คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย

กริยารูปขยาย (Participial Adjectives): 

5 ตัวอย่างพื้นฐาน การใช้งานและความแตกต่าง

“กริยารูปขยายคืออะไร?” นี่อาจเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวของผู้เรียนภาษาอังกฤษเมื่อเห็นหัวข้อนี้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าคุณ คุณอาจไม่คุ้นเคยกับกริยารูปขยาย และสงสัยว่ามันคืออะไร พวกเราจะพาคุณไปหาคำตอบ เลื่อนลงอ่านต่อพวกเราจะค่อย ๆ ให้ตัวอย่างและความแตกต่างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยารูปขยายไปพร้อม ๆ กัน

กริยารูปขยาย (Participial Adjectives)

นี่อาจเป็นคำจำกัดความที่ไม่ค่อยพบได้บ่อยนักขณะกำลังเรียนภาษาอังกฤษ แต่กริยารูปขยายนั้น คือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย  –ed, -d, or –ing. โดยคำคุณศัพท์เหล่านี้มาจากรูปของกริยามาก่อน แต่ใช้เพื่อขยายความคำนามในประโยค

มีกริยารูปขยายอยู่สองประเภท

 กริยารูปขยายปัจจุบันกาล (Present Participle Adjectives) – คุณศัพท์เหล่านี้มักจะอยู่ในรูปกริยาที่ลงท้ายด้วย–ing หากคุณไม่ตระหนักถึงคุณศัพท์ประเภทนี้ คุณอาจขึ้นว่าประโยคนั้นอยู่ในรูปของปัจจุบันกาลต่อเนื่องเนื่องจากการมีกริยาที่ลงท้ายด้วย –ing

 ตัวอย่าง: I never expected the show to be disappointing.

 กริยารูปขยายอดีตกาล (Past Participle Adjectives) – คุณศัพท์ในอดึตกาลนี้มักจะอยู่ในรูปของกริยาที่ลงท้ายด้วย –ed หรือ -d. ที่คุณอาจต้องคิดว่าคำที่ลงท้ายด้วยคำต่อท้ายเหล่านี้เป็นกริยาในรูปอดีตกาล 

 ตัวอย่าง: The show disappointed me.

หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับคุณศัพท์ที่อยู่ในรูปของกริยารูปขยายว่ามาจากคำอะไรและมีวิธีการใช้งานอย่างไร คำเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายแต่ยากที่จะระบุถึงมันหากไม่ได้ทำการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอย่างถี่ถ้วน เนื้อความด้านล่างนี้จะรวมรวบคำคุณศัพท์ที่เป็นกริยารูปขยายที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ ให้ลองมาวิเคราะห์ความแตกต่างของพวกมัน

5 คำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายกับความแตกต่าง

 1. Excited และ Exciting

นี่คือคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายที่ใช้อธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีบางสิ่งบางอย่างมีกระทบต่อคุณโดยตรง คำว่า Excited เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายถึงเมื่อคุณกำลังกล่าวถึงบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น

ตัวอย่าง:

I am so excited to see a new Disney film. – ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุรู้สึกอยากและกระตือรือร้นที่จะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องใหม่จากดิสนีย์

Elemental, the new Disney film I just watched, is exciting. – ประโยคนี้ คำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายกำลังพูดถึง “ความน่าตื่นเต้น” ที่มาจากตัวภาพยนตร์ หรือกล่าวคือเป็นการขยายตัวภาพยนตร์ว่ามีความน่าตื่นเต้น ไม่ได้กล่าวถึงอารมณ์ของผู้พูด

 1. Annoyed และ Annoying

คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนี้เป็นการขยายความความรู้สึกและบางสิ่งที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณ แน่นอนว่าคำเหล่านี้มีความหมายโดยนัยในด้านลบ

ตัวอย่าง:

My younger brother was annoyed by my older sister. – คำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนี้อย่างคำว่า “annoyed” กล่าวถึงอารมณ์ที่รู้สึกของน้องชายคนเล็ก เนื่องจากต้องมีบางอย่างที่เกิดขึ้นและทำให้เขารู้สึกรำคาญ

My older sister doesn’t like my younger brother because he is annoying. – ในประโยคนี้ คำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายอย่างคำว่า “annoying” กล่าวถึงน้องชายที่น่ารำคาญ (หรือกระทำอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกรำคาญ)

 1. Frightened และ frightening

คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนี้มักถูกใช้เพื่อบรรยายความรู้สึก “ขีดสุด” เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือเมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง:

I was frightened by the decorations in our office. – Tคำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย คำว่า “frightened” ในประโยคนี้ใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกกลัว (ตกใจ/คาดไม่ถึง) ที่ผู้พูดในประโยครู้สึก

 The decorations in our office are frightening. – ในประโยคนี้หมายถึงการตกแต่งนั้นให้อารมณ์แบบ “น่ากลัวสุด ๆ” 

 1. Bored และ Boring

Bored และ boring ใช้แสดงถึงอารมณ์ทางด้านลยที่หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้บางคนรู้สึก “อ่อนล้า” เมื่อกล่าวคำพูดเหล่านี้ คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกว่าคุณรู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความบันเทิง

ตัวอย่าง:

My younger sister felt bored at home so she went to see a movie at the theater. – “Bored” ในความหมายนี้ หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีความสุข หรือไม่มีอะไรให้ทำ 

The show was boring so my younger sister went home. – ในบริบทนี้ คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย “boring” ใช้เพื่อขยายและกล่าวถึงการแสดงที่ทำให้รู้สึกน่าเบื่อ

 1. Interested and Interesting

คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายเหล่านี้มีความหมายทางด้านบวกที่มากกว่า ใช้เมื่อต้องการพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นเมื่อได้รับหรือได้มา

ตัวอย่าง:

The students are interested in learning English interactively. – คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย “interested” ใช้เพื่อแสดงว่านักเรียนกำลังรู้สึกกระตือรืนร้นและเต็มใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

Learning English interactively is an interesting way to improve your speaking skills. – “Interesting” ในความหมายนี้ เป็นการกล่าวถึงวิชาเรียนี่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ในตัวอย่างนี้คือพัฒนาทักษะการพูด)

โดยปกติแล้ว คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนั้นสามารถสรุปได้ว่ามีอยู่สองความหมายหลัก ๆ หนึ่งคือ คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายที่ลงท้ายด้วย –ed จะเป็นการกล่าวถึง “อารมณ์/ความรู้สึก” แต่ถ้าหากลงท้ายด้วย –ing จะเป็นการกล่าวถึง “บางสิ่งบางอย่างนั้นทำให้รู้สึก” สรุปคือ คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนั้นใช้เพื่อขยายความและอธิบายถึงความรู้สึกของใครบางคนหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้น

หมายเหตุ:

โดยปกติแล้วคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายมักจะลงท้ายด้วย –ed, -d, หรือ –ing, แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะใช้หลักเกณฑ์ว่าลงท้ายด้วยตัวอักษรใดเป็นการแสดงความรู้สึกหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึกและเปลี่ยนหรือจับคู่เพื่อใช้งานสลับกัน คำว่า Talented ถือเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเป็นคำที่ลงท้ายด้วย–ed แต่ไม่สามารถทำให้อยู่ในรูป talenting เนื่องจากไม่มีความหมายในฐานะของคำ

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 1. I am pleased to announce the new manager.
 2. Have you ever tasted baked macaroni?
 3. The school she works in is student-centered.

และไม่ใช่คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายนั้นจะมาจากคำกริยาอย่างเดียว แต่ยังมีบางคำที่แปลงจากคำนามมาใช้เพื่อทดแทนคำกริยาที่ไม่สามารถสื่อความหมายโดยตรงได้ ตัวอย่างเช่นคำว่า talented ที่จากมาคำนามคำว่า talent

คุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย

แล้วจะระบุได้อย่างไรว่าคำไหนคือคำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายหากปรากฏอยู่ในประโยค

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะระบุคำคุณศัพท์ในประโยค แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายคำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยาย เพราะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคำที่ลงท้ายด้วย –ed หรือ –ing ในประโยคนั้นเป็นคุณศัพท์หรือกริยา ลองดูตัวอย่างด้านล่าง

ประโยคที่ 1: You disappointed our father for breaking his rules.
ประโยคที่ 2: Our father was disappointed for breaking his rules.

หากคุณวิเคราะห์ระหว่างาสองประโยคข้างต้น คำว่า disappointed ในประโยคที่ 1 มีหน้าที่เป็นกริยาเนื่องจากวางอยู่ในตำแหน่งหลังประธานของประโยคและไม่มีกริยาอื่นอยู่ในประโยค ในประโยคที่ 2 ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เนื่องจากกำลังพูดถึงความรู้สึกที่คุณพ่อรู้สึกเกี่ยวกับการแหกกฏที่เขาวางไว้

          ประโยคที่ 1: Mr. Warner was scolded for disappointing his client.
          ประโยคที่ 2: Mr. Warner’s unprofessional act was disappointing.

ในสองประโยคข้างต้นมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจน ประโยคที่ 1 ทำหน้าที่เป็นกริยา เพราะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ Mr. Warner ถูกดุ ในอีกแง่หนึ่ง ประโยคที่ 2 ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์เนื่องจากกำลังพูดถึงความรู้สึกหลังการปฏิบัติตัวที่ไม่เป็นมืออาชีพของ Mr. Warner.

ในเบื้องต้น คุณสามารถระบุหน้าที่ของคำที่ลงท้าย –ed หรือ –ing ได้โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของมันในประโยคว่าตามหน้าหรือตามหลังคำประเภทใด

คำคุณศัพท์ในรูปกริยารูปขยายโดยปกติแล้วมักตามหลังกริยา be (am, is, are) หรือกริยาช่วยอื่น ๆ เช่น  feel, make, seem, keep, get, look, เป็นต้น รวมไปถึงตามหลังคำกริยาวิเศษณ์ในประโยค (เช่น very excited, extremely annoying). แต่จะนำหน้าคำนามหรือสรรพนามที่ต้องการขยายความ เช่น a disappointed look, a frustrating performance, เป็นต้น

ลองระบุหน้าที่ของที่ลงท้ายด้วย –ed และ –ing ในประโยคด้านล่าง

 1. The chairman of the committee was tired because of an unexpected incident.
 2. I will keep annoying you for the rest of your life.
 3. Lauviere has been thankful for the fascinating performance of his group.
 4. All the students satisfied the audience with their awesome song.
 5. His fans liked him for being a talented

คิดว่ามีกี่ข้อที่คุณคิดว่าถูก ตรวจสอบคำตอบเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *