ง่ายมากขึ้น.
  2. เพิ่มพูนสติปัญญา. การออกเสียงภาษาอังกฤานั้นจะช่วยทำให้เด็ก ๆ สามารถเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกเสียงภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ และมีความสามารถในการแยกแยะว่าคำนั้น ๆ ออกเสียงผิดหรือถูก
  1. เสริมสร้างความมั่นให้กับเด็ก ๆ  การเรียนวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยทำให้เด็ก ๆ นั้นมีความมั่นใจในการออกเสียงที่มากขึ้น หากเด็ก ๆ มีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดี พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียนและรวมไปถึงไม่รู้สึกเขินอายในการสื่อสารและสื่อความคิดของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าพวกเขาจะรู้สึกมั่นใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการพูดภาษาประกอบอยู่ด้วย!
  1. นำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พบเจอได้บ่ายในโรงเรียน การออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั้นแสดงถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาของการเรียนการสอนที่กว้างมากขึ้น แน่นอว่าการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างคาบเรียน หรือแสดงการออกเสียงที่ยอดเยี่ยมระหว่างการทดสอบ เด็ก ๆ ที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนั้นจะมีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จที่มากกว่า
  1. เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ สำหรับความก้าวหน้าทางอาชีพ เมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้น ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของพวกเขาจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผชิญกับโลกของการทำงาน การออกเสียงที่ถูกต้องนั้นจะช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้กับอาชีพและความก้าวหน้าในอนาคต

ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นไม่เพียงเป็นทักษะทางเทคนิค แต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างรอดด้าน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตนเองและความสำเร็จในอนาคต ผู้ปกครองและผู้ศึกษาทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงและให้การสนับสนุน รวมไปถึงช่วยเหลือให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

kid rising his hand
kids listening a lesson

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

การมีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้เรียนภาษอังกฤษเป็นภาษาที่สองทุกคน มีวิธีการเรียนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคือสมัครเรียนหลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์และฝึกฝนทักษะการสื่อสารของพวกเขาระหว่างเข้าร่วมชั้นเรียน

มีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การฟังนิทานหรือเรื่องเล่า รวมไปถึงเกมส์ที่ใช้เพื่อการพัฒนาการออกเสียงที่ถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียน ตัวอย่างเช่น Speak and Spell ของ the British Council ที่มอบกิจกรรมสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะการสะกดคำและทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ

QQEnglish ที่เปิดทำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมอบการเรียนในรูปแบบตัวต่อตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์และการเรียนแบบออนไลน์สำหรับหลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หนึ่งในหลักสูตรที่แนะนำคือหลักสูตร Magic Phonics หลักสูตรที่เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้วิธีการออกเสียงจากเสียงสั้น ๆ ของการออกเสียงแบบสัทศาสตร์ตั้งแต่เสียงง่าย ๆ จนไปถึงเสียงที่เกิดจากการผสมเสียง!

นอกเหนือไปจากหลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ ทาง QQEnglish ยังมีหลักสูตร English for Little Ones หลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนและทำความเข้าใจกับเสียงต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ยินเป็นครั้งแรก โดยที่พวกเขาจะสามารถวาดภาพเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้หัวของตนเองได้ หลักสูตรสำหรับเด็กของ QQEnglish ครอบคลุมในทุกช่วงวัย

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมากมายที่เสนอการเรียนแบบตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจที่จะสมัครเรียนหลักส฿ตรเหล่านั้นให้กับเด็ก ๆ การให้ความสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่น ๆ นั้นเป็นกลายเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับเด็ก ๆ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กลายเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขาตลอดชีวิต

ยังไงต่อ?

สร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ของคุณ เตรียมตัวพวกเขาให้พร้อมกับอนาคตที่สดใส ช่วงพวกเขาให้สามารถพัฒนาทักษะของตนเอง จนกลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานของพวกเขา สมัครหลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ตอนนี้เลย!

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *