Trường Anh ngữ

bạn có phân biệt sự khác nhau giữa Too và Very

- QQEnglish Grammar

Very và. Too

Một số học viên cho rằng 2 trạng từ này giống nhau nhưng bạn biết đấy 2 trạng từ này có nghĩa khác nhau nữa. Trong cấu trúc tiếng Anh, cả hai từ “very” và “too” đều là trạng từ. Chúng có chức năng bổ nghĩa cho tính từ và động từ. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là “very” không có nghĩa về mặt phủ định khi so sánh với từ “too”Định nghĩa của Very và Too

Chúng ta sử dụng “very” để  nhấn mạnh thêm cho một tính từ hoặc trạng từ; ở mức cao hoặc mạnh hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng “too” có nghĩa là nhiều hơn mức cần thiết hoặc mong muốn; nhiều hơn là phù hợp hoặc đủ.

Sự sánh giữa Very và Too

Về mặt ngữ pháp, cả hai trạng từ đều thể hiện cùng ý nghĩa, vì vậy chúng ta sẽ so sánh chúng bằng cách sử dụng chức năng trong câu. Kiểm tra những câu này và tìm ra sự khác biệt ngữ pháp giữa hai từ này.

• The training was “very” tough.

• The training was “too” tough.

Nếu bạn nói khóa đào tạo “very” tough, nghĩa là nó đầy thử thách nhưng bạn vẫn có khả năng vượt qua. Tuy nhiên nếu bạn nói khóa đào tạo  “too” tough, nghĩa là bạn đang lo lắng không thể vượt qua.

• The dress is “very” pricey.

• The dress is “too” pricey

Nếu chiếc váy đó “very” expensive, nghĩa là chiếc váy đó mắc tiền nhưng bạn vẫn mua nó nếu bạn có đủ tiền.  Tuy nhiên, nếu chiếc váy đó “too” expensive, nghĩa là bạn phải tốn rất nhiều tiền để mua và nó không thực tế để mua.

• The accident I saw on the road was “very” frightening.

• The accident I saw on the road was “too” frightening.

Nhìn chung tai nạn thì rất sợ hãi đối với chúng ta, những vẫn có sự khác biệt về hai câu trên. Khi nói “very frightening”, thì có nghĩa là nó đáng sợ hoặc sợ hãi nhưng khi chúng ta nói “too” frightening, có nghĩa là điều đó gây ra cho bạn chấn thương và ác mộng

Kết luận

Tóm lại, cả hai từ đều có nghĩa về số nhiều, rất nhiều, nhưng chúng được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Chúng ta sử dụng “very” để diễn tả thứ gì đó chỉ đơn giản nhiều về số lượng. Nhưng chúng ta sử dụng “too” để diễn tả ý nghĩa tiêu cực của việc có quá nhiều.