Online and in-person classes: Which is more effective?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ VS
เรียนภาษาอังกฤษแบบออฟไลน์
อะไรมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน?

ในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หากเคยมีคำถามที่ว่า ควรเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวหรือคาบเรียนแบบกลุ่ม ควรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออฟไลน์ (เดินทางมาเรียนแบบเห็นหน้า) หากเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในหัว แปลว่าคุณมาถูกบทความแล้ว

ในบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และการเรียนภาษาอังกฤษแบบออฟไลน์ ว่าการเรียนแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ลองเลื่อนอ่านบทความนี้ดู คุณอาจเจอคำตอบที่คุณต้องการ

สารบัญ

ความคล้ายคลึงของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และแบบออฟไลน์

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และแบบออฟไลน์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ก็มีจุดร่วมบางประการที่จะส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ

1. การเรียนภาษาอังกฤษทั้งสองแบบสามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้

นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวได้ และแน่นอนว่าสามารถขอให้เกิดการพูดคุยระหว่างคาบเรียนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ (ขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงกับครูผู้สอน) หากพวกเขาไม่ต้องการเรียนในคาบนั้น ๆ รวมไปถึงรู้สึกอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในหัวข้อต่าง ๆ ระหว่างการเรียน

2. หรือเลือกเรียนคาบเรียนแบบกลุ่ม

นักเรียนที่เลือกเรียนคาบเรียนแบบกลุ่ม มักจะสนุกไปกับการเรียนเพราะเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ได้โต้ตอบและแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างคาบเรียน นักเรียนหลายคนจึงต้องการเลือกคาบเรียนแบบกลุ่มเนื่องจากต้องการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น

3. ครูผู้สอนมีเป้าหมายให้กับนักเรียนแต่ละคน

ครูผู้สอนทุกคนทำการสอนให้กับนักเรียนเพราะว่าพวกเขาต้องการพัฒนาทักษะภาาาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ครผู้สอนต้องการเพียงแค่เห็นการพัฒนาของนักเรียน ในจุดนี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างครูผู้สอนออนไลน์และออฟไลน์

4. การโต้ตอบและการมีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียน

ปัจจัยหลักของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์คือการให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียน นักเรียนจะได้รับความกล้าในการแบ่งปันความคิดเห็นของตนเอง ครูผู้สอนจะพูดได้ว่าคาบเรียนนี้ประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียน(ทุกคน)มีส่วนร่วมกับคาบเรียนที่เกิดขึ้น

5. การเรียนทั้งสองรูปแบบนั้นมีมาตราฐานที่รองรับ

การเรียนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์นั้นควรมีมาตราฐานการสอนที่ได้รับการยอมรับ คุณภาพของการสอน เกณฑ์การประเมิน เพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นคือการเลือกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทั้งการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

6. การประเมินและคำแนะนำ

ทั้งการเรียนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์นั้นจะมีการประเมินและการให้คำแนะนำแก่นักเรียน โดยประเมินผ่านคำถาม การทดสอบ เรียงความ หรือโครงงาน ซึ่งครูผู้สอนจะให้การประเมินและคำแนะนำทั้งสองรูปแบบการเรียน

การเรียนแบบตัวต่อตัว

ในหัวข้อนี้เราจะมาสำรวจข้อดีและข้อด้อยของการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

การเรียนในรูปแบบออนไลน์

One-on-one Online vs. In-Person Classes

ข้อดี

คาบเรียนออนไลน์ถือว่าได้รับความนิยมมากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา ด้านล่างนี้จะเป็นข้อดีบางประการของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

   • ความสะดวกสบายในการเรียนภาษาอังกฤษ
   • สามารถเลือกเวลาที่นักเรียนสะดวกในการเรียน ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา
   • ความสนใจจากครูผู้สอนจะอยู่ที่นักเรียน
   • สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการเรียนตัวเองได้ตลอดเวลา
   • นักเรียนรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดของตนเอง
   • ครูผู้สอนสามารถให้คำแนะนำหรือแจ้งข้อผิดพลาดโดยไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ดีกับคำแนะนำดังกล่าว
   • สามารถเข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
   • การเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์จะมีราคาถูกกว่า
   • นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในที่ที่ตัวเองคุ้นเคยอย่างบ้านของนักเรียนเอง

ข้อด้อย

แม้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์จะสะดวกสบาย แต่ก็มีข้อด้อยบางอย่างที่คำนึงถึงเช่นเดียวกัน

   • สามารถเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือความขัดข้องของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   • หากครูต้องการทดสอบระดับภาษาของนักเรียน อาจมีการค้นหาข้อมูลจนทำให้การประเมินหรือการทดสอบระดับนั้น ๆ ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนไป
   • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเรียนภาษาอังกฤษแบบออฟไลน์
   • ระหว่างคาบเรียนอาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงหรือภาพ
   • บางครั้งอาจยากในการสื่อสารเนื่องจากครูผู้สอนและนักเรียนสามารถมองเห็นกันภาพแค่วีดีโอเท่านั้น
   • ระยะเวลาการเรียนที่จำกัด

การเรียนในรูปแบบออฟไลน์

One-on-one Online vs. In-Person Classes _ teacher and student

ข้อดี

การเรียนในรูปแบบออฟไลน์ ถือเป็นการเรียนแบบดั้งเดิมของการเรียนภาษา และยังมีหลายเหตุผลที่นักเรียนหลายคนเลือกเรียนในรูปแบบออฟไลน์เนื่องจากข้อดีดังต่อไปนี้

    • ความคืบหน้าของการเรียนสามารถถูกติดตามโดยครูผู้สอนได้ตลอดเวลา
    • ไม่มีสิ่งรบกวนระหว่างคาบเรียน
    • เป็นเรื่องง่ายที่ครูจะอธิบายข้อมูลต่าง ๆ หรือคำต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น
    • สามารถได้รับคำแนะนำได้ทันทีหลังคาบเรียน
    • นักเรียนและครูผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์และทำความรู้จักกันได้ง่ายมากขึ้น
    • นักเรียนสามารถมองเห็นการแสดงออกของครูผู้สอนได้ง่ายมากขึ้น
    • มีกิจกรรมระหว่างคาบเรียนที่หลากหลายมากกว่าคาบเรียนแบบออนไลน์

ข้อด้อย

นี่คือข้อเสียบางประการของการเรียนแบบออฟไลน์

   • การเดินทางไปเรียนค่อนข้างทำให้เสียเวลา
   • คาบเรียนจะไม่คืบหน้าหากนักเรียนขาดเรียน
   • บากครั้ง สภาพแวดล้อมของชั้นเรียนอาจไม่เหมาะสม
   • ราคาค่อนข้างสูง
   • ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการมาเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศค่อนข้างสูง
   • มีแนวโน้มในการสัมผัสร่างกายของอีกบุคคลที่อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจได้
   • นักเรียนที่อยู่ระดับเริ่มต้น อาจไม่กล้าในการแสดงออกทางด้านภาษาหรือเขินอายกว่าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ที่ไหน?

สำหรับผู้เรียนภาษา แน่นอนว่านักเรียนมีสิทธิ์เลือกตัวเลือกที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอ้างอิงจากความชอบของสภาพแวดล้อมการเรียนและความต้องการของนักเรียนเอง เมื่อคุณตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว สิ่งที่แรกที่ต้องพิจารณาคือคุณภาพของหลักสูตรและบริการของโรงเรียน

หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว คุณสามารถเลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ได้ โดยตัดสินจากความต้องการของคุณว่าการเรียนแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

การเรียนรูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน?

หากอ้างอิงจากเนื้อหาที่คุณได้อ่านมาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเด่นและข้อด้อยของการเรียนทั้งสองรูปแบบ ซึ่งคำถามถัดไปคือ แล้วการเรียนรูปแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

ในทุกวันนี้ การเรียนรูปแบบออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้กับนักเรียน แต่การเรียนรูปแบบออฟไลน์นั้นยังให้ความสนุกสนานระหว่างคาบเรียนที่มากกว่า พวกเราไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า การเรียนรูปแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่า

แต่ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนต้องการ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเด่นข้อด้อยดังนี้

 1. นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน
 2. นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับบทเรียนโดยไม่เกี่ยวกับความยากง่าย
 3. ครูผู้สอนสามารถเห็นหรือติดตามพัฒนาการการเรียนของนักเรียน
 4. นักเรียนสามารถได้รับความรู้จากคาบเรียนอย่างเต็มที่
 5. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่สิ่งที่น่าอึดอัด
 6. นักเรียนมีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะสั้น
 7. ความคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป
 8. นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างคาบเรียน

เรียนแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์

ท้ายที่สุดแล้ว ประสิทธิผลของคาบเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ชอบ เนื้อหาวิชาที่สอน และรูปแบบการสอนของครูผู้สอน ทางเลือกเป็นของคุณเสมอ ทั้งสองมีประสิทธิภาพ คุณเพียงแค่ต้องคิดถึงเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ แบ่งปันตัวเลือกของคุณกับเราที่นี่!

One-on-one Online vs. In-Person Classes _ 1 student in online class
One-on-one Online vs. In-Person Classes _ 2 students in the class