Trường Anh ngữ

NGUYÊN TẮC TRỌNG ÂM: Hướng dẫn phát âm tiếng anh chuẩn hơn với phần nhấn âm

Học các quy tắc trọng âm của từ trong tiếng Anh có thể vừa thú vị vừa khó khăn. Ngôn ngữ tiếng Anh, không giống như bất kỳ ngôn ngữ nào khác, có những quy tắc phức tạp, đặc biệt là khi nói đến cách phát âm, đặc biệt là trọng âm của từ.

Đối với một số người, học các quy tắc khác nhau của trọng âm không phải là một điều hoàn toàn cần thiết nhưng ngược lại. Về mặt kỹ thuật, không thể nhấn trọng âm chính xác một từ cụ thể có thể dẫn đến một nhịp điệu rất không tự nhiên của ngôn ngữ tiếng Anh.

Ví dụ, khi bạn nghe bạn của bạn nói BAnana hoặc banaNA trái ngược với nói banana nghe có vẻ buồn cười và rất khó chịu, phải không?

Nói chung, việc học các quy tắc trọng âm của từ trong tiếng Anh có thể hơi căng thẳng, đặc biệt là đối với những người vẫn mới học tiếng Anh nhưng việc học các mẹo cơ bản hoàn toàn hữu ích chắc chắn có thể đẩy nhanh tiến độ tiếng Anh của bạn.

Làm thế nào để các âm tiết và trọng âm của từ được kết nối với nhau?

Bạn đặt trọng âm cho từ chuối ở đâu? Nó nằm ở âm tiết thứ nhất, thứ hai hay thứ ba?

Chà, bạn đã đúng, cả hai cách đọc banana và banana đều không đúng. Bởi vì tên trái cây mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều yêu thích được phát âm là banana. /bəˈnæn.ə/

Như bạn đã nhận thấy, trọng âm của từ nằm ở âm tiết thứ hai, nó ở giữa.

Bằng cách đơn giản, xem xét từ ví dụ mà chúng ta có ở đó, chúng ta có thể kết luận rằng âm tiết và trọng âm có liên quan với nhau theo nghĩa là chúng ta phân biệt trọng âm của từ trên âm tiết. Điều này nghe có vẻ giống như một thông tin về học sinh lớp một nhưng đáng ngạc nhiên là một số người không biết mối quan hệ thực sự giữa hai điều này.

Để xác định, hãy luôn nhớ rằng một âm tiết trong tiếng Anh chỉ có một nguyên âm và một hoặc nhiều phụ âm.

Ví dụ:

Có bao nhiêu âm tiết trong từ  “pen”? Chỉ có 1 1.

Từ “pen” chỉ có 1 âm tiết

Từ teacher có 2 âm tiết: tea-cher;

Afternoon có 3 âm: Af-ter-noon;

Presentation có 4 âm: Pre-sen-ta-tion

Nhưng trọng âm và âm tiết có mối liên kết như thế nào?

Hãy nghĩ về từ banana. Bạn có phát âm tất cả các âm tiết giống nhau không? Bạn nói BA-NA-NA? Chắc chắn không phải! Chúng ta có thể nghe rằng một âm tiết mạnh hơn và được nhấn mạnh hơn, phải không? ba-NA-na. Đó là những gì chúng tôi gọi là WORD STRESS trong tiếng Anh!

 BA- NA – NA

ba – NA – na

Lợi ích của việc học các quy tắc trọng âm của từ

Trong ngôn ngữ học, STRESS được gọi là sự nhấn mạnh tương đối có thể được nhấn cho một số âm tiết trong một từ, hoặc một số từ nhất định trong một cụm từ hoặc câu. Trọng âm thường được nhấn bởi các đặc tính như tăng độ to và độ dài của nguyên âm, phát âm đầy đủ của nguyên âm và thay đổi cao độ.

Phát âm các từ với trọng âm chính xác có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho tiếng Anh của bạn. Tiếng Anh của bạn sẽ ngay lập tức nghe rõ ràng và tự nhiên hơn.

Tin vui là có những quy tắc đơn giản sẽ giúp bạn phát âm những từ này một cách chính xác khi bạn sử dụng chúng trong tiếng Anh nói. Các quy tắc tiếng Anh đơn giản!

Học các quy tắc trọng âm của từ trong tiếng Anh rất có thể giúp bạn phát âm giống người nói tiếng Anh bản ngữ hơn. Khi bạn học cách nhấn trọng âm của từ đúng cách sẽ giúp bạn:

(1) Để nhấn mạnh từ cần được nhấn mạnh

(2) Được hiểu một cách dễ dàng và nhanh chóng

(3) Và ngoài ra, nó mang lại nhịp điệu cho tiếng Anh!

Vì vậy, khi chúng ta nói, chúng ta nói những từ đó rõ ràng hơn. Chúng là những từ quan trọng, chúng phải được nghe để hiểu được câu.

Hơn nữa, nếu bạn sử dụng sai trọng âm của từ trong tiếng Anh, bạn có thể phát âm một từ hoàn toàn khác với từ bạn muốn nói và điều đó có thể khá khó hiểu với người bạn đang nghe.

Và khi bạn đang nghe một người nói tiếng Anh bản ngữ, việc nhận biết những từ nào được nhấn trọng âm sẽ giúp bạn hiểu nghĩa dễ dàng hơn.

Nhấn mạnh vào các từ nội dung

Thật thú vị, chúng ta nhấn mạnh các âm tiết khác nhau trong tiếng Anh. Trong hầu hết các trường hợp, những từ mà chúng ta nhấn mạnh khi nói có một điểm chung: Chúng quan trọng đối với bạn, bạn sẽ không thể hiểu được câu hoàn chỉnh nếu bạn không nghe rõ. Chúng ta gọi những loại từ này là Content Words. Chúng là danh từ, động từ, trạng từ, tính từ và phủ định.

Bây giờ bạn đã biết âm tiết và trọng âm của từ là gì và chúng có liên quan như thế nào, hãy bắt đầu học và tìm hiểu CÁC QUY TẮC CƠ BẢN ĐƠN GIẢN YET của WORD STRESS trong tiếng Anh!

Các quy tắc cơ bản của trọng âm trong từ trong tiếng Anh

Quy tắc nhấn âm cho danh từ và tính từ có 2 âm tiết

Để bắt đầu bài học của ngày hôm nay, tôi có cho bạn một danh sách các từ để kiểm tra.

present
record
object
import
vibrant
happy
pretty
hungry

Có bao nhiêu âm tiết trong mỗi từ? Bạn có thể đặt trọng âm chính xác và phát âm chúng một cách chính xác không?

Bạn có chắc chắn về điều đó? Hãy cùng tìm hiểu!

Tính từ 2 âm tiết

Như bạn có thể thất, 4 tính từ 2 âm tiết ở cuối danh sách

present
record
object
import
vibrant
happy
pretty
hungry

Chúng ta phát âm Vi-brant, Happy, Pretty, and Hungry. Khi bạn nghe kỹ, thì bạn sẽ nghe thấy trọng âm sẽ ở âm tiết thứ nhất. (VI-brant, HA-ppy, PRE-tty, HUNG-ry.)

present
record
object
import
vibrant
happy
pretty
hungry

Danh từ 2 âm tiết

Mặt khác, 4 từ đầu tiên là danh từ, nhưng cũng là động từ

present
record
object
import
vibrant
happy
pretty
hungry

Và chúng được phát âm khác nhau tùy thuộc vào loại từ của chúng. Nếu những từ này là danh từ, bạn nghĩ âm tiết nào phải được nhấn trọng âm? Đầu tiên hay thứ hai?

Nếu câu trả lời của bạn là ÂM TIẾT ĐẦU TIÊN, hãy xem ngay! Câu trả lời của bạn là đúng! Âm tiết đầu tiên trong danh từ hai âm tiết được nhấn trọng âm trong từ.

Hãy nghe kỹ. PRE-sent… RE – cord…OB-ject...IM-port…

present
record
object
import
vibrant
happy
pretty
hungry

Quy tắc đầu tiên của Trọng âm trong Tiếng Anh, hãy luôn ghi nhớ ĐIỀU NÀY. Hầu hết các danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm ở âm tiết đầu tiên.

Động từ 2 âm tiết

Quy tắc thiết yếu tiếp theo bạn cần nhớ có liên quan đến động từ hai âm tiết.

Bây giờ, hãy quay lại các từ trong ví dụ đầu tiên mà chúng ta có trước đó.

present
record
object
import

Như đã đề cập trước đây, nếu từ là danh từ hai âm tiết, trọng âm của từ nằm ở âm tiết đầu tiên. Rõ ràng, vì những từ này chỉ có hai âm tiết, nên người ta cho rằng trọng âm không nằm ở âm tiết ĐẦU TIÊN NHƯNG ở âm tiết thứ hai.

Nếu là danh từ, chúng ta đọc PRE-sent… RE – cord…OB– ject … IM-port…

Tuy nhiên, nếu là động từ, thì trọng âm sẽ chuyển sang âm thứ 2. Do đó, chúng ta đọc pre – SENT… re – CORD… ob – JECT… im – PORT

Quy tắc thứ 2 của trọng âm. Hầu hết động từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm vào âm thứ 2.

present
record
object
import
suspect

Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra những câu có chứa từ “comment”. Bạn có thể áp dụng trọng âm của loại từ thích hợp và đọc đúng câu không?

Please comment on this and drop the comment sheet in the comment box.

Như bạn thấy, chúng ta có 3 từ comment ​​trong câu. Đúng, chúng giống nhau nhưng chúng hoạt động khác nhau trong câu. Từ “comment” đầu tiên chúng tôi có là một động từ. Trong khi comment thứ hai và thứ ba có chức năng như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “sheet” và “box”. Trả lời cho câu hỏi: What kind of sheet? A comment sheet. What kind of box? A comment box.

Dễ dàng, phải không?

Quy tắc nhấn âm cho các từ kết thúc bằng –tion và -sion

Chúng ta đã nói xong về những từ có hai âm tiết nhưng những từ có 3 âm tiết trở lên thì sao? Hoặc các từ với các hậu tố khác nhau?

Hãy kiểm tra những từ này.

education
amalgamation
cooperation
decision
conclusion
vision

Bạn thấy hậu tố nào trong các ví dụ trên? Bạn có thể cho tôi biết đâu là trọng âm trong các từ sau đây?

Bạn nói đúng, chúng ta có -tion và -sion. Nhưng bạn có biết rằng có một quy tắc trọng âm của từ cụ thể với các từ kết thúc bằng -tion và -sion bất kể chúng chứa bao nhiêu âm tiết?

Đối với những từ kết thúc bằng những hậu tố này, chúng ta đặt trọng âm ở thứ hai từ âm tiết cuối cùng.

education
amalgamation
cooperation
decision
conclusion
vision

Đây là quy tắc thứ 3 của nhấn trọng âm. Các từ kết thúc bằng -sion và -tion có trọng âm ở áp chót, tức là ở thứ 2 từ âm tiết cuối cùng.

Đối với những từ kết thúc bằng -ety, -ity, ify, ical và –ive

Bên cạnh các hậu tố -tion và -sion, một nhóm hậu tố khác cũng tuân theo một quy tắc xác định trong trọng âm của từ. Đây là những từ kết thúc bằng -ety, -ity, ify, ical và –ive.

Hãy nhìn vào các ví dụ dưới đây

society
sobriety
probability
identity
clarify
intensify
critical
clerical
decisive
intensive

Bạn có thể nhận ra các hậu tố trong các từ trong danh sách trên?

Chúng ta có -ety trong Society và Sobriety;

-ity trong Probability và Identity;

-ify trong Clarify và Intensify;

-ical trong Critical và Clerical;

Và cuối cùng, chúng ta có -ive trong Decisive và Intensive.

Bây giờ, hãy xem xét các từ dưới đây.

Society
Sobriety
Probability
Identity
Clarify
Intensify
Critical
Clerical
Decisive
Intensive

Nhưng chúng ta nhấn trọng âm vào âm tiết nào khi đọc các từ kết thúc bằng các hậu tố này? Đầu tiên? Thứ hai? Ngày thứ ba? Hay thứ tư?

Lưu ý rằng khi tôi đọc các từ, tôi nhấn mạnh âm tiết trước các hậu tố -ety, -ity, ify, ical-ive. Như trong soCIety, probaBIlity, claRIfy, CRItical và deCIsive.

Đây ra nguyên tắc thứ tư. Những từ kết thúc bằng -ity, -ety, -ify, -ical, -ive sẽ có trọng âm vào âm tiết ngay trước chúng

Những từ kết thúc bằng -ate

Một quy tắc phổ biến khác mà chúng tôi có trong WORD STRESS là quy tắc áp dụng cho các từ kết thúc bằng hậu tố -ate.

Đôi khi, những người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ sẽ đặt trọng âm vào các từ kết thúc bằng –ate ở âm tiết cuối cùng. Nhưng bạn có nghĩ điều đó đúng không? Chà, tôi cá là bạn cũng có thể không chắc như vậy.

Vậy, quy tắc trọng âm để phát âm các từ kết thúc bằng -ate là gì?

QUY TẮC THỨ NĂM CỦA TRỌNG ÂM. Các từ kết thúc bằng -ate được nhấn trọng âm ở âm áp chót, tức là âm thứ 3 từ âm cuối.

Bây giờ, hãy nghe cẩn thận trong khi tôi phát âm các từ một cách chính xác.

estimate

separate
conjugate
cultivate
dedicate

Khi chúng ta đếm ngược lại, có thể đọc

mate – ti – ES = EStimate
rate – pa – SE = SEparate
gate – ju – CON = CONjugate
vate – ti – CUL = CULtivate
cate – di – DE = DEdicate

Một lần nữa, trọng âm ở âm cuối hoặc thứ ba tính TỪ  âm cuối đếm lên.

Quy tắc cho danh từ có 3 hoặc hơn 3 âm tiết

Cuối cùng, quy tắc cơ bản cuối cùng về trọng âm của từ là đối với hầu hết các danh từ có chứa 3 âm tiết trở lên.

Câu hỏi của tôi dành cho bạn là: CHÚNG TA SẼ  ĐẶT TRỌNG ÂM Ở ĐÂU, CỤ THỂ LÀ NHỮNG DANH TỪ có chứa từ 3 âm tiết trở lên, bạn có biết không?

Chà, câu trả lời an toàn nhất sẽ là: Không có QUY TẮC NHẤT ĐỊNH NÀO.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Không giống như ngữ pháp, phát âm đôi khi không có quy tắc xác định vì bản chất của nó là phát triển và thay đổi.

Tôi nhắc lại, không có quy tắc xác định vì không giống như ngữ pháp. Điều đó đơn giản bởi vì đó là bản chất của ngôn ngữ tiếng Anh – ngôn ngữ này phức tạp, nó đang phát triển theo thời gian và liên tục thay đổi.

Tuy nhiên, QUY TẮC THỨ SÁU cũng sẽ rất cần thiết cho bạn. Trong một số trường hợp, hầu hết các danh từ có chứa 3 âm tiết trở lên thường được nhấn trọng âm ở âm cuối hoặc thứ 3 từ âm cuối tính lên.

Ví dụ từ danh từ có 3 âm tiết trở lên.

Lần sau, bạn có thể đọc những danh từ chứa 3 âm tiết trở lên như thế này.

Lưu ý: Âm tiết được tô màu nhận trọng âm trong từ.

photography
democracy
photosynthesis
accident
metamorphosis
borderline
syllable

Kết luận

Bây giờ, bạn có thể hỏi tôi, tôi có cần phải học tất cả những điều này không? Vâng, thành thật mà nói. Nếu bạn muốn nâng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình lên một cấp độ hoàn toàn mới thì ĐIỀU NÀY LÀ BẮT BUỘC. Và tôi hiểu rằng nói tiếng Anh có thể khá khó khăn để thành thạo nhưng hãy tin tôi, những gì bạn sẽ nhận được nếu bạn bắt đầu học và thực hành những gì bạn đã học là thay đổi cuộc sống.

Bất kể bạn hiểu biết về ngữ pháp đến mức nào hoặc bạn có xuất sắc như thế nào trong việc xây dựng câu bằng tiếng Anh, nếu bạn không biết cách phân biệt và nhấn trọng âm các từ một cách chính xác, và bạn sẽ trở nên không rõ ràng với những người bạn đang nói chuyện bởi vì họ có thể mắc phải. một chút gì đó khác với những gì bạn muốn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu bạn không biết cách phân biệt và nhấn trọng âm các từ một cách chính xác, bạn sẽ trở nên không rõ ràng đối với mọi người. Và bạn không muốn điều đó xảy ra. Đó không phải là mục tiêu tại sao bạn học tiếng Anh. Ngoài ra, bạn muốn mọi người hiểu bạn và những gì bạn đang cố gắng nói.

Vì vậy, nếu bạn muốn nghe như người bản ngữ nói tiếng Anh, bạn phải học NHỮNG QUY TẮC NÀY và thực hành những gì bạn đã học.

Nếu bạn muốn đọc về những lời khuyên về cách học tiếng Anh nhanh, hãy đọc Ở ĐÂY.

Bạn cũng có thể đọc bài viết của chúng tôi về 8 cách để học Ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *