плюсы разговорного английского

5 ข้อดีข้อด้อยของการมีการสนทนาอิสระ
(ระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหลายคนต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ คาบเรียนตัวต่อตัวหรือมีการสนทนาระหว่างคาบเรียน นักเรียนบางคนเลือกที่จะสมัครในชั้นเรียนที่มีการอนุญาตให้มีการสนทนาในหัวข้อเฉพาะเจาะจง แต่บางคนเลือกที่มีการสนทนาอิสระ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล

การสนทนาอิสระคืออะไร?

การสนทนาอิสระในภาษาอังกฤษคือประเภทหนึ่งของการสนทนาที่ไม่มีโครงสร้างหรือมีการวางแผนล่วงหน้า ไม่มีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงที่จำเป้นต้องแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และสามารถพูดคุยหรือสนทนาได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ การสนทนาประเภทนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการพูด เพิ่มพูนคำศัพท์และทำให้สื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้นของผู้เรียนภาษาอังกฤษ

ในระบบการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น การสนทนาอิสระเป็นวิธีการเรียนที่เปิดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นหรือสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยไม่มีการชี้ข้อผิดพลาดระหว่างการสนทนา ครูผู้สอนจะให้นักเรียนได้พูดคุยในหัวข้อที่หลากหลายที่ต้องการ โดยระหว่างการสนทนาอิสระ ครูผู้สอนจะทำการจดบันทึกข้อผิดพลาดระหว่างการสนทนา แล้วจึงให้คำแนะนำและชี้ข้อผิดพลาดหลังจบการสนทนาหรือหมดคาบเรียน ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนได้สามารถเพิ่มพูนคำศัพท์ พัฒนาทักษะพูด รวมไปถึงการออกเสียงให้ดีมากขึ้น

การสนทนาอิสระนั้นอาจเกี่ยวข้องการแสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย แสดงความคิดเห็น หรือไตร่ตรองในหัวข้อนั้น ๆ ที่กำลังสนทนากันอยู่ ในกรณีนี้ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนได้

Free conversation in English

ข้อดีข้อด้อยของการมีการสนทนาอิสระ (ระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ)

การเข้าร่วมในการสนทนาอิสระสามารถให้ทั้งประโยชน์และความท้าทาย ในบทความนี้เราจะพามาสำรวจข้อดีข้องด้อย 5 อันดับแรกของการสนทนาอิสระ โดยให้ข้อมูลชี้เฉพาะเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของวิธีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านวิธีนี้

■ ข้อดีของการสนทนาอิสระ

  1. พัฒนาทักษะการพูด

การมีส่วนร่วมกับการสนทนาอิสระ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างมีนัยยะสำคัญ การฝึกฝนผ่านการมีบทสนทนาที่อาจได้เจอได้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว กล้าที่จะสื่อสารและสื่อสารเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องสมัครเรียนหรือพูดคุยแค่เฉพาะในคาบเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถฝึกฝนการสื่อสารหรือการพูดภาษาอังกฤษได้ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือแม้กระทั่งระหว่างการทำงาน ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองผ่านบทเรียนฟรีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ  ที่มีหลักสูตรและวิชาเรียนให้เลือกอย่างหลากหลาย และถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน

  1. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หากคุณอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือเป็นภาษาหลัก คุณสามารถที่จะพูดคุยหรือมีการสนทนาอิสระกับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมบางอย่างผ่านบทสนทนา เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมหรือบริบทที่มีความเจาะจงและลึกมากขึ้น!

การสนทนาอิสระเป็นอีกทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับมิตรภาพใหม่ ๆ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนภาษาสามารถที่จะเข้าร่วมคาบเรียนของครูผู้สอนชั้นเยี่ยมที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอย่างครูชาวฟิลิปปินส์ ประเทศที่ครูผู้สอนเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและระดับภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

  1. เพิ่มพูนคำศัพท์

การสนทนาอิสระช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนคำศัพท์ได้อย่างมาก การมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับโลกทัศน์ สำนวนที่หลากหลาย ที่จะทำให้คลังคำศัพท์ของผู้เรียนหลากหลายและสามารถตอบสนองได้ในหลากหลายสถานการณ์

  1. พัฒนาทักษะการฟัง

การฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการสนทนาอิสระยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังที่มากขึ้นได้ การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาหรือติวเตอร์ ผู้เรียนจะได้รับฟังหลากหลายสำเนียง รูปแบบการพูด หรือแม้กระทั่งน้ำเสียง ซึ่งสื่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้านและมีความเข้าใจทางด้านภาษามากขึ้น 

  1. เสริมสร้างความมั่นใจ

ในการฝึกฝนทั่ว ๆ ไปผ่านการสนทนาอิสระ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในทักษะภาษาของตนเองที่มากขึ้น และเมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจที่มากขึ้ยแล้ว ผู้เรียนย่อมที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองและมีส่วนร่วมกับบทสนทนาอื่น ๆ ได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

นอกจากการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนแล้ว การสนทนาอิสระยังมอบความสนุกสนานให้กับผู้่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองผ่านการพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจ สองปัจจัยหลักที่ทำให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

■ ข้อด้อยของการสททนาอิสระ

  1. ช่องว่างของแผนการเรียน

หนึ่งในจุดด้อยของการสนทนาอิสระคือการละเลยถึงโครงสร้างประโยคและแผนการเรียนที่วางไว้ ซึ่งส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดช่องว่างในการเรียนรู้ในองค์รวมเมื่อเทียบกับการติดตามแผนการเรียนที่วางไว้

  1. คำแนะนำที่จำกัด

ในการสนทนาอิสระ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องอย่างจำกัด การขาดคำแนะนำที่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ หรืออาจจะทำให้มีนิสัยการพูดที่ไม่ถูกต้องติดตัวไป

  1. ยากที่จะหาคู่สนทนา

การหาคู่สนทนาที่เหมาะสมที่ยินดีจะกลายเป็นคู่สนทนาประจำอาจเป็นเรื่องยาก รวมไปถึงอาจใช้เวลาสักระยะในการหาบุคคลที่มีเป้าหมายและความพร้อมทางภาษาในระดับใกล้เคียงหรือคล้ายกัน ทำให้ผู้เรียนมีกิจกรรมหรือการสนทนาอิสระอย่างสม่ำเสมอนั้นทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม ก็มีโรงเรียนสอนภาษาและแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนไม่น้อยที่มีบทเรียนสำหรับการสนทนาอิสระอย่างฟรี ๆ หรือมีค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถหาครูผู้สอนหรือคู่สนทนาได้ง่ายมากขึ้น

  1.  พึ่งพาการแปลจากภาษาแม่มากเกินไป

บางครั้งผู้เรียนอาจจำเป็นต้องใช้การแปลเป็นภาษาแม่ของตนเองก่อนการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ขณะอยู่ในสนทนาอิสระ ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่มากที่ควร และอาจขัดขวางการกลายเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ผ่านการคิดและการแสดงออกเป็นภาษาอังกฤษโดยตรง

  1.  หัวข้อและคำศัพท์ที่จำกัด

ในการสนทนาอิสระ ผู้เรียนอาจเผชิญกับหัวข้อและคำศัพท์ที่จำกัด เนื่องจากไม่แผนการเรียนรองรอบ ผู้เรียนจึงไม่สามารถขยายและเพิ่มพูนจำนวนคำศัพท์ของตนเองได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบค่อนข้างใหญ่ให่กับการพัฒนาภาษาอังกฤษในภาพรวม

การสนทนาอิสระนั้นมีประโยชน์มากมายเช่น การพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ รวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นใจ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ขาดแผนการเรียนที่เป็นระบบ ข้อเสนอแนะที่ได้รับน้อยลง ยากที่จะหาคู่สนทนา พึ่งพาการแปลจากภาษาแม่มากเกินไป และหัวข้อและคำศัพท์ที่จำกัด

การสร้างความสมดุลระหว่างข้อดีและข้อด้อย ผู้เรียนจะสามารถรับได้ประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาอิสระในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *