3 типа вопросов ва нглийском

3 โครงสร้างสำหรับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ: นี่คือวิธีการสร้างประโยคเหล่านั้น

การถามคำถามเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งในการสื่อสารของทุก ๆ ภาษา เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่จะมีโครงสร้างเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ ลำดับคำ “คำเฉพาะ”ของคำถาม และกริยาช่วย ที่คุณอาจไม่คุ้นเคยกับ

ในบทความนี้ พวกเราจะอธิบายรูปแบบคำถามหลัก 3 รูปแบบในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ คำถาม Yes/No คำถาม Wh- คำถามท้ายประโยคและการจัดเรียงรูปแบบของประโยคให้ถูกต้อง การทำความเข้าใจกฏและรูปแบบของโครงสร้างเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมในการสนทนาและรวบรวมข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ทำไมเราต้องถามคำถามในภาษาอังกฤษให้ถูกโครงสร้างไวยากรณ์?

การใช้คำถามที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จะช่วยให้คำถามของคุณนั้นมีประสิทธิภาพและถูกถ่ายทอดได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นคำตอบของคำถามคือ ใช่ เพราะฉะนั้นจึงอยากแนะนำให้ถามคำถามโดยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เป็นไปได้ การรู้ว่าควรถามคำถามภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ถูกต้องนั้นจะช่วยให้คำถามของคุณนั้นชัดเจน มีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกันในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสาร ช่วยให้ผู้รับสามารถตอบถามของคุณได้อย่างแม่นยำและง่ายมากขึ้น

รูปแบบของประโยคคำถามคืออะไร?

รูปแบบของประโยคคำถาม คือโครงสรา้งประโยคที่ใช้เพื่อสอบถามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ตรงกับหัวข้อ รายละเอียดที่เราต้องการ ด้วยการใช้รูปแบบของประโยคคำถาม เราสามารถเริ่มการสนทนา ชี้แจงข้อสงสัย และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายกับผู้อื่นได้

กฏเกณฑ์ของประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ

รูปแบบของประโยคคำถามนั้นมีบทบาทสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤา เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในบทสนทนา ชี้แจงข้อสงสัย และสร้างบทสนทนาที่ไหลลื่น การใช้รูปแบบประโยคคำถามที่เหมาะสมนั้น จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและทำให้กลายเป็นบุคคลที่สามารถสื่อสารได้อย่างไหลลื่นมากขึ้น

ความสำคัญของรูปแบบประโยคคำถามเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะใช้มันระหว่างบทสนทนาทั่วไป การสัมภาษณ์ หรือการอภิปราย รูปแบบประโยคคำถามเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความอยากรู้อยากเห็น สอบถามข้อสงสัย และสร้างบทสนาเชิงรุก

ในหัวข้อถัดไป พวกเราจะค่อย ๆ เรียนรู้รูปแบบประโยคคำถามในแต่ละรูปแบบ พร้อมยกตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจรูปแบบประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมมากขึ้น การเข้าใจโครงสร้างประโยคเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร แต่ในช่วงสุดท้ายของบทความ คุณสามารถลองตอบคำถามจากแบบฝึกหัดได้ หากพร้อมแล้ว เลื่อนลงเลย!

3 โครงสร้างสำหรับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษและวิธีการใช้งาน

I. คำถาม Yes/No (ใช่หรือไม่ใช่)

คำถาม Yes/No นั้น สลับตำแหน่งของประธานและกริยาช่วยในประโยค (หรือกริยาหลัก หากไม่มีกริยาช่วย) โดยในรูปแบบคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No เท่านั้น

โครงสร้างพื้นฐาน:

กริยาช่วย + ประธาน + กริยาหลัก?

ตัวอย่าง:

ประโยคตั้งต้น: You are going to the party.
คำถาม Yes/No : Are you going to the party?

หากไม่มีกริยาช่วยในประโยค ให้ใช้กริยา Do ทดแทนกริยาช่วย

ประโยคตั้งต้น: She likes chocolate.
คำถาม Yes/No : Does she like chocolate?

II. คำถาม Wh-:

โครงสร้างประโยคคำถาม Wh- นั้นจะใช้ “คำเฉพาะ” ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ (เช่น Who What Where When Why How เป็นต้น) โดยจะคล้ายคลึงกับโครงสร้างของประโยคคำถามแบบ Yes/No โดยจะวางคำเฉพาะนั้นไว้ที่หน้าประโยค จากนั้นประธานของประโยค และกริยาช่วย (หรือกริยาหลัก)  

โครงสร้างประโยค:

คำเฉพาะสำหรับคำถาม + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาหลัก?

ตัวอย่าง:

ประโยคตั้งต้น: They went to the beach yesterday.
คำถาม Wh-: Where did they go yesterday?

หากไม่มีกริยาช่วยในประโยค ให้ใช้กริยา Do ทดแทนกริยาช่วย เช่นเดียวกับคำถาม Yes/No

ประโยคตั้งต้น: He plays the guitar.
คำถาม Wh-: What does he play?

III. คำถามท้ายประโยค:

คำถามท้ายประโยคเป็นคำถามสั้น ๆ ที่ต่อท้ายประโยคตั้งต้น เพื่อยืนยัน หรือทำข้อตกลง โดยปกติแล้วจะมีโครงสร้างที่ใช้กริยาช่วยและสรรพนามเข้ามาต่อท้ายในรูปตรงข้าม (กับประโยคตั้งต้น เช่นหากประโยคตั้งต้นอยู่ในรูปบอกเล่า คำถามท้ายประโยคจะต้องอยู่ในรูปปฏิเสธ)

โครงสร้างประโยค:

ประโยคตั้งต้น + , + กริยาข่วย + สรรพนาม?

ตัวอย่าง:

ประโยคตั้งต้น: You like coffee, don’t you?
คำถามท้ายประโยค: Don’t you?

หมายเหตุ สรรพนามที่ใช้คำถามท้ายประโยคจำต้องสอดคล้องกับประธานในประโยคตั้งต้น

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

โครงสร้างประโยคแบบเต็ม: You are coming with me, aren’t you?
โครงสร้างประโยคแบบเต็ม: She didn’t eat dinner, did she?
โครงสร้างประโยคแบบเต็ม: He knows the answer, doesn’t he?

หมายเหตุ:

การสร้างประโยคคำถามนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกาล รูปแบบกริยา ความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อตั้งคำถามให้ถูกต้องถามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

блокнот

จุดที่มักผิดพลาดในการตั้งคำถามภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การสร้างประโยคคำถามให้ถูกหลักไวายากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีจุดมักผิดพลาดบ่อย ด้านล่างนี้คือจุดผิดพลาดดังกล่าวทั้ง 5 ข้อเมื่อตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ

○ ลืมสลับตำแหน่งระหว่างประธานและกริยาช่วย

การสลับตำแหน่งระหว่างประธานและกริยาช่วยในประโยคนั้น เป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้บ่อยในการตั้งประโยคคำถาม

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดว่า “You are going to the party?” แต่โครงสร้างที่ถูกต้องคือ “Are you going to the party?”

นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดได้บ่อย แต่ทดแทนด้วยการทำประโยคตั้งต้นให้ออกเสียงคล้ายประโยคคำถามแทน

○ ใช้ "คำเฉพาะ" ในประโยคคำถามแบบ Wh- ผิดพลาด

เมื่อคุณถามคำถาม สิ่งที่สำคัญคือการเพิ่ม “คำเฉพาะ” ในการถามคำถามประกอบไปด้วย “who,” “what,” “where,” “when,” “why,” and “how” ให้ถูกต้อง เพื่อสอบถามถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่คุณมองหาอยู่ เช่น “What time he left?” ควรจะเป็น “When did he leave?” หรือ “What time did he leave?”

○ ผิดพลาดในคำถามท้ายประโยค

คำถามท้ายประโยคคือประโยคสั้น ๆ ที่ถูกเพิ่มหลังประโยคเพื่อทำให้กลายเป็นประโยคคำถาม (เช่น “You like coffee, don’t you?”) แต่มีหลายครั้งที่มักจะผิดพลาด กลายเป็น “You like coffee, do you?”  เพราะฉะนัั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโครงสร้างของคำถามท้ายประโยคให้ชัดเจน

○ ไม่ใช้กริยาช่วยในประโยคคำถาม

ในประโยคคำถาม กริยาช่วยอย่าง “do,” “does,” “did,” “can,” “will,” นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของประโยคคำถาม แต่บางครั้งก็มักพบข้อผิดพลาดที่ไม่ใช้กริยาช่วยในประโยคคำถามเหล่านั้น เช่น ใช้ “You like chocolate?” แทนที่จะเป็น “Do you like chocolate?”

○ การใช้กริยาตามกาลผิด

เมื่อต้องการถามคำถาม โดยปกติแล้วมักจะพบข้อผิดพลาดในการใช้กริยาตาลกาลที่ผิดพลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้กริยากาลและความหมายที่ตั้งใจไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การใช้ “Did you saw that movie?” แทนที่ “Did you see that movie?” เพราะ “saw” เป็นจุดที่ผิดพลาดเนื่องจากกริยาช่วย (did) ได้บอกกาลของประโยคแล้ว 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถามคำถามผิดพลาด สิ่งสำคัญคือต้องรู้รูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ เมื่อทราบแล้ว คุณจะสามารถสร้างประโยคคำถาม และตั้งคำถามได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่ควรทราบคือต้องทราบ กฏการใช้น้ำเสียงในภาษาอังกฤษ เพื่อถ่ายทอดเนื้อความอย่างถูกต้อง

แบบฝึกหัดท้ายบทความ:

ตอนนี้คุณน่าจะพร้อมที่จะตรวจสอบความเข้าใจของคุณ ลองตั้งคำถามผ่านรูปแบบประโยคที่มอบให้ดู คลิ๊กที่แบบทดสอบด้านล่าง เพื่อตอบคำถาม และสามารถตรวจสอบคำถามได้เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *