คำคุณศัพท์ : คำนิยามและประเภทของคำคุณศัพท์

ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ คือคำที่เราใช้ในการอธิบายหรือแก้ไข คำนามหรือคำสรรพนาม เป็นคำที่อธิบายคุณสมบัติหรือสถานะของการเป็นคำนาม: ใหญ่โต, พี่น้อง, สว่าง, ยาว, สูง, หนัก พวกเขายังสามารถอธิบายจำนวนคำนาม: many, หลายร้อย, ล้าน, นับไม่ถ้วน

นอกจากนี้ คำเหล่านี้ยังตอบคำถามเช่น which one, what kind, or how many:

ตัวอย่างเช่น: 

that mysterious book
หนังสือ ลึกลับ เล่มนั้น

the blue book
หนังสือ สีฟ้า

several English books
หนังสือ ภาษาอังกฤษ หลายเล่ม

ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์จะมาก่อนคำนาม กฎข้อสุดท้ายคือต้องจำไว้ว่าคุณไม่สามารถใส่คำคุณศัพท์หลังคำนามได้ อย่างไรก็ตาม ในประโยคที่มีกริยาเชื่อม เช่น there to be verbs หรือ the “sense” verbs คำคุณศัพท์สามารถตามกริยาได้

ตัวอย่างเช่น: 

Dan Brown’s books are so mysterious; they seem very intriguing.
หนังสือของ Dan Brown นั้นลึกลับมาก พวกเขาดูจะสนใจมันอย่างมาก

คำเหล่านี้ในความหมายทางวรรณกรรมมีความสำคัญมากในการสื่อสารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา นี่เป็นเพียงเพราะมันเพิ่มความสูงของข้อความโดยการสร้างภาพหรือโทนสีที่เฉพาะเจาะจง น่าสนใจ ไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆ ของคำพูด คำเหล่านี้สามารถซ้อนกันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใส่คำคุณศัพท์ได้มากถึงแปดคำในหนึ่งประโยค ทั้งหมดที่คุณต้องจำไว้คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Descriptive adjectives: คำคุณศัพท์ พรรณนา

คำคุณศัพท์พรรณนาคือคำที่เรียกรูปภาพ โทนสี และความรู้สึก ตัวอย่างเช่น มีความแตกต่างเมื่อพูดว่า “steamy weathe” และ “stormy weather” นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่าง “good work” และ “excellent work” และ “cute pet” และ “adorable pet” คำเหล่านี้สร้างภาพและระดับความรู้สึกและความชื่นชมที่แตกต่างกัน

คำเหล่านี้จำนวนหนึ่งมาจากคำกริยา ตัวอย่างเช่น the verb had injured, without the helper had เป็นคำคุณศัพท์: เข่าที่ได้รับบาดเจ็บ an injured knee.

นอกจากนี้ กริยา -ing เช่น sleeping ใช้โดยไม่มีผู้ช่วย ก็สามารถเป็นคำคุณศัพท์ได้เช่นกัน: sleeping child เด็กนอนหลับ

Nouns คำนามยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คำนามภาษาอังกฤษสามารถใช้เพื่ออธิบายคำนามโรงเรียน: โรงเรียนภาษาอังกฤษ บางครั้งเรารวมคำนามเพื่อสร้างคำคุณศัพท์ประสมที่อธิบายคำนามเป็นหน่วย มักใช้ยัติภังค์ร่วมกันเมื่ออยู่หน้าคำนาม เมื่อพวกเขาตามคำนาม เราจำเป็นต้องละเครื่องหมายยัติภังค์

ตัวอย่างเช่น: 

I love eating sun-dried fruits.
ฉันชอบกินผลไม้ตากแห้ง

The girl was a 16-year-old teenager from Cebu.
เด็กหญิงอายุ 16 ปีจากเซบู

Other compound adjectives do not use hyphens in any case.
คำคุณศัพท์แบบผสมอื่นๆ จะไม่ใช้ยัติภังค์ในทุกกรณี

ตัวอย่างเช่น:

living room, full moon, snowball. คำคุณศัพท์ผสมเหล่านี้ไม่ต้องการ hyphen.

Articles : คำนำหน้านาม

Articles: คำนำหน้านาม  เป็นคำเฉพาะเช่น an, an และ the คำที่ยืดหยุ่นมากเหล่านี้สามารถกลายเป็นคำเดียวกันได้หากใช้เพื่อตอบคำถาม “which one?” คำนำหน้านาม “the” อธิบายคำนามหรือคำสรรพนามโดยจำกัดการอ้างอิงถึงสิ่งเฉพาะหรือที่ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น คำนำหน้านาม “a” ขยายการอ้างอิงไปยังสิ่งที่ไม่จำเพาะเจาะจงหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน An คล้ายกับ a แต่เราใช้มันเมื่อคำที่ตามมาเริ่มต้นด้วยเสียงสระ

ตัวอย่างเช่น: 

The boy took my ice cream. (THE BOY = เด็กผู้ชายที่เฉพาะเจาะจงและไม่มีเด็กผู้ชายคนอื่น)
เด็กผู้ชายคนนั้นเอาไอศกรีมของฉันไป

A boy took my ice cream. (A BOY = ไม่เฉพาะเจาะจง)
เด็กผู้ชายเอาไอศกรีมของฉันไป

Demonstrative adjectives: คุณศัพท์ชี้เฉพาะ

คำคุณศัพท์สาธิตคือคำที่ตอบคำถามข้อใด ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากมีทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ – this และ that เป็นเอกพจน์ เหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เป็นพหูพจน์ คำเหล่านี้อ้างถึงสิ่งที่มีชื่อเฉพาะหรือก่อนหน้านี้ This and these แสดงสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง(in time or space) ในขณะที่ that and those บ่งบอกถึงระยะทาง (in time or space). 

ตัวอย่างเช่น: 

This pen is red.
ปากกาแท่งนี้เป็นสีแดง

These pens are red and blue.
ปากกาเหล่านี้เป็นสีแดงและสีน้ำเงิน

That book is mine.
หนังสือเล่มนั้นเป็นของฉัน

Those books are mine.
หนังสือเหล่านั้นเป็นของฉัน

This game is fun.
เกมนี้สนุกดี

These games are fun.
เกมเหล่านี้สนุกดี

That party was great.
ปาร์ตี้ นั้น ยอดเยี่ยมมาก

Those parties were great.
ปาร์ตี้ เหล่านั้น ยอดเยี่ยมมาก

Possessive adjectives: คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือแสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้รวมถึง my, our, your, his, her, its, และ their. เรามักใส่คำเหล่านี้ไว้หน้าคำนาม (หรือคำสรรพนาม pronoun) เพื่อแสดงว่าใครหรืออะไรเป็นเจ้าของคำนั้น

ตัวอย่างเช่น: 

my book
หนังสือของฉัน

our shoes
รองเท้าของพวกเรา

your pen
ปากกาของคุณ

their money
เงินของพวกเขา

Indefinite adjectives: คุณศัพท์ไม่ระบุเจาะจง

ในไวยากรณ์ร่วมสมัย คำคุณศัพท์ที่ไม่แน่นอนจะเรียกอีกอย่างว่า quantifiers เราใช้คำเหล่านี้เพื่ออธิบายคำนามในความหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำคุณศัพท์ที่ไม่เจาะจงทั่วไปบางคำ ได้แก่ any, each, few, many, many, most, many, และ some

ตัวอย่างเช่น: 

some teachers
คุณครูบางคน

few students
นักเรียนส่วนน้อย

Adjective order and punctuation: การเรียงคำคุณศัพท์ และเครื่องหมายวรรคตอน

ที่น่าสนใจคือคุณสามารถเพิ่มคำคุณศัพท์ได้มากเท่าที่คุณต้องการในประโยค อันที่จริง การเรียนรู้ราชวงศ์เป็นบทเรียนที่น่าสนใจที่สุดที่คุณอาจมีเมื่อศึกษาคำพูดส่วนนี้

ในบางกรณี ยังสามารถจัดเรียงกลุ่มคำคุณศัพท์บางกลุ่มใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความหมาย. เราเรียกชุดคำเหล่านี้ว่า coordinate adjectives คำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามคำเดียวกันคำที่อธิบายเหล่านี้มีค่าเท่ากันและแยกจากกันในลักษณะที่อธิบายคำนาม

ตัวอย่างเช่น เราสามารถจัดตำแหน่งวันที่หมองคล้ำ มืดมน และหดหู่ได้อย่างอิสระ: วันที่หดหู่ มืดมน และน่าเบื่อ ในการเขียน ปกติเราใช้ลูกน้ำเพื่อแยกคำคุณศัพท์ที่ประสานกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป ตรงกันข้าม เราต้องไม่ใส่ลูกน้ำก่อนคำนาม

 

ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่มอื่นได้อย่างอิสระ ประเภทนี้เรียกว่า cumulative adjectives และไม่สามารถคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า

ยกตัวอย่าง ต่อไปนี้:

Dark chocolate cupcake ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น chocolate dark cupcake.

หากคุณเกิดเป็นภาษาอังกฤษ คุณอาจไม่ทราบว่ามีกฎเกณฑ์สำหรับการจัดกลุ่มคำชุดนี้ ตัวอย่างเช่น ตัวกำหนด (a, an, the) มาก่อน จากนั้นจึงกำหนดขนาดคำ ตามด้วยสี ตามด้วยจุดประสงค์ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Royal Order of Adjectives ได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้

Adjective Gradability: คำคุณศัพท์ที่สามารถจัดอันดับ

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Gradable และ Non-gradable เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าหลายคนมักไม่สนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการไล่ระดับของคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้สิ่งนี้สามารถปรับปรุงความรู้ของคุณได้อย่างแน่นอน เพื่อที่คุณจะสามารถใช้คำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

ข้อสอบส่วนใหญ่ เช่น IELTS และ TOEFL จะให้คะแนนที่สูงขึ้นสำหรับผู้สอบที่สามารถแยกคำคุณศัพท์ที่ไล่ระดับได้และคำคุณศัพท์ที่ไม่สามารถไล่เกรดได้และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Gradable adjectives: คำคุณศัพท์ที่สามารถจัดอันดับได้

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่สามารถไล่ระดับได้ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถมีคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจร้อนเล็กน้อย ร้อนมาก หรือร้อนจัด ดังนั้น เราสามารถเปลี่ยนระดับของคำเหล่านี้ได้โดยใช้ตัวปรับแต่ง

ตัวอย่างเช่น: 

I am really hungry now because I haven’t had anything since this morning.
ตอนนี้ฉันหิวมากเพราะฉันไม่มีอะไรตั้งแต่เช้า

It’s extremely hot in Africa.
มันร้อนมากๆในแอฟริกา

The Pacific Ocean is a very wide ocean.
มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่กว้างมาก

ต่อไปนี้คือรายการของคำคุณศัพท์ gradable adjective และตัวปรับแต่งที่เราใช้กับคำเหล่านี้ได้

Modifiers ปรับแต่ง: a little/a bit → pretty/quite → really/very → extremely

ตัวอย่าง คำศัพท์: hungry, big, busy, clever, cold, deep, fast, friendly, happy, high, hot, wide, important, long, popular, rich, strong, tall, warm, weak, young

Non-gradable: absolute adjectives

นอกจาก gradable แล้ว เรายังมี non-gradable adjectives ในภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถพูดได้ว่ายังไม่เสร็จหรือเสร็จมากไปหน่อย คุณไม่สามารถตายได้เล็กน้อยหรือตายไปแล้ว คำคุณศัพท์เหล่านี้อธิบายคุณสมบัติที่แน่นอน ในการทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น เราต้องใช้ตัวปรับแต่งอย่างเช่น ทั้งหมด ทั้งหมด หรือทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น: 

The performance was absolutely brilliant!
การแสดงนั้นยอดเยี่ยมมาก!

The house was totally destroyed by the fire.
บ้านถูกทำลายด้วยไฟโดยสิ้นเชิง

ต่อไปนี้คือรายการของคำคุณศัพท์ absolute adjectives และ some modifiers ที่เราสามารถใช้ได้

Modifiers: absolutely/totally/completely

ตัวอย่างคำศัพท์:  acceptable, dead, destroyed, finished, free, impossible, necessary, perfect, ruined, unacceptable, etc.

นอกจากนี้ คำคุณศัพท์ที่รุนแรงคือคำที่แสดงระดับหรือระดับคุณภาพสูงสุดแล้ว

ตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไปบางตัวอย่าง amazing, awful, freezing, boiling, and expansive คำคุณศัพท์เหล่านี้มีแนวคิดเรื่อง ‘very’ ในคำจำกัดความอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการสร้างคำคุณศัพท์สุดโต่ง แข็งแกร่งขึ้น เราสามารถใช้ absolutely หรือ really

ตัวอย่างเช่น: 

I am famished now because I haven’t had anything since this morning.
ตอนนี้ฉันหิวมากเพราะฉันไม่มีอะไรตั้งแต่เช้าตรู่

The Pacific Ocean is an expansive ocean.
มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่กว้างขวาง

The Aurora is an amazing natural wonder.
แสงออโรร่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์

ต่อไปนี้คือรายการของคำคุณศัพท์ extreme adjectives และ some modifiers บางอย่างที่เราสามารถใช้ได้

Modifiers:  absolutely/really

ตัวอย่างคำศัพท์:  awful, excellent, terrified, dead, impossible, unique, chemical, digital, domestic