ปก เครื่องหมายวรรคตอน

ยกระดับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

ด้วยกฏ 10 ข้อสำหรับการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอนคือพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่ช่วยทำให้เนื้อความมีความกระจ่างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องหมายวรรคตอนนั้นเป็นสิ่งที่มักจะถูกมองข้าม แต่อย่างไรก็ตาม การเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องหมายวรรคตอยนั้นจะทำให้เนื้อความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงถ่ายทอดความหมายได้อย่างที่ตั้งใจไว้

เครื่องหมายวรรคตอนใช้เพื่อแจ้งข้อมูลหรือควาหมายของเนื้อความ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเขียนอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้น ๆ  เรียงความ หรืออีเมล เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจำเป้นต้องรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์การใช้งานเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง เพื่อทำให้งานเขียนของคุณนั้นสามารถถ่ายทอดเนื้อความที่ชัดเจนและนเน้นเนื้อความที่คุณต้องการสื่อสาร

ความสำคัญของเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ

ในการเขียน นอกเหนือไปจากการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แล้ว เครื่องหมายวรรคตอนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เนื้อความมีความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย หากปราศจากเครื่องหมายวรรคตอน ความหมายของตัวอักษรอาจไม่ชัดเจน เนื้อความเชิงบวกแต่ผู้อ่านอาจเข้าใจเป็นเชิงลบได้.

แล้วอะไรคือความสำคัญของเครื่องหมายวรรคตอน?

เครื่องหมายวรรคตอนอาจจะถูกมองข้าม แต่ถือเป็นรากฐานสำคัญในทักษะการเขียน อาจจะเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่เครื่องหมายวรรคตอนเหมือนกันป้ายบอกทางหรือสัญญาณไฟจราจรสำหรับทักษะการเขียนในภาษาอังกฤษ คอยแนะนำและชี้นำให้กับผู้อ่านในแต่ละประโยค ใส่น้ำเสียงและเน้นคำในประโยคที่เขียน

นี่คือส่วนหนึ่งของบทความ ที่เรารวบรวมความสำคัญของเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษ

 1. ทำให้ประโยคมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น

โดยแก่นแท้แล้ว เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องมือสำหรับการสร้างโครงสร้างของประโยค หากปราศจากเครื่องหมายวรรคตอน เนื้อความหรือรูปประโยคอาจจะกลายเป็นเขาวงกตของความหมายเนื่องจากไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนที่บ่งบอกเส้นทางในการอ่าน เช่น เราสามารถพิจารณาจากจุด (.) ที่แสดงถึงจุดสิ้นสุดของประโยค เครื่องหมายจุลภาค (,) ที่คั่นรายการในรายการ และเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่เชื่อมโยงอนุประโยคอิสระที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้เป็นกรอบสำคัญสำหรับการสร้างประโยคที่สอดคล้องกันและเข้าใจได้ 

 1. ใส่น้ำเสียงและการเน้นเสียงลงไปในคำ

เครื่องหมายวรรคตอนนั้นสามารถทำให้ผู้เขียนสามารถใส่น้ำเสียงและอารมณ์เข้าไปในประโยคของตนเอง เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เพิ่มความตื่นเต้นหรือความเร่งด่วน ในขณะที่เครื่องหมายคำถาม (?) บ่งบอกถึงความอยากรู้หรือความไม่แน่นอน วงรีสร้างบรรยากาศแห่งความสงสัยหรือการไตร่ตรอง การเลือกและการวางเครื่องหมายเหล่านี้อย่างระมัดระวังสามารถเปลี่ยนความหมายและผลกระทบของประโยคได้

 1. การอ้างอิงและการระบุถึงบทสนทนา

เครื่องหมายคำพูด (“-“) มีบทบาทสำคัญในการระบุคำพูดโดยตรงและการระบุเนื้อหาที่อ้างอิง เช่น ชื่อหนังสือหรือเนื้อเพลง พวกเขาแยกความแตกต่างระหว่างเสียงของนักเขียนกับเสียงของผู้อื่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีที่มาที่เหมาะสมและชัดเจนในการแสดงที่มา

 1. เพิ่มความสามารถในการอ่านEnhancing Readability

การวางเครื่องหมายจุลภาค (,) ที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความหมายที่ชัดเจนของประโยคกับความสับสนของคำได้ วงเล็บ () ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รบกวนการดำเนินประโยค แต่ผู้อ่านยังคงเข้าถึงได้ วงเล็บเหลี่ยมช่วยให้บรรณาธิการหรือผู้เขียนเพิ่มคำชี้แจงให้กับข้อความที่ยกมาโดยไม่ต้องแก้ไขต้นฉบับ

 1. การแยกรายการ

รายการต่างๆ ไม่ว่าจะในร้านขายของชำหรือในรายงานทางวิชาการ ก็ต้องอาศัยเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อความชัดเจน เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นรายการต่างๆ ในรายการ ทำให้ชัดเจนว่ารายการหนึ่งสิ้นสุดที่ใดและรายการถัดไปเริ่มต้นที่ใด อัฒภาคสามารถใช้เพื่อแยกรายการในรายการเมื่อรายการเหล่านั้นมีเครื่องหมายจุลภาคภายใน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

 1. การแสดงรูปย่อของคำ

เครื่องหมายอะพอสทรอฟีบ่งบอกถึงการครอบครองและการหดตัว ในการย่อเช่น “can’t” (สำหรับ “cannot”) หรือ “I’m” (สำหรับ “I am”) เครื่องหมายอะพอสทรอฟีจะแทนที่ตัวอักษรที่ละเว้น ในการครอบครอง เช่น “John’s book” เป็นการชี้แจงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของจอห์น

 1. คำย่อ

เครื่องหมายวรรคตอนมักมีบทบาทในตัวย่อ เช่น “Dr.” เป็นรุปย่อของ “Doctor” หรือ “etc.” เป็นรูปย่อของ “et cetera.” เครื่องหมายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประหยัดพื้นที่แต่ยังสื่อความหมายเฉพาะอีกด้วย

 1. การเขียนทางกฏหมายและทางเทคนิค

ในบทความที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายหรือทางเทคนิค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การใส่เครื่องหมายวรรคตอนผิดหรือละเว้นอาจทำให้เกิดความสับสนหรือเปลี่ยนแปลงในการตีความสัญญา ข้อบังคับ หรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 1. หลีกเลี่ยงความคลุมเครือ

เครื่องหมายวรรคตอนที่ชัดเจนและเหมาะสมสามารถขจัดความคลุมเครือและทำให้ผู้อ่านตีความประโยคได้ตามที่ตั้งใจไว้ เครื่องหมายจุลภาคที่วางผิดที่สามารถเปลี่ยนความหมายของประโยคได้อย่างมาก และการละเครื่องหมายคำถามก็สามารถเปลี่ยนคำถามให้เป็นข้อความได้

ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และต้องแน่ใจว่าคำที่เขียนของคุณสะท้อนกลับด้วยความชัดเจน แม่นยำ และมีผลกระทบ ดังนั้น ครั้งถัดไปที่คุณพบเครื่องหมายจุลภาคหรืออัฒภาค โปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องหมายบนหน้าเว็บ มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะการเขียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

เขียนจดหมายกับเครื่องหมายวรรคตอน

กฏการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีกฏเกณฑ์เฉพาะเจาะจงแต่เป็นระบบที่ทรงพลังที่สามารถทำให้เนื้อความสามารถใส่น้ำเสียงและอารมณ์ลงไปในเนื้อความได้ เป็นเสมือนมือที่มองไม่เห็นที่ช่วยทำให้ประโยคและเนื้อความสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงและยกระดับการเขียนของคุณไปอีกระดับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกฎเครื่องหมายวรรคตอนทั้ง 10 ข้อนี้ เมื่อเชี่ยวชาญกฎเหล่านี้ คุณจะสามารถถ่ายทอดความคิดของคุณได้อย่างแม่นยำและลื่นไหล มาดูกันด้านล่างเลย!

 1. The Comma หรือเครื่องหมายจุลภาค [,]

เครื่องหมายจุลภาค รู้จักกันในฐานะวัวงาน มีบทบาทสำคัญในการสร้างความชัดเจนและโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อทำการแยกประเภทสิ่งของในรายการ รวมประโยคโดด วลีเกริ่น การหยุดประโยค การใช้เครื่องหมายจุลภาคที่เหมาะสมช่วยให้แน่ใจว่าการเขียนของคุณลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ

เครื่องหมายจุลภาคยังใช้เพื่อแยกคำคุณศัพท์ประสานงานและหน้าคำสันธานเช่น “and,” “but,” หรือ “so” เมื่อเชื่อมโยงสองประโยคที่เป็นประโยคโดด

ตัวอย่าง:

I bought apples, oranges, and bananas from the grocery store.
After finishing my dinner, I went for a walk in the park.
She was tired, yet she managed to complete her assignment.

โปรดจำไว้ว่าเครื่องหมายจุลภาคสามารถใช้เพื่อเน้นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปประโยคการเขียน ลองดูตัวอย่างประโยคด่านล่าง:

“Let’s eat Ben.” – ในตัวอย่างนี้อาจจะทำให้ผู้อ่านประโยคนี้อาจะเกิดความรู้สึกแปลก เนื่องจากเนื้อความที่ไม่มีเครื่องหมายจุลภาคนี้คือหมายถึง ผู้พูดต้องการรับประทาน “เบน”
“Let’s eat, Ben.” – ในตัวอย่างนี้หมายถึงผู้พูดกำลังเชิฐชวนให้เบนไปทานอาหารด้วยกัน

 1. The Semi-colon หรือเครื่องหมายอัฒภาค [;]

เครื่องหมายอัฒภาคเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีพลังเกิดจากการผสมกันระหว่างเครื่องหมายจุลภาค (,) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ใช้เครื่องหมายอัฒภาคในการเชื่อมเนื้อความที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่จำเป็นต้องทำลายรูปประโยคทิ้ง หากสามารถใช้เครื่องหมายอัฒภาคได้อย่างเชี่ยวชาญ คุณสามารถแสดงถึงความสามารถในการเขียนบทความภาษาอังกฤษและสร้างความซับซ้อนในรูปประโยคของคุณได้

เครื่องหมายอัฒภาคมักจะถูกเข้าใจผิด แต่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้งานเขียนของคุณมีความลื่นไหล ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเชื่อมโยงอนุประโยคอิสระที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้คำเชื่อมที่ประสานกัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อัฒภาคเพื่อรวมรายการในรายการที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่แล้วได้

ตัวอย่าง:

John is studying medicine; his dream is to become a doctor.
The trip will take us to Paris, France; Rome, Italy; and Athens, Greece.

 1. The Colon หรือเครื่องมือทวิภาค [:]

เครื่องหมายทวิภาคมักถูกเข้าใจผิด แต่มีจุดประสงค์สำคัญในการสร้างการเน้นและให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถแนะนำรายการ คำอธิบาย ตัวอย่าง หรือคำพูดอ้างอิงได้ การเพิ่มเครื่องหมายทวิภาคอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มอำนาจและความชัดเจนให้กับงานเขียนของคุณ ทำให้ประเด็นของคุณโดดเด่น

ใช้เครื่องหมายทวิภาคเพื่อดึงดูดความสนใจไปที่คำ วลี หรือสำนวนที่ตามหลังมา

ตัวอย่าง:

My daily routine includes the following: eating, working, attending meetings, and sleeping.
I think I am guilty of doing unacceptable things: being greedy and being too jealous

 1. The Dash หรือเครื่องหมายยัติภาค []

เครื่องหมายยัติภาคเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มักถูกมองข้าม แต่สามารถเพิ่มความสนุกสนานและดราม่าให้กับงานเขียนของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องหมายยัติภาคหรือเครื่องหมายยัติภาคยาว ก็สามารถใช้เพื่อเน้นจุด กำหนดวลีที่อยู่ในวงเล็บ หรือสร้างการหยุดชั่วคราวที่น่าทึ่ง การใช้ขีดกลางอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมและทำให้งานเขียนของคุณน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

เครื่องหมายยัติภาค แบบเดิม (–) หรือแบบยาว (—) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอเนกประสงค์ที่สามารถเพิ่มการเน้นหรือหยุดชะงักในประโยคได้ สามารถใช้เพื่อบอกข้อมูลเพิ่มเติม สร้างผลกระทบที่น่าทึ่ง หรือบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างกะทันหัน หากคุณรู้วิธีใช้ขีดกลางในการเขียน ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงของคุณนั้นน่าทึ่งมาก

ตัวอย่าง:

The building—old, weathered, and abandoned—stood as a reminder of the past.
I can’t believe she said that—it was completely unexpected!

 1. Quotation Marks หรือเครื่องหมายอัญประกาศ [” “]

เครื่องหมายอัญประกาศนั้นไม่ได้ใช้สำหรับการแสดงถึงบทหรือคำพูดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่ออ้างอิงหรืออ้างถึงเนื้อความอื่นได้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการระบุชื่อเรื่อง การเสียดสี หรือการประชด การทำความเข้าใจการใช้เครื่องหมายคำพูดต่างๆ สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงของคุณ และช่วยให้แน่ใจว่าความหมายที่คุณตั้งใจไว้จะถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง:

I really like the movie “3 Idiots” because we can learn a lot of morals from it.
“The youth are the hope of the fatherland.” – Dr. Jose P. Rizal

 1. The Apostrophe [‘]

ใช้เครื่องหมายอะพอสทรอฟีเพื่อจุดประสงค์หลักสองประการนี้: บ่งบอกถึงการครอบครองและการย่อในภาษาอังกฤษ มันแสดงความเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างหรือหมายถึงการละเว้นตัวอักษรเพื่อย่อคำ

ตัวอย่าง:

Sarah’s book (indicating the book belongs to Sarah)
It’s raining outside. (contraction of “it is”)

การใช้อะพอสทรอฟี่ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสาธิตทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงของคุณ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทั่วไป ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของหรือคำย่อ ให้ใช้อะพอสทรอฟี่อย่างมั่นใจและแม่นยำ

 1. The Hyphen หรือเครื่องยัติภังค์[-]

เครื่องหมายยัติภังค์อาจดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมคำและสร้างคำคุณศัพท์ผสม เครื่องหมายยัติภังค์เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เชื่อมคำหรือส่วนของคำเพื่อสร้างคำประสม เชื่อมคำนำหน้าและคำต่อท้าย ตัวเลขและเศษส่วน และชี้แจงความหมายของประโยค มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในภาษาเขียน

ตัวอย่าง:

                Sister-in-law
                Well-prepared guests
                Co-worker
                Re-encode
                Forty-one
                One-third

การทำความเข้าใจว่าเมื่อใดควรใช้เครื่องหมายยัติภังค์จะทำให้คุณสามารถถ่ายทอดแนวคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นแผนที่คิดมาอย่างดีหรือเทคโนโลยีล้ำสมัย อย่าลืมใช้เครื่องหมายยัติภังค์อย่างเหมาะสม

 1. The Exclamation Mark หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ [!]

เครื่องหมายอัศเจรีย์เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่รุนแรงหรือข้อความอัศเจรีย์ ใช้ในประโยคเน้น คำสั่ง และคำอุทาน อย่างไรก็ตามควรใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมเพื่อรักษาผลกระทบ การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้งานเขียนของคุณเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้น

ตัวอย่าง:

We must win this game! (emphatic)
Take out the trash now! (command)
Oh my God! (interjection)

 1. The Parentheses หรือวงเล็บ [( )]

วงเล็บมักใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้แจงประเด็นโดยไม่รบกวนการไหลเวียนของประโยคหลัก เมื่อเชี่ยวชาญศิลปะการใช้วงเล็บ คุณสามารถให้บริบทและความลึกในการเขียนของคุณ ในขณะเดียวกันก็รักษาประสบการณ์การอ่านที่ราบรื่นสำหรับผู้ฟังของคุณ

วงเล็บหรือที่เรียกว่าวงเล็บเหลี่ยมเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เพื่อระบุหรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายภายในประโยคตลอดจนแนะนำตัวย่อ นอกจากนี้ยังใช้ในการอ้างอิงและการอ้างอิง วงเล็บคือเครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษขั้นสูงซึ่งมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้อ่านของคุณ

ตัวอย่าง:

The school intramurals (which lasted three days) was a great success. – Additional information
The World Health Organization (WHO) found out the root cause of the viral outbreak. – acronym
(Doe, 2023) argues that… – citation

 1. The Ellipsis […]

Ellipses คือเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยจุด 3 จุด ( . . . ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เพื่อระบุการละเว้นคำหรือวลีจากข้อความที่ยกมา เพื่อสร้างการหยุดชั่วคราวหรือผลต่อท้ายในการเขียน หรือเพื่อสื่อถึงความไม่แน่นอนหรือความสงสัย

The ellipsis เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่แสดงถึงการตามหลัง ความลังเลใจ หรือสร้างความสงสัย ด้วยการผสมผสานจุดไข่ปลาอย่างมีกลยุทธ์ คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานเขียนของคุณ และทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมได้ ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการสร้างความรู้สึกลึกลับหรือความคิดที่ยังไม่เสร็จสิ้น จุดไข่ปลาก็คือเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องใช้

ตัวอย่าง:

ประโยคเดิม: “The journey of a thousand miles begins with a single step.”
ประโยคพร้อมเครื่องหมาย Ellipsis: “The journey . . . begins with a single step.”

“I wonder if…?”

เขียนจดหมายกับเครื่องหมายวรรคตอน

สรุป

การใช้กฎเครื่องหมายวรรคตอนให้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง และรับประกันการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เมื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค เครื่องหมายจุดคู่ ขีดกลาง อัญประกาศ เครื่องหมายอะพอสทรอฟี่ ยัติภังค์ เครื่องหมายอัศเจรีย์ วงเล็บ และจุดไข่ปลา คุณสามารถยกระดับการเขียนของคุณไปสู่ระดับใหม่ได้

กฎเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้จะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงของคุณได้อย่างมาก ฝึกฝนนำกฎเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในงานเขียนของคุณ แล้วในไม่ช้า คุณจะสังเกตเห็นการพัฒนาที่โดดเด่นในด้านความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว

โปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญในการเป็นผู้เชี่ยวชาญคือการฝึกฝน การใช้กฎเครื่องหมายวรรคตอนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยกระดับงานเขียนของคุณขึ้นไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัย เริ่มนำไปใช้วันนี้และดูทักษะภาษาอังกฤษคุณทะยานขึ้นไป!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *