En zor İngilizce kelimeleri öğrenmek

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากต่อการสะกดและการออกเสียง

30 มกราคม 2024 | สำหรับการอ่าน 10 นาที

ภาษาอังกฤษมักจะปรากฏคำที่ยุ่งยากและน่าประหลาดใจ (ในทางที่เข้าใจได้ยาก) คุณน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ยากในหนังสือหรือระหว่างที่คุณกำลังท่องอินเตอร์เน็ตอยู่ใช่ไหม แน่นอนว่าคำศัพท์เหล่านั้นมันดูน่าสนใจแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะออกเสียงหรือสะกดคำเหล่านั้นได้

หากคุณกำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และไม่ค่อยคุ้นเคยในภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างวงคำศัพท์ในระดับกลางและระดับสูง จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษยาก ๆ อีกหลายคำที่เราจะพบได้แค่ในพจนานุกรมที่เราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษาอังกฤษมีคำศัพท์เหล่านั้นอยู่ และเมื่อคำศัพท์เหล่านั้นปรากฏขึ้น มันเปรียบเสมือนกับ “สัตว์ประหลาด” ที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีก คำศัพท์เหล่านั้นทักหยอกล้อ หยั่งเชิง และคอยต้อนเราให้จนมุม! 

ตอนนี้คุณกำลังเตรียมพร้อมในการค้นหาและใช้งานคำศัพท์ที่มีความยากขึ้นอยู่หรือไม่ หรือว่าคุณกำลังเตรียมตัวเพื่อการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรองรับจากนานาชาติ เช่น IELTS หรือ TOEIC อยู่หรือเปล่า หรือคุณกำลังสงสัยว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากที่สุดในพจนานุกรมนั้นคือคำว่าอะไร ไม่ต้องเป็นห่วงเลย เราจะพาคุณไปค้นหาคำเหล่านั้นพร้อม ๆ กันกับเรา

ในบทความนี้ พวกเราจะพาไปสำรวจโลกของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากต่อการสะกด ออกเสียง หรือการหาควาหมาย แน่นอนว่ายังรวมถึงการยกตัวอย่างการใช้งานในประโยคเพื่อให้คุณสามารถใช้อ้างอิงได้ พร้อมหรือยังที่จะทำความรู้จักกับพวกมัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยากต่อการสะกดและออกเสียง


ในส่วนนี้ คุณกำลังจะได้อ่านบางคำศัพท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยากต่อการสะกดและการออกเสียงถ้าหากคุณไม่ได้คุณเคยกับพวกมัน โดยคำจำกัดความของคำศัพท์เหล่านี้ พวกเราจะอ้างอิงจาก Cambridge Dictionary

 


คำศัพท์

การถอดเสียง

ประเภท

ความหมาย

ตัวอย่างการใช้งาน
Aqueous

US  /ˈeɪ.kwi.əs/
UK  /ˈeɪ.kwi.əs/

adjectiveเป็นคำศัพท์เชิงเคมี หมายถึง สร้างจากหรือมีส่วนประกอบของน้ำThe chemists have been trying to mix aqueous chemicals in their experiments.
AitchUS  /eɪtʃ/
UK  /eɪtʃ/
nounตัวอักษร H หรือ h Some students cannot write the letter aitch correctly in their dictations.
AnachronismUS  /əˈnæk.rə.nɪ.zəm/
UK  /əˈnæk.rə.nɪ.zəm/
nounบางสิ่งบางอย่างทีมีมาตั้แต่อดีตหรือเป็นส่วนหนึ่งของอดีตThe movie received multiple awards for setting the plot in an era filled with anachronisms.
AnesthetistUS  /əˈnes.θə.t̬ɪst/
UK  /əˈniːs.θə.tɪst/
noun วิสัญญีแพทย์I was worried that the new anesthetist would fail to inject the anesthesia into my dad.
ArcaneUS  /ɑːrˈkeɪn/
UK  /ɑːˈkeɪn/
adjectiveบางคนหรือบา
อย่างที่ลึกลับและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักมัน
The nun who came out of the convent seems arcane.
BeguileUS  /bɪˈɡaɪl/
UK  /bɪˈɡaɪl/
verbดึงดูดหรือชักชวนเพื่อการหลอกลวงScammers beguile innocent people.
BrambleUS  /ˈbræm.bəl/
UK  /ˈbræm.bəl/
nounพุ่มไม้ป่าที่เต็มไปด้วยหนามBe careful in the forest; there are brambles out there.
ByzantineUS  /ˈbɪz.ən.tiːn/ /bɪˈzæn.taɪn/
UK  /bɪˈzæn.taɪn/ /ˈbɪz.ən.tiːn/
adjectiveซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจMany people react to the new byzantine government mandate.
CharcuterieUS  /ʃɑːrˈkuː.t̬ər.i/
UK  /ʃɑːˈkuː.tər.i/
noun■ เนื้อแบบตัดเย็น หรือร้านอาหารที่ขายเนื้อแบบตัดเย็น■ My friend likes to order a charcuterie.
■ The new charcuterie near our house has a lot of customers.
ChauvinismUS  /ˈʃoʊ.və.nɪ.zəm/
UK  /ˈʃəʊ.vɪ.nɪ.zəm/
nounความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าชาติหรือเชื้อชาติของตนเองนั้นคือที่สุดChauvinism does not have a positive result to international relations.
ChiaroscuroUS  /kiˌɑːr.əˈskjʊr.oʊ/
UK  /kiˌɑː.rəˈskʊə.rəʊ/
nounเทคนิคทางศิลปะที่ใช้การตัดกันของแสงและเงาLeonardo Da Vinci is one of the famous painters who used chiaroscuro in his artworks.
ConsanguineousUS  /ˌkɑːn.sæŋˈɡwɪn.i.əs/
UK  /ˌkɒn.sæŋˈɡwɪn.i.əs/
adjectiveผู้คนที่เชื่อมต่อกันด้วยสายเลือดConsanguineous marriages are acceptable in some cultures.
CurmudgeonUS  /kɚˈmʌdʒ.ən/
UK  /kəˈmʌdʒ.ən/
nounผู้สูงวัยที่มักจะอารมณ์ร้ายอยู่เสมอThe young lady took care of her old curmudgeon for more than a decade.
DebauchUS  /dɪˈbɑːtʃ/
UK  /dɪˈbɔːtʃ/
verbทำลายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าอีกต่อไป (เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มี)My dad debauched our tree house because it was already old.
DemagogueUS  /ˈdem.ə.ɡɑːɡ/
UK  /ˈdem.ə.ɡɒɡ/
nounบุคคล(โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมือง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนด้วยอารมณ์มากกว่าคำพูดหรือความคิดที่ถูกต้องทางศีลธรรมThe rich demagogue did not win in the elections for the second time around.
DiaphanousUS  /daɪˈæf.ən.əs/
UK  /daɪˈæf.ən.əs/
adjectiveโปร่ง บาง โดยมักจะใช้กับเสื้อผ้าที่บางจนสามารถมองทะลุได้She wore a diaphanous robe during the pageant.
DiatribeUS  /ˈdaɪ.ə.traɪb/
UK  /ˈdaɪ.ə.traɪb/
nounการวิพากย์วิจารณ์บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงThe radio announcer was killed because he made a diatribe during his program.
EmollientUS  /ɪˈmɑː.li.ənt/
UK  /ɪˈmɒl.i.ənt/
■ noun
■ adjective
■ ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น หรือทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น■ Please buy me an emollient at the pharmacy.
■ The emollient cream that I put in my dry skin was effective.
EquanimityUS  /ˌek.wəˈnɪm.ə.t̬i/
UK  /ˌek.wəˈnɪm.ə.ti/
nounสภาวะอารมณ์ที่ยังสามารถรักษาให้ใจเย็นได้แม้อยู่ในสถานะที่ยากต่อการตัดสินใจMy mom is still struggling for equanimity after my dad’s passing.
FatuousUS  /ˈfætʃ.u.əs/
UK  /ˈfætʃ.u.əs/
adjectiveทำบางอย่างให้เสร็จโดยปราศจากการคิดให้รอบคอบและถี่ถ้วนMake sure you’re not going to do such a fatuous thing.
Faux pasUS  /ˌfoʊ ˈpɑː/
UK  /ˌfəʊ ˈpɑː/
nounพฤติกรรมที่ไม่สุภาพและทำให้เกิดความอับอาย (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)The serious faux pas that he made inside the mall caused great depression in the young woman.
FoliageUS  /ˈfoʊ.li.ɪdʒ/
UK  /ˈfəʊ.li.ɪdʒ/
nounใบไม้ของพืชพรรณหรือต้นไม้I like seeing the foliage of my mom’s flowers in the garden.
GaffeUS  /ɡæf/
UK  /ɡæf/
nounพฤติกรรมที่ไม่สุภาพและทำให้เกิดความอับอาย (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ) ความหมายเดียวกันกับ; faux pasThe woman was tormented when she heard about the gaffe that the other woman did to her.
GarrulousUS  /ˈɡer.əl.əs/
UK  /ˈɡær.əl.əs/
adjectiveพฤติกรรมที่มีลักษณะของการพูดมากเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไร้สาระ) A garrulous woman sometimes loses friends.
GrandiloquentUS  /ɡrænˈdɪl.ə.kwənt/
UK  /ɡrænˈdɪl.ə.kwənt/
adjectiveวิธีการใช้ภาษาให้มีความซับซ้อนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญ)My father didn’t like the grandiloquent speech of the mayor so he went out of the gymnasium.
HegemonyUS /hɪˈdʒem.ə.ni/ /ˈhedʒ.ə.moʊ.ni/
UK  /hɪˈɡem.ə.ni/ /hɪˈdʒem.ə.ni/ /ˈheɡ.ɪ.mə.ni/ /ˈhedʒ.ɪ.mə.ni/
noun(คำศัพท์ทางการเมือง) ตำแหน่งที่มีบทบาทและอำนาจเหนือกว่าคนอื่นและมีสิทธิในการควบคุมคนอื่นHegemony is common in some Korean Drama plots.
HeresyUS  /ˈher.ə.si/
UK  /ˈher.ə.si/
nounความเห็นหรือความเชื่อที่ตรงข้ามกับความเชื่อหลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้ในทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคริสตศาสนาMany members of the cult did not want heresy within their community.
IconoclastUS  /aɪˈkɑː.nə.klæst/
UK  /aɪˈkɒn.ə.klæst/
nounผู้คนที่มีความเชื่อที่ต่อต้านความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมSometimes, I want to be an iconoclast.
IgnominiousUS  /ˌɪɡ.nəˈmɪn.i.əs/
UK  /ˌɪɡ.nəˈmɪn.i.əs/
adjectiveพฤติกรรมและกิจกรรมที่ทำให้เกิดความอับอายเนื่องจากความล้มเหลวThe ignominious behavior of the CEO’s son caused a decline in the company’s stocks.
ImpedimentaUS  /ɪmˌped.ɪˈmen.tə/
UK  /ɪmˌped.ɪˈmen.tə/
nounวัตถุหรือสิ่งของที่ยากต่อการพกพาไปยังสถานที่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆMy colleagues were worried that their impedimenta would be left at the office because there is no available truck.
InchoateUS  /ɪnˈkoʊ.eɪt/
UK  /ɪnˈkəʊ.eɪt/
adjectiveไม่ใช่สภาพที่สมบูรณ์หรือยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์My friend had a miscarriage because of an inchoate fetus inside her womb.
IndefatigableUS  /ˌɪn.dɪˈfæt̬.ɪ.ɡə.bəl/
UK  /ˌɪn.dɪˈfæt.ɪ.ɡə.bəl/
adjectiveไม่ยอมรับความพ่ายแพ้; มีพลังงานและไม่รู้สึกเหนื่อยล้าWorking too much cannot guarantee an indefatigable feeling.
InvectiveUS  /ɪnˈvek.tɪv/
UK  /ɪnˈvek.tɪv/
nounการวิพากษ์วิจารณ์ที่หยาบคายและรุนแรงOur president is an invective but he stands strong.
labyrinthineUS  /ˌlæb.əˈrɪn.θaɪn/
UK  /ˌlæb.əˈrɪn.θaɪn/
adjectiveใช้สำหรับการอธิบายบางอย่างที่มีส่วนประกอบจำนวนมากจนทำให้สับสThe human body is labyrinthine.
LackadaisicalUS  /ˌlæk.əˈdeɪ.zɪ.kəl/
UK  /ˌlæk.əˈdeɪ.zɪ.kəl/
adjectiveขาดความกระตือรือร้นและความพยายามThe trainees look lackadaisical on their 10th day of training.
LicentiousUS  /laɪˈsen.ʃəs/
UK  /laɪˈsen.ʃəs/
adjectiveพฤติกรรมทางเพศที่สังคมไม่ยอมรับThere is a law for licentious acts in my country.
MaelstromUS  /ˈmeɪl.strəm/
UK  /ˈmeɪl.strɒm/
nounสถานการณ์ที่มีความรุนแรง การโต้เถียง หรือการทำลายล้างPeople in some parts of the world were shocked because of the sudden maelstrom in Israel.
MartinetUS  /ˌmɑːr.t̬ənˈet/
UK  /ˌmɑː.tɪˈnet/
nounคนที่มักจะยืนกรานปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และคำสั่งอยู่เสมอแม้จะไม่มีความจำเป็นOne of the reasons why some employees resign is because of the martinet in the administration.
MinusculeUS  /ˈmɪn.ə.skjuːl/
UK  /ˈmɪn.ə.skjuːl/
adjectiveเล็ก (มาก ๆ)I was very impressed with the minuscule miniatures in the exhibit.
MisogynistUS  /mɪˈsɑː.dʒən.ɪst/
UK  /mɪˈsɒdʒ.ən.ɪst/
nounผู้ชายที่เกลียดผู้หญิงและมีความเชื่อว่าพวกเขานั้นดีกว่าผู้หญิงในทุก ๆ ด้านHe is a misogynist who does not deserve an appreciation.
NoisomeUS  /ˈnɔɪ.səm/
UK  /ˈnɔɪ.səm/
adjective(เป็นสิ่งที่)ไม่น่าพึงประสงค์และน่ารังเกียจYour noisome words affected my sister’s mental health.
NonplussedUS  /ˌnɑːnˈplʌst/
UK  /ˌnɒnˈplʌst/
adjectiveตกใจ ประหลาดใจ และไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไรHer fiance proposed to her and she was nonplussed.
ObdurateUS  /ˈɑːb.dʊr.ɪt/
UK  /ˈɒb.dʒə.rət/
adjectiveใชอธิบายถึงยุคคลที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดตนเอง ไม่ว่าใครจะแนะนำสิ่งใดก็ตามShe knew she wouldn’t win the pageant but she was so obdurate.
PejorativeUS  /pɪˈdʒɔːr.ə.t̬ɪv/
UK  /pɪˈdʒɒr.ə.tɪv/
adjectiveแนะนำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่สำคัญDon’t give me pejorative suggestions; I need a more concrete one.
PeremptoryUS  /pəˈremp.tɚ.i/
UK  /pəˈremp.tər.i/
adjectiveคาดหวังให้ทำ หรือเชื่อฟังในการทำบางอย่างโดยไม่มีการอธิบายThe little boy’s mom was peremptory to him at the wedding.
PhlegmaticUS  /fleɡˈmæt̬.ɪk/
UK  /fleɡˈmæt.ɪk/
adjectiveไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมA phlegmatic friend is boring to be with.
PilloryUS  /ˈpɪl.ɚ.i/
UK  /ˈpɪl.ər.i/
verbวิพากษ์วิจารณ์ (บุคคล) อย่างรุนแรงในที่สาธารณะIt is not good to see a homeless man being pilloried in the streets.
PrevaricateUS  /prɪˈver.ə.keɪt/
UK  /prɪˈvær.ɪ.keɪt/
verbหลีกเลี่ยงในการพูดความจริงหรือสิ่งที่กำลังคิดอยู่I know you are prevaricating about the incident, but take note this is not tolerable.
PuerileUS  /ˈpjuː.ɚ.ɪl/
UK  /ˈpjʊə.raɪl/
adjectiveพฤติกรรมที่ไร้สาระ; ทำตัวไม่สมผู้ใหญ่BitNa’s role in the movie is to be puerile at all times.
PuissantUS  /ˈpwiː.sɑ̃t / /ˈpjuː.ɪ.sənt/
UK  /ˈpwiː.sɑ̃t / /ˈpjuː.ɪ.sənt/
adjectiveแข็งแกร่ง มีพละพลังและมีประสิทธิภาพA good government needs a puissant leader.
PulchritudinousUS  /ˌpʌl.krəˈtuː.dən.əs/
UK  /ˌpʌl.krɪˈtʃuː.dɪ.nəs/
adjectiveสวยงามI think Angelina Jolie is pulchritudinous; she’s drop-dead gorgeous.
QuicheUS  /kiːʃ/
UK  /kiːʃ/
nounอาหารจานอบชนิดหนึ่งโดยมีส่วนประกอบหลักคือ ไข่ นม หรือ ครีม (ไม่ได้มีรสชาติหวาน) สามารถเสิร์ฟทานได้ทั้งร้อนและเย็นThe strawberry quiche in my favorite cake shop is affordable.
QuislingUS  /ˈkwɪz.lɪŋ/
UK  /ˈkwɪz.lɪŋ/
nounผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกSome quislings were considered traitors by the government.
QuixoticUS  /kwɪkˈsɑː.t̬ɪk/
UK  /kwɪkˈsɒt.ɪk/
adjectiveมีเจตนาและความคิดที่น่าชื่มชมแต่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้The plaintiff thought that his lawyer was quite quixotic.
RendezvousUS  /ˈrɑːn.deɪ.vuː/
UK  /ˈrɒn.deɪ.vuː/
nounสถานที่ที่ผู้คนมักจะนัดเจอกันเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ I need a secret rendezvous to unwind and relax.
RestaurateurUS  /ˌres.tɚ.əˈtɝː/
UK  /ˌres.tər.əˈtɜːr/
nounบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือมีหน้าที่จัดการร้านอาหารMy fiance is a famous restaurateur in the country.
SanguineUS  /ˈsæŋ.ɡwɪn/
UK  /ˈsæŋ.ɡwɪn/
adjectiveคิดบวกและความหวังในสิ่งดี ๆ ให้กับบุคคลอื่นHer grandmother always had sanguine thoughts about her condition.
SchadenfreudeUS  /ˈʃɑː.dənˌfrɔɪ.də/
UK  /ˈʃɑː.dənˌfrɔɪ.də/
nounความรู้สึกยินดีกับความโชคร้ายของคนอื่นThis schadenfreude in me is inevitable.
SurfeitUS  /ˈsɝː.fɪt/
UK  /ˈsɜː.fɪt/
nounจำนวนที่มากเกินไป หรือมากไปต่อความต้องการThe charity for children received a surfeit of money from the donors.
SurreptitiousUS  /ˌsɝː.əpˈtɪʃ.əs/
UK  /ˌsʌr.əpˈtɪʃ.əs/
adjectiveทำกิจอย่างลับ ๆ โดยไม่มีใครล่วงรู้The thief has surreptitious techniques in stealing the diamonds from the jewelry store.
SybariteUS  /ˈsɪb.ə.raɪt/
UK  /ˈsɪb.ər.aɪt/
nounคนที่รักความหรูหราและสิ่งที่ของที่มีค่าBeing sybarite does not determine someone’s success in life.
TruculentUS  /ˈtrʌk.jə.lənt/
UK  /ˈtrʌk.jə.lənt/
adjectiveไม่พอใจและชื่นชอบที่จะทะเลาะเบาะแว้งOur neighbor’s son is truculent; it’s annoying.
UbiquitousUS  /juːˈbɪk.wə.t̬əs/
UK  /juːˈbɪk.wɪ.təs/
adjectiveบางอย่างที่สามรถเห็นได้ทุกที่place where bags of trash are ubiquitous.
VicissitudesUS  /vɪˈsɪs.ə.tuːdz/
UK  /vɪˈsɪs.ɪ.tʃuːdz/
nounการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่เลวร้ายThe death of a family member and the break-up are just vicissitudes of a person’s life.
ZephyrUS  /ˈzef.ɚ/
UK  /ˈzef.ər/
nounสายลมที่พัดผ่านเบา ๆI could feel the zephyr that entered my small window last night.

คุณสามรถที่จะจัดการลิ้นของคุณในระหว่างที่กำลังอ่านคำพวกนี้ได้หรือไม่? แน่นอนว่าไม่มีการต่อสู้ไหนเป็นเรื่องง่าย คุณจำเป็นต้องมั่นใจในตัวเองและเริ่มที่จะจดจำคำศัพท์เหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านคำศัพท์ขั้นสูงได้ โปรดจำไว้ให้ขึ้นใจว่า คำศัพท์ที่ยากก็ย่อมให้ผลตอบแทนตามระดับความยากของมัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุด

คุณรู้หรือไม่ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำนั้นมีมากกว่า 10 ตัวอักษร ลองจินตนาการถึงตอนที่คุณกำลังเขียนเรียงความที่มีการจำกัดคำ และคุณจำเป็นต้องใช้คำศัพท์พวกนี้สิ ไม่คิดว่ามันบ้ามากหรอ?

ในบทความส่วนนี้ เราได้ทำการจัดคำศัพท์ 5 คำที่ยาวที่สุดมาเพื่อให้คุณได้ฝึกสมองกัน ลองตรวจสอบคำศัพท์เหล่านั้นดูสิ:

 • Antidisestablishmentarianism – ความคิดที่ตรงข้ามกับความเชื่อที่ว่าศาสนาควรแยกออกจากการเมือง
 • Floccinaucinihilipilification – การประเมินว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่สำคัญ
 • Hippopotomonstrosesquippedaliophobia – หมายถึงอาการกลัวคำ
 • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis – นี่เป็นคำศัพท์คำศัพท์ที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษและเป็นชื่อของโรคปอดบวดชนิดหนึ่ง
 • Supercalifragilisticexpialidocious – ยอดเยี่ยม

นี่คือคำที่มีการสะกดและการออกเสียงที่ยาก แน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะจดจำคำศัพท์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายแน่นอน คุณจำเป็นต้องฝึกฝนและมความพยายามเป็นอย่างมากกับคำศัพท์เหล่านี้

ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่มีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้นทุก ๆ วัน เพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับคำศัพท์ที่คุณรู้สึกว่ายากมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่จำเป็นต้องกังวล หวาดกลัว เพียงแค่พุ่งเข้าหามันและค้นพบกับความมหัศจรรย์ของภาษาอังกฤษ

วิธีการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การพิชิตคำศัพท์ยาก ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องผ่านการกวดขันตนเองไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านพจนานุกรม การเรียนคำศัพท์ยาก ๆ นั้นสามารถทำให้มันดูสนุกและน่าตื่นเต้นได้ ผ่านการทำสิ่งเหล่านี้

 1. การอย่างน้อยสามครั้ง
 2. ฝึกเขียนคำเหล่านั้นเพื่อทำให้คุณสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายมากขึ้น
 3. ลองเขียนคำศัพท์โดยไม่ดูตัวอย่าง
 4. ฝึกการออกเสียง และบันทึกเสียงของตนเองเพื่อเทียบกับการออกเสียงในพจนานุกรม
 5. เขียนเทียบคำเหมือน (หากมี) เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ให้มากขึ้น
 6. ฝึกแต่งประโยค และใช้เว็ปไซต์ตรวจสอบไวยากรณ์หากสามารถทำได้
 7. บันทึกคำศัพท์ลงในคลังคำศัพท์ส่วนตัวของคุณ
 8. อ่านทบทวนทุกวัน
 9. ฝึกการออกเสียงของคำนั้น ๆ 
 10. สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านั้นเพื่อท้าทายตัวเอง
超長英文單字
超長英文單字

สรุป

การเรียนคำศัพท์ยากในภาษาอังกฤษนั้นเหมือนกันการพิชิตส่วนที่(เรียกได้ว่า)ยากที่สุดสำหรับการเรียนภาษา มันเหมือนกับภารกิจการล่า แต่มันจะคอยแนะนำแนวทางให้คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และเมื่อใดที่คุณคุ้นเคยกับคำศัพท์ยาก ๆ ในภาษาอังกฤษ คุณจะรู้สึกยินดีให้กับเส้นทางการเรียนภาษาอังกฤษของตัวคุณเอง

 

แล้วตอนนี้คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทความนี้ เพียงพอที่จะทำให้คุณสนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือยัง ลองแบ่งปันหน่อยสิ!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *