Apart và A part

Trong tiếng Anh, các từ đồng âm “apart” và “a part” thường bị học sinh ESL nhầm lẫn. Hai từ này là ví dụ của từ đồng âm, là những từ hoặc cụm từ có âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những từ giống như đang làm cho sinh viên ESL bối rồi và thậm chí có thể nâng tầm những người viết có kinh nghiệm. Rõ ràng, một câu hỏi ngay lập tức nảy ra trong đầu chúng ta khi chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy, đó là, làm thế nào để chúng ta sử dụng chúng một cách chính xác.

Chà, đừng lo lắng nữa vì chúng tôi sẽ đơn giản hóa sự khác biệt giữa hai từ đồng âm ApartA part trong bài viết này. Chuẩn bị giấy bút của bạn và đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng chúng một cách chính xác sau khi đọc phần giải thích.

Khi nào sử dụng Apart

Như là một trạng từ, chúng ta sử dụng apart với nghĩa chia tách, cách nhau bởi một khoảng cách về mặt địa lý hoặc thời gian. Bạn có thể nhận thấy rằng sự khác biệt duy nhất giữa các từ đồng âm apart và a part là khoảng cách giữa các chữ cái ” a ‘và’ p ‘. Tóm lại, apart là một từ nhưng a part là một cụm từ.

Ví dụ:

Sai: Our birthdays are only two days a part .

Đúng: Our birthdays are only two days apart.

Sai: The hen and its chicks don’t want to be a part even just for 1 minute.

Đúng: The hen and its chicks don’t want to be apart even just for 1 minute.

Apart from

Khi ở một mình, apart hoạt động như một trạng từ tuy nhiên nó trở thành một giới từ khi chúng ta ghép nó với ‘from’. Trong ngữ pháp tiếng Anh, apart from là một giới từ mang nghĩa bên cạnh hoặc ngoại trừ.

Ví dụ:

Apart from ice cream, the cake is also my favorite dessert.

She speaks English apart from Spanish.

Khi nào sử dụng A part

Về mặt ngữ pháp, các từ đồng âm aparta part khác nhau hoàn toàn. “A part” không phải là một trạng từ không giống như “apart”. Nó là một cụm từ. Chúng tôi sử dụng A part khi chúng tôi chỉ định một cái gì đó là một thành phần của một tổng thể lớn hơn. Ví dụ, thân cây là một bộ phận của cây. Chân của bạn là một phần của cơ thể bạn, v.v.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta luôn ghé a part với giới từ ‘of’.

Ví dụ:

Our cat is a part of our family.

After months of working at QQEnglish, I began to feel like a part of the company.

I’m glad to have been a part of your life.

Như đã đề cập, chúng ta có thể ghép các từ đồng âm Apart và A part với giới từ. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng mạo từ ‘a’ không phải lúc nào cũng cần thiết trong câu. Bạn có thể lược bỏ nó trong câu mà không làm thay đổi ý nghĩ hoặc ý nghĩa của câu. Hãy xem xét các ví dụ trên. Không có mạo từ ‘a’ các câu vẫn giống hệt nhau và đúng ngữ pháp.

Our cat is part of our family.

After months of working at QQEnglish, I began to feel like part of the company.

I’m glad to have been part of your life.

Kết luận

Khi nào nên sử dụng Apart hoặc a part? Các từ đồng âm “a part” và “apart” không có sự khác biệt khi được phát âm bằng miệng, nhưng chúng có chức năng ngữ pháp khác nhau và không thể tự do thay thế cho nhau.

Apart là một trạng từ có nghĩa tách rời, xa cách.
A partlà một cụm danh từ dùng để chỉ một phần số ít của một tổng thể lớn hơn.

Tóm lại, rất dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa các từ đồng âm apart và a part. A part không nên được sử dụng như một trạng từ vì nó được tạo thành từ một mạo từ và một danh từ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm một số từ khó hiểu? Tham khảo tại website của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *