Trường Anh ngữ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบบริติช

Anh Anh và Anh Mỹ- 3 sự khác biệt mà bạn nên biết

 

Anh-Anh và Anh- Mỹ: 3 điểm khác biệt mà bạn nên biết!

Giới thiệu

Tiếng Anh, với tư cách là ngôn ngữ toàn cầu, đã phát triển khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới. Tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là hai biến thể chính của tiếng Anh, mỗi biến thể có từ vựng, cách phát âm và chính tả riêng. Mặc dù chúng có nhiều điểm tương đồng nhưng vẫn có những khác biệt đáng kể có thể khiến bạn tò mò khám phá. Bạn đã bao giờ thắc mắc về sự khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh chưa?

Mặc dù có chung một nguồn gốc ngôn ngữ, hai biến thể tiếng Anh này đã phát triển riêng biệt theo thời gian, dẫn đến từ vựng, chính tả và cách phát âm khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào ba điểm khác biệt chính giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh, làm sáng tỏ từ vựng, chính tả và cách phát âm của chúng.

Từ vựng: Một cuộc đụng độ từ vựng

Một trong những khác biệt rõ ràng nhất giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh nằm ở vốn từ vựng của chúng. Một số từ có thể có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, dẫn đến nhầm lẫn và đôi khi khiến trẻ cảm thấy thích thú. Chúng ta hãy xem kỹ  một vài ví dụ.

 1. Automobile or a Car?

Tại Hoa Kỳ, thuật ngữ “automobile” thường được sử dụng để chỉ ô tô. Mặt khác, ở Vương quốc Anh, “car” lại là thuật ngữ được ưa chuộng hơn. Sự lựa chọn từ đơn giản này minh họa cho sự khác biệt về từ vựng tồn tại giữa hai biến thể của tiếng Anh.

 1. Elevator or Lift?

Hãy tưởng tượng bạn đang đến thăm một người bạn ở London và họ hướng dẫn bạn đi “lift” đến căn hộ của họ. Ở Mỹ, bạn sẽ quen thuộc hơn với thuật ngữ “elevator.“. Sự khác biệt trong cách sử dụng từ này có thể dẫn đến những khoảnh khắc nhầm lẫn cho những cá nhân đã quen với một phiên bản tiếng Anh này khi tương tác với những người nói tiếng Anh kia.

 1. Apartment or Flat?

Ở Hoa Kỳ (tiếng Anh Mỹ), từ “apartment” thường được sử dụng, trong khi “flat” được sử dụng ở Anh (tiếng Anh Anh). Trong hầu hết các trường hợp,  “apartment” được dùng để chỉ căn hộ sang trọng hơn, trong khi flat” là căn hộ có giá phải chăng. “Apartment” có hai tầng trở lên nhưng flat” thường ở một tầng. Dù là apartment” hay flat”, điều quan trọng nhất là bạn có mái nhà để ở.

 1. Garbage or Rubbish?

Thuật ngữ “garbage” được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ và thuật ngữ “rubbish” được sử dụng trong tiếng Anh Anh. Nói chung, garbage” dùng để chỉ chất thải thực phẩm và rubbish” dùng để chỉ các chất thải khác, mặc dù ý nghĩa của chúng tương tự nhau.

◙ Phát âm: “or” or “our”; “er” or “re”; “ll” or “l”; “ize” or “ise”?

Sự khác biệt về chính tả giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh là một khía cạnh hấp dẫn khác để khám phá. Một số từ có cách viết khác có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt đối với những người không phải là người bản xứ. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình.

 1. Color or Colour?

In American English, the word “color” is spelled without the “u.” However, in British English, the word is spelled as “colour.” This variation in spelling extends to many other words where the ending “-or” in American English becomes “-our” in British English, such as “flavor” versus “flavour” or “neighbor” versus “neighbour.”

Trong tiếng Anh Mỹ, từ “color” được đánh vần không có chữ “u”. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh, từ này được đánh vần là “colour”. Sự thay đổi trong cách viết này mở rộng sang nhiều từ khác trong đó phần cuối “-or” trong tiếng Anh Mỹ trở thành “-our” trong tiếng Anh Anh, chẳng hạn như  “flavor” và “flavour” hoặc “neighbor” và “neighbour.”.

Ví dụ:

What is your favorite color? – If you see this in a text, then you can conclude that it’s  American English.
What is your favourite colour? – This means you are reading a British English text.

 1. Theater or Theatre?

Cách đánh vần của từ có nghĩa là nhà hát. Trong tiếng Anh Mỹ, nó được đánh vần là  “theater,”, trong khi trong tiếng Anh Anh, nó được đánh vần là“theatre”. Sự khác biệt này không chỉ giới hạn ở từ cụ thể này mà còn mở rộng sang các từ tương tự như “center” và “centre” hoặc “meter” và “metre.”

Ví dụ:

The movie theater is just 100 meters from my apartment. – American English
The movie theatre is just 100 metres from my flat. – British English

 1. Cancelled or Canceled?

These are the past tenses of the word cancel. Cancelled with a double “l” is used in British English while in  American English, there is a single “l” in the word. Both these words are acceptable and correct. They are the same as “travelled” and “traveled.”

Đây là các thì quá khứ của từ hủy bỏ. “Cancelled” với chữ “l” kép được sử dụng trong tiếng Anh Anh trong khi tiếng Anh Mỹ chỉ có một chữ “l” duy nhất trong từ này. Cả hai từ này đều được chấp nhận và chính xác. Chúng giống như “travelled” và “traveled”.

 1. Recognize or recognise?

Just like cancelled and canceled, these words are both acceptably correct. Recognize is an American English term, while recognise is a British English term. You can also identify these English terms in words such as “organize” and “organise” and “realize and realise.”

Cũng giống như cancelled và canceled, những từ này đều đúng ở mức chấp nhận được. Công nhận là một thuật ngữ tiếng Anh Mỹ, trong khi công nhận là một thuật ngữ tiếng Anh Anh. Bạn cũng có thể xác định các thuật ngữ tiếng Anh này bằng các từ như  “organize” và “organise” hoặc “realize” và “realise.”

Phát âm: Thay đổi ngữ điệu và sự khác biệt về âm vị

Có lẽ sự khác biệt nổi bật nhất giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh nằm ở cách phát âm của chúng. Các điểm nhấn liên quan đến mỗi biến thể đều khác biệt và hấp dẫn. Dưới đây là điểm mặt một vài mẫu phát âm khác nhau:

 1. Âm ‘R’

Trong tiếng Anh Mỹ, âm ‘r’ được phát âm đầy đủ trong hầu hết các trường hợp, trong khi trong tiếng Anh Anh, nó có xu hướng bị lược bỏ ở cuối từ hoặc trước một phụ âm. Điều này dẫn đến những từ như “car” hoặc “hard” được phát âm khác nhau ở hai biến thể. Thông thường, trong tiếng Anh Anh, người nói bỏ chữ “r” như trong nước (wo-tuh) hoặc sông (ri-vuh), v.v.

 1. Nguyên âm

Cách phát âm nguyên âm cũng khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh. Ví dụ: “a” trong các từ như “path” hoặc “dance” được phát âm khác, với âm thanh ngắn hơn và phẳng hơn trong tiếng Anh Anh so với âm thanh dài hơn và rõ ràng hơn trong tiếng Anh Mỹ.

 1. Một vài phụ âm

You might wonder why your friend from the UK pronounces the word “city” clearly as in “si-ti” and your friend from the US says “si-di”, changing the /t/ to /d/. This is very common among English speakers like the British and Americans.

In British English, the words “city,” “international,” “sentence” and other words with consonants –nt within the sentence are pronounced clearly, but in American English, these consonant sounds change. City becomes “si-di,” international, and sentence becomes “iner-nash-nal” and “senens” respectively.

Bạn có thể thắc mắc tại sao người bạn ở Anh của bạn lại phát âm từ “city” rõ ràng như trong “si-ti” và người bạn ở Mỹ của bạn lại nói “si-di”, đổi âm /t/ thành /d/. Điều này rất phổ biến ở những người nói tiếng Anh như người Anh và người Mỹ.

Trong tiếng Anh Anh, các từ “city”, “international”, “sentence” và các từ khác có phụ âm –nt trong câu được phát âm rõ ràng, nhưng trong tiếng Anh Mỹ, những phụ âm này thay đổi. City trở thành “si-di,” international, và sentence trở thành “iner-nash-nal” và “senens” respectively.

Bạn có thể thực hành phát âm tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách đăng ký các lớp học trực tuyến 100% do giáo viên hướng dẫn. Có nhiều cách và lý do để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của bạn, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội để làm quen và thông thạo cả hai biến thể tiếng Anh.

Cho dù bạn học tiếng Anh trực tuyến tại nhà hay tham gia lớp học trực tiếp, bạn sẽ có thể khám phá sự khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh. Với điều này, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn và tránh nhầm lẫn, đặc biệt là khi bạn đi du lịch đến Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh.

Anh- Mỹ và Anh- Anh

Tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh, tuy có nguồn gốc từ cùng một ngôn ngữ, nhưng đã phát triển những đặc điểm độc đáo theo thời gian. Sự khác biệt về từ vựng, chính tả và cách phát âm góp phần tạo nên sự phong phú và đa dạng của ngôn ngữ tiếng Anh nói chung. Hiểu và đánh giá cao những khác biệt này có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức về văn hóa của chúng ta. Vì vậy, dù bạn thích đi“lift” hay “elevator“, hãy tôn vinh vẻ đẹp của cả tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *