英文大寫規則

12 Quy tắc viết hoa quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh

Học ngôn ngữ không chỉ là nói trôi chảy bằng tiếng Anh mà còn là viết đúng và chính xác. Trong văn viết, có một số quy tắc cụ thể cần tuân theo để có kết quả tốt. Vì vậy, viết hoa là một trong những khía cạnh thiết yếu nhất của văn bản mà chúng ta nên xem xét.

Tầm quan trọng của viết hoa trong tiếng Anh

Viết hoa đóng một vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh vì nó giúp truyền tải thông điệp và nhấn mạnh một từ hoặc mẫu câu cụ thể. Nếu bạn quan tâm đến viết, bạn phải am hiểu một số quy tắc viết như viết hoa. Mặt khác, nếu không đam mê, chắc chắn bạn chỉ biết những điều cơ bản và đôi khi quên mất khi viết. Trên thực tế, có nhiều tình huống khác nhau trong đó kiến thức về quy tắc viết hoa là quan trọng.

Trong kinh doanh, việc viết email rất quan trọng. Điều quan trọng là phải biết các quy tắc viết hoa. Một email có thể bị coi là không hoàn chỉnh nếu nó không tuân theo các quy tắc chính xác. Khi bạn nộp đơn xin việc, sự xuất hiện của CV đôi khi là một trong những cơ sở để nhà tuyển dụng xem xét bạn cho vị trí đó, đặc biệt khi bạn đang xin việc làm viết lách.

Trong giáo dục, giáo viên phải thành thạo về cách viết và nét chữ vì đôi khi họ yêu cầu học sinh viết một bài luận hoặc trả lời một câu hỏi thảo luận cụ thể. Học sinh cũng được rèn luyện cách viết đúng chữ hoa của các từ. Trong quá trình làm luận văn, họ cũng được dạy cách viết hoa chính xác các từ được sử dụng phù hợp trong ngữ cảnh.

Trên các phương tiện truyền thông, các nhà báo đảm bảo rằng kết quả bài viết của họ hấp dẫn và chính xác trong mắt độc giả. Họ phải quan sát cách viết hoa thích hợp của những từ cần viết hoa và những từ không viết hoa.

Viết hoa là một khía cạnh thiết yếu của ngữ pháp tiếng Anh có thể tác động đáng kể đến sự rõ ràng và tính chuyên nghiệp trong bài viết của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu quy tắc viết hoa trong ngữ pháp tiếng Anh để tránh mắc lỗi và giúp việc giao tiếp của bạn hiệu quả.

12 quy tắc viết hoa trong tiếng Anh

 1. Luôn viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên trong mỗi câu.

Đây là quy tắc dễ nhất. Quy tắc này luôn áp dụng cho tất cả các loại câu, bất kể độ dài và thì của chúng.

 1. Viết hoa danh từ riêng.

Danh từ riêng dùng để chỉ tên của những người, địa điểm, tổ chức, sự kiện, chức danh cụ thể trước tên, tên thương hiệu, v.v. Lưu ý chữ cái đầu tiên của danh từ riêng được viết hoa. Nhìn vào ví dụ dưới đây.

Người: Barack Obama;
Địa điểm: Beijing, China; Tokyo, Japan
TỔ chức: American Football League
Sự kiện: World War II
Chức danh: President Joe Biden, Dr. John Smith
Tên thương hiệu: Samsung, Apple

Lưu ý: Việc viết hoa chữ cái đầu tiên của những từ này phải được tuân thủ bất kể vị trí của chúng trong câu.

Example: Dr. John Smith uses a Samsung smartphone during his virtual consultation.

 1. Viết hoa ngày, tháng, ngày lễ

Ngày, tháng, ngày lễ được coi là danh từ riêng nên phải viết hoa.

Ngày: Monday, Tuesday
Tháng: June, July
Ngày lễ: Christmas Day, New Year’s Day

 1. Viết hoa các mùa khi được sử dụng như một danh từ riêng hoặc như một từ chính trong tiêu đề.

Spring Festival 2023
The Winter Sun

 1. Viết hoa sách, blog, tiêu đề bài viết và tiêu đề

Khi nói đến tiêu đề và mở đầu, điều quan trọng là viết hoa các từ chính. Điều này bao gồm danh từ, đại từ, động từ, tính từ và trạng từ. Các mạo từ, liên từ và giới từ có ít hơn bốn chữ cái không được viết hoa trừ khi chúng là từ đầu tiên hoặc cuối cùng của tiêu đề.

Examples:

Title: The Art of Writing; English in the Philippines: Interesting Facts You Need to Know
Heading: The Role of Capitalization in English Grammar

 1. Viết hoa chức danh của mọi người và lời chào của họ

Khi đề cập đến chức danh của một người cụ thể, luôn viết hoa chữ cái đầu tiên.

President Joe Biden
Prime Minister Abe
Queen Elizabeth II
Mr. and Mrs. Brown
Miss Tanaka

 1. Viết hoa các từ viết tắt

Từ viết tắt, theo định nghĩa của Từ điển Cambridge, là từ viết tắt bao gồm các chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tên của một cái gì đó, được phát âm như một từ. Luôn viết hoa các từ viết tắt.

NASANational Aeronautics and Space Administration
FBI – Federal Bureau of Investigation
EFLEnglish as a Foreign Language

 1. Viết hoa tên, quốc tịch và ngôn ngữ của các quốc gia

Khi đề cập đến quốc tịch hoặc ngôn ngữ, hãy luôn viết hoa chúng.

Japan – Japanese – Nihonggo
China – Chinese – Mandarin
Brazil – Brazilian – Portuguese

9. Viết hoa các sự kiện, thời kỳ và tài liệu lịch sử quan trọng

Các sự kiện lịch sử quan trọng và các tài liệu quan trọng cần được viết hoa để làm nổi bật ý nghĩa của chúng.

Sự kiện lịch sử: World War II, The Cold War

Tài liệu: The United States Constitution
Thời kỳ: The Renaissance

 1. Luôn tận dụng các địa danh nổi tiếng và địa điểm lịch sử.

Tên các địa danh nổi tiếng, địa điểm du lịch, địa điểm lịch sử phải luôn được viết hoa. Tuy nhiên, không viết hoa giới từ và liên từ.

The Great Wall of China
Sydney Opera House
Statue of Liberty

11.  Sử dụng tên riêng để tận dụng các đặc điểm địa lý như núi, sông, rừng, v.v.

Luôn viết hoa tên các đặc điểm địa lý.

Mt. Fuji
Mount Everest
River Thames
Nile River
Amazon Forest

12. Đại từ “I” luôn được viết hoa, bất kể vị trí của nó trong câu. Quy tắc này giúp phân biệt nó với các đại từ khác.

 Ví dụ:

I wrote a letter to my friend in India.
John and I went to see a movie last week.
My mother bought me a new necklace and I like it.

Giáo trình và tài liệu học tiếng Anh

Nhận thức được các quy tắc viết hoa là rất quan trọng vì nó làm cho bài viết của bạn rõ ràng và giúp bạn nhấn mạnh những từ quan trọng trong bài viết của mình. Nó cũng giúp truyền đạt ý nghĩa và phân biệt giữa danh từ riêng và danh từ chung.

 

Mặc dù bạn đã tìm hiểu về các quy tắc viết hoa, hãy lưu ý rằng có một số trường hợp ngoại lệ đối với các quy tắc đó. Hãy xem chúng dưới đây:

черная доска

Một số trường hợp ngoại lệ

 1. Khi được sử dụng trong tiêu đề, tiêu đề hoặc từ viết tắt, giới từ, mạo từ và liên từ không được viết hoa.

■ Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
■ ESL – English as a Second Language

 1. Các trang web và địa chỉ email thường không được viết hoa.

■ Website: www.qqeng.net
■ Email address: [email protected]

 1. Không viết hoa chức danh của những người không đứng trước tên của họ.

■ Joe Biden, the president of the USA, spoke to the public.
■ I want to meet the queen of England.
■ They will have a conference with the prime minister of Japan on Friday.

 1. Các phần được sử dụng nói chung không nên viết hoa.

■ My favorite season is spring.
■ In summer, I will go swimming with my family in Hawaii.

 1. Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của từ sau dấu chấm (.) và dấu chấm hỏi (?) và khi từ đó là danh từ riêng hoặc đại từ I. Không viết hoa chữ cái đầu tiên của từ sau một số dấu câu nhất định như dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang.

■ She called me at 2 AM today; thus, I am feeling sleepy.
■ I have three favorite pets: a bird, a rabbit, and a fish

 1. Không viết hoa danh từ chung.

■ Maria went to her hometown.
■ I thought you had taken my book with you.

Bây giờ bạn đã học được các quy tắc và ngoại lệ về viết hoa trong ngữ pháp tiếng Anh. Điều quan trọng là phải hiểu về những quy tắc này, đặc biệt khi bạn muốn viết những bài viết phong phú và có ý nghĩa. Kiểm tra việc học của bạn bằng cách làm bài kiểm tra dưới đây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *