英文大寫規則

12 กฏสำคัญในการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่งองแคล่ว แต่ยงรวมึวการเขียนที่ถูกต้องและแม่นยำ ในการเขียนนั้น มีข้อบังคับมากมายเพื่อให้การเขียนหรือบทความนั้นเป็นไปได้อย่างดี แน่นอนว่าการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกฏสำคัญของการเขียนที่เราควรพิจารณา

กฏการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากสามารถช่วยให้การถ่ายทอดข้อความ สามารถเน้นรูป เน้นคำ หรือเน้นแบบเฉพาะเจาะจง หากมีความสนใจเกี่ยวกับการเขียน สิ่งที่คุณจำเป็นต้องสนใจคือ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ในทางกลับกัน หากไม่ได้มีความสนใจด้านนี้อย่างเฉพาะ ก็จะทราบแค่กฏพื้นฐานและอาจหลงลืมบางสิ่งขณะกำลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่ นี่คือสถานการณ์ที่มักพบได้จริง และทำให้กฏการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เรื่องหนึ่ง

ในด้านการทำงานหรือด้านธุรกิจ การเขียนอีเมลเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง อีเมลอาจเป็นสิ่งที่ดูคล้ายไม่เป็นทางการ หากไม่ได้ทำการกฏเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เมื่อคุณสมัครงาน สิ่งที่ปรากฏบนเรซูเม่หรือจดหมายแนะนำตัวอาจเป็นสิ่งที่บริษัทพิจารณาควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมัครงานด้านการเขียน

ทางด้านการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องเชี่ยวชาญในจังหวะและรูปแบบการเขียน เนื่องจากบางครั้งจะขอให้นักเรียนเขียนเรียงความหรือตอบคำถามอ้างอิงจากการอภิปรายในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งนักเรียนยังได้นับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้องอีกด้วย  ในแง่ของการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ พวกเขายังได้รับการสอนให้สังเกตการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้องของคำที่ใช้ในบริบทเฉพาะเจาะจงให้ถูกต้องเหมาะสม

ในแวดวงสื่อ นักข่าวหรือผู้เขียนข่าว จำเป็นต้องแน่ใจและมั่นใจว่าผลงานการเขียนของตนน่าสนใจและถูกต้องในมุมของผู้อ่าน พวกเขาต้องตรวจสอบการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่เหมาะสทมของคำนั้น ๆ ให้ถูกต้อง รวมไปถึงในคำที่ไม่จำเป็นต้องใช้

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นส่วนสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เมื่อผิดพลาดจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความชัดเจนของเนื้อความและความเป็นมืออาชีพในการเขียนของคุณ สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจกฏการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและทำให้การสื่อสารของคุณนั้นมีประสิทธิภาพ

12 กฏในการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

 1. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในตัวอักษรแรกของคำแรกในทุก ๆ ประโยค

เป็นกฏพื้นฐานที่ง่ายที่สุด และสามารถใช้ได้ทุกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงรูปกาล (tense) หรือความยาวของประโยคนั้น ๆ 

 1. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เมื่อเป็นชื่อเฉพาะ

คำนามชื่อเฉพาะในที่นี้หมายถึงชื่อของบุคคล สถานที่ องค์กร กิจกรรม  ชื่อตำแหน่ง ชื่อในแวดวงสื่อ (ชื่อวงดนตรี/ชื่อแบรนด์) เป็นต้น โดยทุกคำในชื่อเฉพาะนั้น ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำจำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถดูตัวอย่างได้ด้านล่างนี้

บุคคล: Barack Obama;
สถานที่: Beijing, China; Tokyo, Japan
องค์กร: American Football League
กิจกรรม : World War II
ชื่อตำแหน่ง: President Joe Biden, Dr. John Smith
ชื่อในแวดวงสื่อ (ชื่อแบรนด์): Samsung, Apple

หมายเหตุ: การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับกฏในข้อนี้นั้น ไม่จำเป็นจำต้องคำนึงถึงตำแหน่งของคำเหล่านั้นว่าอยู่ในตำแหน่งใดของประโยค

ตัวอย่าง: Dr. John Smith uses a Samsung smartphone during his virtual consultation.

 1. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับวัน เดือน และวันหยุด 

วัน เดือน และวันหยุดนั้น ใช้หลักการเดียวกับชื่อเฉพาะ (หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นชื่อเฉพาะเช่นเดียวกัน) 

วัน: Monday, Tuesday
เดือน: June, July
วันหยุด: Christmas Day, New Year’s Day

 1. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับชื่อฤดูกาล เมื่อเป็นคำสำคัญหรือต้องการระบุถึงอย่างเฉพาะเจาะจง

Spring Festival 2023
The Winter Sun

 1. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับชื่อหนังสือ บล็อก บทความ และหัวเรื่อง

เมื่อกล่าวถึงชื่อเรื่องและหัวเรื่อง ควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับคำหลัก ซึ่งรวมถึงคำนาม คำสรรพนาม กริยา คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ โดยคำสันธานและคำบุพบทที่มีตัวอักษรน้อยกว่า 4 ตัวอักษรไม่จำควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นแต่จะเป็นคำแรกหรือคำสุดท้ายของชื่อ

ตัวอย่าง:

ชื่อเรื่อง: The Art of Writing; English in the Philippines: Interesting Facts You Need to Know
หัวเรื่อง: The Role of Capitalization in English Grammar

 1. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับชื่อตำแหน่งหรือคำที่บ่งบอกสถานะ

เมื่อกล่าวถึงชื่อตำแหน่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวอักษรตัวแรกเสมอ

President Joe Biden
Prime Minister Abe
Queen Elizabeth II
Mr. and Mrs. Brown
Miss Tanaka

 1. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรย่อ

ในการใช้ตัวอักษรย่อตามคำจำกัความของพจนานุกรม Cambridge นั้นเกิดจากการนำตัวอักษรตัวแรกของคำในชื่อ มาออกเสียงเป็นใหม่ เพราะฉะนั้นจึงควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในทุกตัวอักษรของคำนั้น ๆ 

NASANational Aeronautics and Space Administration
FBI – Federal Bureau of Investigation
EFLEnglish as a Foreign Language

 1. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับชื่อประเทศ สัญชาติและภาษา

Japan – Japanese – Nihonggo
China – Chinese – Mandarin
Brazil – Brazilian – Portuguese

9. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ช่วงเวลา และชื่อเอกสาร

          เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และเอกสารสำคัญควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านั้น

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์: World War II, The Cold War
ชื่อเอกสาร: The United States Constitution
ช่วงเวลา: The Renaissance

 1. ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งกับชื่อสถานที่สำคัญ หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์

ชื่อของสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ทางประวัติสาสตร์ ต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ อย่างไรก็ตามสำหรับคำบุพพทในชื่อสถานที่เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

The Great Wall of China
Sydney Opera House
Statue of Liberty

11. ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งเมื่อเป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ป่า เป็นต้น 

ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงสถานที่ทางธรรมชาติ

Mt. Fuji
Mount Everest
River Thames
Nile River
Amazon Forest

12. สรพพนาม “I” ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในประโยค

ตัวอย่าง:

I wrote a letter to my friend in India.
John and I went to see a movie last week.
My mother bought me a new necklace and I like it.

การตระถึงกฏการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานเขียนของคุณชัดเจนมากขึ้น และช่วยให้คุณสามารถเน้นคำสำคัญที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ยังช่วยสื่อความหมายและความแตกต่างระหว่างคำนามเฉพาะและคำนามทั่วไป

แม้ว่าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฏการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แต่โปรดทราบว่ายังมีข้อยกเว้นบางอย่างสำหรับกฏการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ โปรดเลื่อนดูด้านล่าง:

черная доска

ข้อยกเว้นบางอย่างของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

 1. เมื่อใช้ในชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรืออักษรย่อ คำบุพบทและคำสันธานไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

■ Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
■ ESL – English as a Second Language

 1. เว็ปไซต์และที่อยู่อีเมลไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในทุกกรณี

■ Website: www.qqeng.net
■ Email address: [email protected]

 1. ไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับชื่อตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งด้านหน้าของชื่อบุคคล

■ Joe Biden, the president of the USA, spoke to the public.
■ I want to meet the queen of England.
■ They will have a conference with the prime minister of Japan on Friday.

 1. ฤดูกาลที่กล่าวถึงโดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

■ My favorite season is spring.
■ In summer, I will go swimming with my family in Hawaii.

 1. ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับตัวอักษรของคำหลังจาก (.) หรือ (?) หรือเมื่อคำนั้นเป็นคำนามเฉพาะเท่านั้น ไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษรตัวแรกของคำที่ตามหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้ (:) (;) (,) และ (-) 

■ She called me at 2 AM today; thus, I am feeling sleepy.
■ I have three favorite pets: a bird, a rabbit, and a fish

 1. ไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับคำนามทั่วไป

■ Maria went to her hometown.
■ I thought you had taken my book with you.

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฏและข้อยกเว้นของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว นี่คือสิ่งที่สำคัฐมาก ๆ หากเป้าหมายของคุณคือการทำให้งานเขียนของคุณชัดเจนและมีความหมาย ลองคลิกด้านล่างเพื่อฝึกฝนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *