Trường Anh ngữ

Cấu trúc câu trong tiếng Anh: Các quy tắc và cấu trúc bạn cần biết

Khi tôi còn học ở những năm cấp 1, việc hiểu những cấu trúc câu trong tiếng Anh luôn khiến tôi phát điên. Tôi không biết tại sao, nhưng bài học ngữ pháp tiếng Anh này thường khiến tôi bất ngờ đau đầu. Là một người học tiếng Anh, tôi cảm thấy rất khó để hiểu các quy tắc, chưa kể đến việc giải thích khó hiểu từ giáo viên dạy cho chúng tôi.

Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu luyện thi TOEIC tại QQEnglish, tôi nhận ra rằng bài học này dễ như ăn một cái bánh. Tôi thực sự ngạc nhiên trước cách giảng dạy tiếng Anh đơn giản hóa mọi thứ từ giáo viên cho chúng tôi và tôi nghĩ tốt nhất là chia sẻ những gì tôi học được từ họ với bạn.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có năm kiểu câu cơ bản bạn cần phải làm quen. Nhưng trước khi chuyển sang chủ đề chính, trước tiên chúng ta hãy xem lại tầm quan trọng của một câu và các yếu tố chúng ta có thể tìm thấy bên trong nó. Trước đây, chúng ta nghĩ rằng “câu” trong tiếng Anh là công cụ cần thiết nhất để giao tiếp. Tại sao? Bởi vì khả năng viết và nói hiệu quả của một người phụ thuộc vào khả năng họ đặt câu tốt như thế nào.

Trong khi đó, sẽ khó hiểu các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh hơn nếu bạn chưa quen với cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh. Vì vậy, tốt hơn bạn nên tìm hiểu điều này trước để bạn hiểu chủ đề này dễ dàng hơn.

Để bắt đầu, đây là phần ôn lại nhanh các câu.

basic sentence patterns in English

Các yếu tố cơ bản của một câu

Một câu có hai thành phần cơ bản: chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ luôn là một danh từ, một đại từ hoặc một nhóm từ đóng vai trò là danh từ. Nó là những gì toàn bộ câu nói về. Trong khi đó, vị ngữ chứa động từ miêu tả chủ ngữ. Hãy lưu ý, không phải lúc nào động từ cũng phải là động từ hành động. Cuối cùng, chủ ngữ và vị ngữ có thể là đơn hoặc ghép.

Câu là một nhóm từ thường chứa chủ ngữ (S) và động từ (V) và diễn đạt một ý hoàn chỉnh.

Chủ ngữ là một danh từ, các cụm danh từ hoặc đại từ thường đứng trước động từ chính. Nó cũng đại diện cho người hoặc sự vật hoạt động như động từ, hoặc về điều gì đó được phát biểu.

Mặt khác, động từ là một từ hoặc một nhóm từ mô tả một hành động hoặc trạng thái.

Ngoại động từ có tân ngữ.

Nội động từ không có tân ngữ.

Trong các ví dụ sau, các chủ ngữ được in đậm, trong khi các vị ngữ được in nghiêng:

Grandma is awake.

He makes cakes and cookies.

Ngoài chủ ngữ và vị ngữ, câu còn chứa các tân ngữ. Chúng ta có hai loại tân ngữ trong ngữ pháp tiếng Anh: Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Tân ngữ trực tiếp dùng để chỉ người hoặc vật bị ảnh hưởng bởi hành động của động từ. (He bough a ball.)

Tân ngữ gián tiếp thường đề cập đến người được hưởng lợi từ hành động của động từ. (He bough her a ball.)

Ngoài ra, chúng ta có phần bổ ngữ. Phần bổ ngữ cho chúng ta biết điều gì đó về bản chất của Chủ thể hoặc tân ngữ. Có hai loại bổ ngữ: Bổ ngữ của chủ thể và Bổ ngữ của tân ngữ.

Bổ ngữ của chủ ngữ = She is happy. S = C

Bổ ngữ của tân ngữ = He made her happy. O = C

Và cuối cùng, chúng ta có trạng từ. Trạng từ là một từ hoặc một nhóm từ bổ nghĩa cho một từ hoặc một nhóm từ khác.

Bây giờ chúng ta đã hoàn thành phần tóm tắt này, đã đến lúc tiến hành bài học đúng cách.

Năm cấu trúc câu trong tiếng Anh

Bạn có thể không nhận thấy điều này, nhưng các câu tiếng Anh có thể tự thể hiện theo các mẫu khác nhau. Những mẫu này đề cập đến sự sắp xếp của các thành phần của một câu. Nó bắt đầu từ cơ bản nhất, đến phức tạp nhất. Như đã đề cập, có năm mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh. Trong số đó có:

1. Chủ ngữ + Động từ liên kết + Bổ ngữ (S – LV – C)

2. Chủ ngữ + Nội động từ (S – IV)

3. Chủ ngữ + Động từ  + Tân ngữ (S – TV – DO)

4. Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ gián tiếp + Tân ngữ trực tiếp (S – TV – IO – DO)

5. Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ trực tiếp + Bổ ngữ (S – TV – DO – OC)

S – LV – C

Mẫu câu cơ bản đầu tiên trong tiếng Anh chúng ta có S – LV – C. Điều này bao gồm một chủ ngữ, một động từ liên kết và một bổ ngữ. Động từ liên kết là loại động từ nối chủ ngữ với một tính từ hoặc một danh từ khác. Một số động từ liên kết thường được sử dụng bao gồm be, am, are, is, was, were, và seem.

Ngoài việc liên kết các động từ, chúng ta cũng có thể sử dụng các động từ có ý nghĩa để tạo ra loại mẫu câu này. Động từ cảm nhận là động từ mô tả một trong năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác.

Mặt khác, bổ ngữ chủ vị là một từ hoặc một nhóm từ thường đi sau động từ liên kết / ý nghĩa. Chủ ngữ bổ sung có thể là danh từ, đại từ hoặc tính từ.

Hãy xem xét thứ tự của chủ ngữ, động từ liên kết / ý nghĩa và các phần bổ sung trong các câu sau:

1. She looks happy.

S: She

LV: looks

C: happy

2. Orange and Yellow are bright colors

S: Orange and Yellow

LV: are

C: bright colors

3. The food tastes bad.

S: The food

LV: tastes

C: bad

S – IV

Khi học các mẫu câu cơ bản, mẫu S – IV là loại câu đơn giản nhất. Nó chỉ bao gồm một chủ ngữ và một động từ (nội động từ). Về mặt ngữ pháp, nội động từ không cần tân ngữ trực tiếp. Không giống như ngoại động từ, động từ thuộc loại này không trả lời câu hỏi “cái gì?”. Trong hầu hết các trường hợp, nội động từ và động từ (hoặc động từ biểu thị chuyển động) đều thuộc mẫu câu này.

Ngoài ra, mẫu này sử dụng các động từ ở dạng cơ sở và không cần thông tin hỗ trợ. Điều này có nghĩa là ý nghĩ của câu đã được hoàn thành bởi hành động của động từ.

Dưới đây là các câu mẫu với mẫu câu S-IV.

1. She swims.

2. The book fell.

3. Peter marches.

4. Peter sneezed.

5. Evil exists.

S – TV – DO

Lần này chúng ta hãy chuyển sang mẫu câu cơ bản thứ ba trong tiếng Anh mà tất cả chúng ta đều quen thuộc: mẫu S – TV – DO. Mẫu này bao gồm chủ ngữ, động từ bắc cầu và tân ngữ trực tiếp. Ở đây, chúng ta sử dụng động từ bắc cầu, có nghĩa là chúng ta cần tân ngữ trực tiếp. Bí quyết ở đây là đảm bảo rằng động từ của chúng ta trả lời câu hỏi “cái gì?”

Hơn nữa, mẫu này sử dụng một động từ ở dạng = s, đặc biệt nhất là các động từ nguyên thể. Mẫu S-TV-DO, không giống như mẫu S-IV, cần thông tin hỗ trợ, đặc biệt là đối tượng được chỉ đến trong câu (danh từ).

Trong các câu mẫu mà chúng ta có dưới đây, chủ ngữ, động từ ngoại ngữ và tân ngữ trực tiếp được đặt theo một thứ tự cố định.

1. They are baking cookies and cakes.

S: they

TV: are baking

DO: cookies and cakes

2. The batter hit the ball.

S: The batter

TV: hit

DO: the ball

3. She teaches English.

S: She

TV: teaches

DO: English

S – TV – IO – DO

Tiếp theo trong danh sách các mẫu câu cơ bản là câu S – TV – IO – DO. Loại này bao gồm chủ ngữ, ngoại động từ, tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp. Nếu bạn đã quên tân ngữ gián tiếp và trực tiếp là gì, hãy BẤM vào đây để xem lại.

Trong các câu dưới đây, bạn sẽ nhận thấy rằng chủ ngữ, động từ bắc cầu, tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp được đặt theo đúng thứ tự.

1. Mary lent Josh money.

S: Mary

TV: lent

IO: Josh

DO: money

2. Ana taught her the answer.

S: Ana

TV: taught

IO: her

DO: the answer

3. He gave him the money.

S: He

TV: gave

IO: him

DO: the money

Điều thú vị là có những trường hợp Tân ngữ trực tiếp đứng đầu trước Tân ngữ gián tiếp trong câu. Và mặc dù một số chuyên gia ngữ pháp nhấn mạnh vào tính đúng đắn của nó, một số người coi mẫu câu này có thể chấp nhận được trong tiếng Anh. Vì vậy, thay vì S – TV – IO – DO, sau đó mẫu sẽ trở thành S – TV – DO-IO.

Ví dụ:

He gave him the money. (S–TV–IO-DO)

He gave the money to him. (S–TV–DO-IO)

S – TV – DO – OC

Mẫu câu cơ bản cuối cùng mà chúng ta có trong tiếng Anh là kiểu câu S – TV – DO – OC. Mẫu câu này bao gồm chủ ngữ, ngoại động từ, tân ngữ trực tiếp và phần bổ ngữ mang tính khách quan. Không giống như bổ ngữ chủ quan, bổ ngữ khách quan mô tả một đối tượng trực tiếp.

Bổ ngữ trong mẫu câu này đề cập đến một mô tả cụ thể về đối tượng trực tiếp được thực hiện bởi chủ ngữ, với việc sử dụng động từ. Nói chung, OC trong mẫu này có thể là một danh từ, một tính từ hoặc một trạng từ.

Kiểm tra các ví dụ chúng tôi có dưới đây.

1. She called the boy attractive.

S: She

TV: called

DO: the boy

OC: attractive

2. They painted the house blue.

S: They

TV: painted

DO: the house

OC: blue

Các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh: Những lưu ý quan trọng cần học

Khi bạn cố  gắng trong việc học ngữ pháp tiếng Anh, việc hiểu các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh là điều cần thiết. Mặc dù có hơn 10 mẫu câu trong tiếng Anh, nhưng năm mẫu câu cơ bản mà chúng ta đã thảo luận là phổ biến nhất. Chúng là những thứ sau đây.

1. Subject + Linking Verb + Complement ( S – LV – C)

For example:

I am happy.

2. Subject + Intransitive Verb ( S – IV )

For example:

Horses run.

3. Subject + Transitive Verb + Direct Object ( S – TV – DO )

For example:

Amy tutors Chris.

4. Subject + Transitive Verb + Indirect Object + Direct Object ( S – TV – IO – DO )

For example:

The instructor assigned Steve poetry.

5. Subject + Transitive Verb + Direct Object + Object Complement ( S – TV – DO – OC)

For example:

Mary considered Ana her friend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *