Sweet và Suite

Giống như “Sow” và “Sew”, thì 2  từ sweet và suite cũng là cặp từ đồng âm trong tiếng Anh phổ biến nhất. Vì những từ này nghe gần giống nhau nên rất nhiều học sinh ESL dễ bị nhầm lẫn với những từ khác. Các từ sweet và suite là ví dụ về Từ đồng âm trong tiếng Anh. Nếu bạn không còn nhớ những từ này là gì, thì hãy để mình nhắc bạn những từ này là gì. Từ đồng âm trong tiếng Anh là những từ có âm thanh (cách phát âm) giống nhau nhưng ý nghĩa và (thường là) cách viết khác nhau.

Tuy nhiên, mình đảm bảo rằng bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa những từ này sau khi đọc bài viết ngắn gọn này. Vì vậy, hãy lấy bút và giấy của bạn và chúng ta hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa sweet và suite.

'Sweet' là một tính từ

Ngay cả khi 2 từ sweet và suite nghe giống nhau, nhưng những từ này có cách viết khác nhau. Tuy nhiên, trong tiếng Anh giao tiếp, chúng ta chỉ dùng sweet khi mô tả thứ gì đó có đường như kem hoặc bánh ngọt. Do đó, sweet là một tính từ.

Ví dụ:

The strawberry cake is sweet. (strawberry cake = sweet)

Yellow mangoes are sweet, but green mangoes are sour. (yellow mangoes = sweet); (green mangoes ≠ sweet )

Ngoài việc sử dụng nó để mô tả thực phẩm có đường, sweet cũng miêu tả thứ gì đó hấp dẫn hoặc có tính chất hài lòng.

Ví dụ:

She likes the sweet smell of the flower.

He has a sweet singing voice.

The baby is so sweet to her mother.

'Suite' là một danh từ

Sweet và suite khác nhau như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Bạn không thể sử dụng suite để miêu tả đồ ăn. Sweet và suite không có sự khác biệt  khi bạn dùng chúng trong giao tiếp vì chúng phát âm giống nhau. Nhưng khi bạn sử dụng chúng bằng văn viết, bạn sẽ phát hiện ra rằng Suite sẽ phức tạp hơn khi đánh vần. Trong khi chúng ta sử dụng Sweet để nói về thức ăn, thì Suite là một danh từ có nghĩa là một tập hợp các phòng gần nhau, đặc biệt là trong một khách sạn.

Kết luận

Tóm lại, chúng ta sử dụng sweet để miêu tả thứ gì đó có đường như là trong đồ ăn hoặc thứ gì đó làm ta hài lòng. Tuy nhiên, chúng ta sử dụng suite để nói về một dãy phòng liền nhau như trong một khách sạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *