QQEnglish ESL school
En zor İngilizce kelimeleri öğrenmek

Yazımı ve telaffuzu en zor İngilizce kelimeler

30 Ocak 2024 Okumak için 10 dakika

İngilizce dili inanılmaz çeşitlilikte akılda kalıcı kelimelere sahiptir. Ders kitaplarına göz atarken veya internette gezinirken hiç en zor İngilizce kelimelerle karşılaştınız mı? Bu kelimeler ilginizi çekiyor, ancak bunları hecelemek ve telaffuz etmek zor mu?

Eğer İngilizceye başlangıç seviyesindeyseniz, bazı İngilizce kelimelere, birkaç orta ve ileri seviyedeki öğrencinin bildiği kadar aşina değilsiniz. Sözlükte bazen var olduğunu bile bilmediğimiz pek çok zor İngilizce kelime var.Bize yeni geldikleri için dil öğrenimimizde onlara “bilinmeyen hayvanlar” gibi davranırız. Bu sözler dilimizi karıştıran, aklımıza musallat olan gizemli yaratıklardır.

Daha gelişmiş kelimeleri genişletmek ve kullanmak isteyen rekabetçi bir öğrenci misiniz? IELTS veya TOEIC gibi uluslararası bir İngilizce sınavına hazırlanan bir öğrenci misiniz? Sözlükteki en zor İngilizce kelimeleri merak mı ediyorsunuz? merak etmeyin, bunları size öğreteceğiz.

Bu makalede, telaffuz edilmesi, hatta anlamlarının bilinmesi ve hecelenmesi en zor İngilizce kelimelerin dünyasını keşfedeceğiz. Ayrıca referansınız için size örnek cümleler de vereceğiz. Onları size tanıtacağımız sırada hazır olun.

Yazılışı ve Telaffuzu En Zor İngilizce Kelimeler


Bu bölümde, aşina değilseniz hecelenmesi ve telaffuz edilmesi zor olan en zor İngilizce kelimelerden bazılarını okumak üzeresiniz. Bu kelimelerin tanımları Cambridge Sözlüğünden alınmış ve atıfta bulunulmuştur.

 


KELİME

TRANSKRİPSİYON

PART OF SPEECH

ANLAM

ÖRNEK
Aqueous

US  /ˈeɪ.kwi.əs/
UK  /ˈeɪ.kwi.əs/

sıfatKimyada su ile yapılmış veya su içeren anlamına gelir.The chemists have been trying to mix aqueous chemicals in their experiments.
AitchUS  /eɪtʃ/
UK  /eɪtʃ/
isimBu, kelime olarak yazıldığında “h” harfidir.Some students cannot write the letter aitch correctly in their dictations.
AnachronismUS  /əˈnæk.rə.nɪ.zəm/
UK  /əˈnæk.rə.nɪ.zəm/
isimGeçmişe veya tarihin bir dönemine ait olan bir şey.The movie received multiple awards for setting the plot in an era filled with anachronisms.
AnesthetistUS  /əˈnes.θə.t̬ɪst/
UK  /əˈniːs.θə.tɪst/
isimHastalara anestezi verme konusunda eğitim almış kişi; bir anestezi uzmanı.I was worried that the new anesthetist would fail to inject the anesthesia into my dad.
ArcaneUS  /ɑːrˈkeɪn/
UK  /ɑːˈkeɪn/
sıfatyalnızca birkaç kişinin tanıdığı gizemli biri veya bir şeyThe nun who came out of the convent seems arcane.
BeguileUS  /bɪˈɡaɪl/
UK  /bɪˈɡaɪl/
fiilbirini aldatmaya ikna etmek veya cezbetmekScammers beguile innocent people.
BrambleUS  /ˈbræm.bəl/
UK  /ˈbræm.bəl/
isimdikenli yabani çalıBe careful in the forest; there are brambles out there.
ByzantineUS  /ˈbɪz.ən.tiːn/ /bɪˈzæn.taɪn/
UK  /bɪˈzæn.taɪn/ /ˈbɪz.ən.tiːn/
sıfatkarmaşık ve anlaşılması zorMany people react to the new byzantine government mandate.
CharcuterieUS  /ʃɑːrˈkuː.t̬ər.i/
UK  /ʃɑːˈkuː.tər.i/
isim■ korunmuş veya pişirilmiş soğuk et
■ korunmuş veya pişmiş soğuk et satan bir mağaza
■ My friend likes to order a charcuterie.
■ The new charcuterie near our house has a lot of customers.
ChauvinismUS  /ˈʃoʊ.və.nɪ.zəm/
UK  /ˈʃəʊ.vɪ.nɪ.zəm/
isimÜlkenizin veya ırkınızın en iyisi olduğuna dair güçlü bir inançChauvinism does not have a positive result to international relations.
ChiaroscuroUS  /kiˌɑːr.əˈskjʊr.oʊ/
UK  /kiˌɑː.rəˈskʊə.rəʊ/
isimBir resimde aydınlık ve karanlık alanların kullanımıLeonardo Da Vinci is one of the famous painters who used chiaroscuro in his artworks.
ConsanguineousUS  /ˌkɑːn.sæŋˈɡwɪn.i.əs/
UK  /ˌkɒn.sæŋˈɡwɪn.i.əs/
sıfatkan bağıyla bağlı insanlarConsanguineous marriages are acceptable in some cultures.
CurmudgeonUS  /kɚˈmʌdʒ.ən/
UK  /kəˈmʌdʒ.ən/
isimher zaman kötü bir ruh hali içinde olan yaşlı bir kişiThe young lady took care of her old curmudgeon for more than a decade.
DebauchUS  /dɪˈbɑːtʃ/
UK  /dɪˈbɔːtʃ/
fiilartık kullanım için değerli olmayan veya artık iyi sayılmayan bir şeyi yok etmekMy dad debauched our tree house because it was already old.
DemagogueUS  /ˈdem.ə.ɡɑːɡ/
UK  /ˈdem.ə.ɡɒɡ/
isimİnsanların desteğini kelimelerle veya ahlaki açıdan doğru fikirlerden ziyade duygularla kazanan kişi, özellikle politikacıThe rich demagogue did not win in the elections for the second time around.
DiaphanousUS  /daɪˈæf.ən.əs/
UK  /daɪˈæf.ən.əs/
sıfatkumaş gibi, içini görebileceğiniz kadar ince bir maddeShe wore a diaphanous robe during the pageant.
DiatribeUS  /ˈdaɪ.ə.traɪb/
UK  /ˈdaɪ.ə.traɪb/
isimbirini veya bir şeyi eleştiren öfkeli bir konuşmaThe radio announcer was killed because he made a diatribe during his program.
EmollientUS  /ɪˈmɑː.li.ənt/
UK  /ɪˈmɒl.i.ənt/
■ isim
■ sıfat
■ daha az acı verici hale getirmek için kuru veya ağrılı cildi tedavi eden bir krem
■ kuru, ağrılı cildin tedavisinde yardımcı olur
■ Please buy me an emollient at the pharmacy.
■ The emollient cream that I put in my dry skin was effective.
EquanimityUS  /ˌek.wəˈnɪm.ə.t̬i/
UK  /ˌek.wəˈnɪm.ə.ti/
isimzor durumda olmasına rağmen sakin bir zihinsel durumda olma durumuMy mom is still struggling for equanimity after my dad’s passing.
FatuousUS  /ˈfætʃ.u.əs/
UK  /ˈfætʃ.u.əs/
sıfatbir şey dikkatli düşünülmeden yapılırMake sure you’re not going to do such a fatuous thing.
Faux pasUS  /ˌfoʊ ˈpɑː/
UK  /ˌfəʊ ˈpɑː/
isimkibar olmayan ve özellikle toplum içinde utanç verici davranışlarThe serious faux pas that he made inside the mall caused great depression in the young woman.
FoliageUS  /ˈfoʊ.li.ɪdʒ/
UK  /ˈfəʊ.li.ɪdʒ/
isimbir bitkinin veya ağacın yapraklarıI like seeing the foliage of my mom’s flowers in the garden.
GaffeUS  /ɡæf/
UK  /ɡæf/
isimutanç verici kaba bir sosyal hata.The woman was tormented when she heard about the gaffe that the other woman did to her.
GarrulousUS  /ˈɡer.əl.əs/
UK  /ˈɡær.əl.əs/
sıfatözellikle önemsiz şeyler hakkında çok fazla konuşma alışkanlığıA garrulous woman sometimes loses friends.
GrandiloquentUS  /ɡrænˈdɪl.ə.kwənt/
UK  /ɡrænˈdɪl.ə.kwənt/
sıfatözellikle önemli bir şey yapmak için insanların dikkatini çekmek için karmaşık bir dil kullanma tarzı veya yoluMy father didn’t like the grandiloquent speech of the mayor so he went out of the gymnasium.
HegemonyUS /hɪˈdʒem.ə.ni/ /ˈhedʒ.ə.moʊ.ni/
UK  /hɪˈɡem.ə.ni/ /hɪˈdʒem.ə.ni/ /ˈheɡ.ɪ.mə.ni/ /ˈhedʒ.ɪ.mə.ni/
isimsiyasette en güçlü gücü elinde bulunduran ve başkalarını kontrol edebilen konumdurHegemony is common in some Korean Drama plots.
HeresyUS  /ˈher.ə.si/
UK  /ˈher.ə.si/
isimresmi görüş veya görüşe aykırı olan fikir veya inanç. Özellikle kilisede veya dindeMany members of the cult did not want heresy within their community.
IconoclastUS  /aɪˈkɑː.nə.klæst/
UK  /aɪˈkɒn.ə.klæst/
isimgenel inanç ve geleneklere şiddetle karşı çıkan kişiSometimes, I want to be an iconoclast.
IgnominiousUS  /ˌɪɡ.nəˈmɪn.i.əs/
UK  /ˌɪɡ.nəˈmɪn.i.əs/
sıfatbaşarısızlık nedeniyle utanç verici bir davranış veya olayThe ignominious behavior of the CEO’s son caused a decline in the company’s stocks.
ImpedimentaUS  /ɪmˌped.ɪˈmen.tə/
UK  /ɪmˌped.ɪˈmen.tə/
isimbir etkinliğe  taşınması zor olan nesneler veya şeylerMy colleagues were worried that their impedimenta would be left at the office because there is no available truck.
InchoateUS  /ɪnˈkoʊ.eɪt/
UK  /ɪnˈkəʊ.eɪt/
sıfattamamen oluşmamış veya gelişmemişMy friend had a miscarriage because of an inchoate fetus inside her womb.
IndefatigableUS  /ˌɪn.dɪˈfæt̬.ɪ.ɡə.bəl/
UK  /ˌɪn.dɪˈfæt.ɪ.ɡə.bəl/
sıfatyenilgiyi kabul edemez; Her zaman enerjiktir ve kendini yorgun hissetmez.Working too much cannot guarantee an indefatigable feeling.
InvectiveUS  /ɪnˈvek.tɪv/
UK  /ɪnˈvek.tɪv/
isimkaba veya nezaketsiz eleştiriOur president is an invective but he stands strong.
labyrinthineUS  /ˌlæb.əˈrɪn.θaɪn/
UK  /ˌlæb.əˈrɪn.θaɪn/
sıfatçok fazla parçası olan ve kafa karıştırıcı olan bir şeyi anlatmakThe human body is labyrinthine.
LackadaisicalUS  /ˌlæk.əˈdeɪ.zɪ.kəl/
UK  /ˌlæk.əˈdeɪ.zɪ.kəl/
sıfatcoşku ve çaba eksikliğiThe trainees look lackadaisical on their 10th day of training.
LicentiousUS  /laɪˈsen.ʃəs/
UK  /laɪˈsen.ʃəs/
sıfatbir kişinin sosyal olarak kabul edilemeyen cinsel davranışıThere is a law for licentious acts in my country.
MaelstromUS  /ˈmeɪl.strəm/
UK  /ˈmeɪl.strɒm/
isimşiddetin, tartışmanın ve yıkımın olduğu bir durumPeople in some parts of the world were shocked because of the sudden maelstrom in Israel.
MartinetUS  /ˌmɑːr.t̬ənˈet/
UK  /ˌmɑː.tɪˈnet/
isimgereksiz olsa bile kurallara ve emirlere uymakta ısrar eden biriOne of the reasons why some employees resign is because of the martinet in the administration.
MinusculeUS  /ˈmɪn.ə.skjuːl/
UK  /ˈmɪn.ə.skjuːl/
sıfatçok küçükI was very impressed with the minuscule miniatures in the exhibit.
MisogynistUS  /mɪˈsɑː.dʒən.ɪst/
UK  /mɪˈsɒdʒ.ən.ɪst/
isimkadınlardan nefret eden ve onların kadınlardan daha iyi olduğuna inanan bir erkekHe is a misogynist who does not deserve an appreciation.
NoisomeUS  /ˈnɔɪ.səm/
UK  /ˈnɔɪ.səm/
sıfatçok tatsız ve saldırganYour noisome words affected my sister’s mental health.
NonplussedUS  /ˌnɑːnˈplʌst/
UK  /ˌnɒnˈplʌst/
sıfatşok oldum, şaşırdım ve nasıl tepki vereceğimi bilmiyorumHer fiance proposed to her and she was nonplussed.
ObdurateUS  /ˈɑːb.dʊr.ɪt/
UK  /ˈɒb.dʒə.rət/
sıfatinsanlar ne söylerse söylesin veya ne tavsiye ederse etsin fikrini değiştirmeyen bir kişiyi tanımlamakShe knew she wouldn’t win the pageant but she was so obdurate.
PejorativeUS  /pɪˈdʒɔːr.ə.t̬ɪv/
UK  /pɪˈdʒɒr.ə.tɪv/
sıfatbir şeyin iyi ya da önemli olmadığını ileri sürmekDon’t give me pejorative suggestions; I need a more concrete one.
PeremptoryUS  /pəˈremp.tɚ.i/
UK  /pəˈremp.tər.i/
sıfatderhal itaat beklemek veya açıklama yapmadan itaat etmekThe little boy’s mom was peremptory to him at the wedding.
PhlegmaticUS  /fleɡˈmæt̬.ɪk/
UK  /fleɡˈmæt.ɪk/
sıfatbir şey hakkında kolayca heyecan duymaz; daha az duyguya sahip olmakA phlegmatic friend is boring to be with.
PilloryUS  /ˈpɪl.ɚ.i/
UK  /ˈpɪl.ər.i/
fiilbirini ciddi şekilde eleştirmekIt is not good to see a homeless man being pilloried in the streets.
PrevaricateUS  /prɪˈver.ə.keɪt/
UK  /prɪˈvær.ɪ.keɪt/
fiilgerçeği söylemekten veya aklınızda olanı söylemekten kaçınmakI know you are prevaricating about the incident, but take note this is not tolerable.
PuerileUS  /ˈpjuː.ɚ.ɪl/
UK  /ˈpjʊə.raɪl/
sıfataptalca davranmak, yetişkin gibi davranmamakBitNa’s role in the movie is to be puerile at all times.
PuissantUS  /ˈpwiː.sɑ̃t / /ˈpjuː.ɪ.sənt/
UK  /ˈpwiː.sɑ̃t / /ˈpjuː.ɪ.sənt/
sıfatçok güçlü ve etkiliA good government needs a puissant leader.
PulchritudinousUS  /ˌpʌl.krəˈtuː.dən.əs/
UK  /ˌpʌl.krɪˈtʃuː.dɪ.nəs/
sıfatGüzelI think Angelina Jolie is pulchritudinous; she’s drop-dead gorgeous.
QuicheUS  /kiːʃ/
UK  /kiːʃ/
isimyumurta, krema ve diğer tuzlu (=tatlı değil) yiyeceklerin karışımıyla doldurulmuş, pişirilip sıcak veya soğuk olarak yenen açık bir hamur işi kutusuThe strawberry quiche in my favorite cake shop is affordable.
QuislingUS  /ˈkwɪz.lɪŋ/
UK  /ˈkwɪz.lɪŋ/
isimülkesinin kontrolünü ele geçiren bir düşmana yardım eden kişiSome quislings were considered traitors by the government.
QuixoticUS  /kwɪkˈsɑː.t̬ɪk/
UK  /kwɪkˈsɒt.ɪk/
sıfattakdire şayan niyetlere veya fikirlere sahip olmak ancak pratik olmayanThe plaintiff thought that his lawyer was quite quixotic.
RendezvousUS  /ˈrɑːn.deɪ.vuː/
UK  /ˈrɒn.deɪ.vuː/
isiminsanların sıklıkla buluşup anlaşarak bir araya geldiği bir yer; buluşmak için bir düzenlemeI need a secret rendezvous to unwind and relax.
RestaurateurUS  /ˌres.tɚ.əˈtɝː/
UK  /ˌres.tər.əˈtɜːr/
isimbir restoranın sahibi ve yöneticisi olan kişiMy fiance is a famous restaurateur in the country.
SanguineUS  /ˈsæŋ.ɡwɪn/
UK  /ˈsæŋ.ɡwɪn/
sıfatOlumlu ve birinin karakteri için iyi şeyler ümit edenHer grandmother always had sanguine thoughts about her condition.
SchadenfreudeUS  /ˈʃɑː.dənˌfrɔɪ.də/
UK  /ˈʃɑː.dənˌfrɔɪ.də/
isimbirinin talihsizliğinden duyulan zevk duygusuThis schadenfreude in me is inevitable.
SurfeitUS  /ˈsɝː.fɪt/
UK  /ˈsɜː.fɪt/
isimçok büyük veya ihtiyaç duyulandan fazla bir miktarThe charity for children received a surfeit of money from the donors.
SurreptitiousUS  /ˌsɝː.əpˈtɪʃ.əs/
UK  /ˌsʌr.əpˈtɪʃ.əs/
sıfatkimsenin haberi olmadan gizlice yapıldıThe thief has surreptitious techniques in stealing the diamonds from the jewelry store.
SybariteUS  /ˈsɪb.ə.raɪt/
UK  /ˈsɪb.ər.aɪt/
isimlüksü veya pahalı şeyleri ve zevki seven kişiBeing sybarite does not determine someone’s success in life.
TruculentUS  /ˈtrʌk.jə.lənt/
UK  /ˈtrʌk.jə.lənt/
sıfathoş olmayan ve tartışmayı çok sevenOur neighbor’s son is truculent; it’s annoying.
UbiquitousUS  /juːˈbɪk.wə.t̬əs/
UK  /juːˈbɪk.wɪ.təs/
sıfather yerde görülen bir şeyWe went to a place where bags of trash are ubiquitous.
VicissitudesUS  /vɪˈsɪs.ə.tuːdz/
UK  /vɪˈsɪs.ɪ.tʃuːdz/
isimBir kişinin hayatında farklı zamanlarda meydana gelen ve genellikle daha kötü bir şeyle sonuçlanan değişikliklerThe death of a family member and the break-up are just vicissitudes of a person’s life.
ZephyrUS  /ˈzef.ɚ/
UK  /ˈzef.ər/
isimhafif bir rüzgarI could feel the zephyr that entered my small window last night.

Bu kelimeleri okurken zihninize meydan okuyabildiniz mi? Elbette zor bir kelimeyi öğrenmek için yapılan her savaş başarılı olmayacaktır. Sadece kendinize güvenmeniz ve bu kelimeleri hatırlamanız yeterli. Çalışmak, gelişmiş kelime dağarcığı becerilerinizi geliştirebilir. Unutmayın, en zor İngilizce kelimeler genellikle en değerli olanlardır

En Uzun İngilizce Kelimeler

İngilizce’deki bazı kelimelerin 10’dan fazla harf içerdiğini biliyor muydunuz? Kesinlikle evet! Sınırlı sayıda kelimeden oluşan bir makale yazdığınızı ve İngilizcedeki en uzun kelimelerden bazılarını kullanmanız gerektiğini düşünün. Akıllara durgunluk verici değil mi?

Bu bölümde aklınızı başınızdan alacak en uzun İngilizce kelimeleri listeledik. Aşağıdan bunlara göz atın:

 • Antidisestablishmentarianism – millet ile kilise arasında hiçbir ilişkinin olmaması gerektiği fikrine karşı çıkıyor.
 • Floccinaucinihilipilification – bir şeyin yararlı ya da önemli olmadığını tahmin etme eylemi.
 • Hippopotomonstrosesquippedaliophobia –bu uzun kelimelerden korkmak anlamına gelir.
 • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis – İngilizce dilindeki en uzun kelimedir ve adını ciddi bir akciğer hastalığından alır.
 • Supercalifragilisticexpialidocious – Son derece iyi.

En uzun ve en zor İngilizce kelimeleri hecelemek ve telaffuz etmek gerçekten zordur. Bir kelimenin yazılışını bir bakışta kolayca ezberleyemez veya tek bir ifadeyle doğru şekilde telaffuz edemezsiniz. Çok çaba ve pratik gerektirir.

İngilizce dilinin sürekli dinamik olduğunu unutmayın. Sürekli olarak gelişir. İngilizce terimlere her gün yeni kelimeler eklenmektedir. Bu nedenle bir dahaki sefere bu zor İngilizce kelimelerle karşılaştığınızda korkmayın veya çekinmeyin. Ona merakla ve kararlılıkla yaklaşın.

En zor İngilizce kelimeleri nasıl kolayca ezberleyebilirim?

En zor İngilizce kelimeleri fethetmek, sözlük aracılığıyla zahmetli bir çaba gerektirmek zorunda değildir. En zor İngilizce kelimeleri öğrenmek eğlenceli ve zordur. Olabildiğince yaratıcı olabilirsiniz.

 1. Kelimeyi üç kez okuyun.
 2. Harfleri kolayca hatırlayabilmeniz için kelimeyi yazın.
 3. Yazdığınız kelimeye bakmadan hayal edin.
 4. Telaffuzu kontrol etmek için kendinizi kaydedin ve sesi sözlükten dinleyin.
 5. Daha iyi anlaşılması için eşanlamlıları (varsa) yazın.
 6. Cümle yazmaya çalışın. Mümkünse bir dil bilgisi denetleyici aracı kullanın.
 7. Kelimeyi kelime bankanıza kaydedin.
 8. Her gün okuyun.
 9. Kelimenin telaffuzunu uygulayın.
 10. Kendinize bir sınav yapın.
超長英文單字
超長英文單字

son söz

En zor İngilizce kelimeleri öğrenmek, dil öğrenme yolculuğumuzdaki en zorlu savaşı kazanmak gibidir. Göz korkutucu bir arayış gibi görünebilir, ancak bizi kendimizi keşfetmeye ve dilsel değerlendirmeye yönlendirir. En zor İngilizce kelimelere aşina olursak, İngilizceyi daha çok takdir ederiz.

Şimdi, bu makaledeki hangi kelime gerçekten dikkatinizi çekti? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir