Trường Anh ngữ

Counsel và Council khác nhau như thế nào?

Counsel và council phát âm có vẻ giống hệt nhau. Vì sự phổ biến này, rất nhiều người học tiếng Anh hay nhầm lẫn những từ này với nhau. Đôi khi, ngay cả sinh viên trình độ trung cấp cũng bối rối khi được hỏi về sự khác biệt của chúng. Điểm mấu chốt cho sự khác biệt giữa cố Counsel và Council là gì?

Rõ ràng, cách dễ nhất để đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng các từ một cách chính xác là biết chính xác nghĩa của chúng. Với tất cả các từ trong từ điển, việc biết định nghĩa của từng từ có thể rất khó khăn. Nhưng đừng lo lắng nữa, bởi vì, trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà bạn cần. Sẵn sàng? Cùng học với chúng tôi và biết sự khác biệt giữa Counsel và Council.

Counsel vs. Council

Khi nói counsel và council, bạn sẽ chỉ nghe thấy một sự khác biệt về nguyên âm giữa chúng. Tuy nhiên, khi bạn tìm kiếm nghĩa của chúng trong từ điển, hai từ này hoàn toàn khác nhau.

Về mặt ngữ pháp, chúng ta có thể sử dụng “Counsel” như một danh từ và một động từ. Nó là một từ linh hoạt đề cập đến các khái niệm tương tự, nhưng là các phần khác nhau của lời nói.

Mặt khác, “Council” chỉ là một danh từ. Council, đối với những người khác, nghe có vẻ giống với counsel, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Hai từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, bạn phải cẩn thận vì bạn có thể viết sai chính tả những từ này vì sự giống nhau bất thường của nó.

Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng “Council” như một danh từ, và thứ hai, nó đề cập đến một khái niệm độc đáo hơn là “Counsel”. Hãy nghiên cứu sâu hơn và hiểu cách sử dụng của luật sư và hội đồng bằng cách kiểm tra những câu này.

Khi nào thì dùng "counsel"?

Với từ counsel, chúng ta nói đến một hoặc nhiều luật sư tham gia vào một vụ án pháp lý. Là một danh từ, chúng ta định nghĩa counsel là luật sư. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh văn học, “Counsel” có nghĩa là lời khuyên.

Hơn nữa, Chúng ta cũng sử dụng “counsel” như là một động từ. Vì là động từ, nó có nghĩa là đưa ra lời khuyên, đặc biệt là về vấn đề xã hội hoặc cá nhân.

Ví dụ:

1. The defense counsel supported his evidence during the court hearing.

N.B. Ở đây counsel được dùng để nói đến nói đến người bào chữa là cố vấn hay luật sư

2. I should have listened to my father’s wise counsel and saved some money instead of spending it all.

N.B. Còn đây counsel trong câu trên ý nói đến lời khuyên “advice” (ngữ cảnh văn học)

3. The police have provided experts to counsel local people affected by the tragedy.

N.B. Chúng ta sử dụng từ Counsel “tư vấn” ở đây như một động từ xác định hành động đưa ra lời khuyên về một vấn đề.

Khi nào sử dụng "council"?

Trong tiếng Anh, từ Council không được sử dụng linh hoạt như từ Counsel. Chúng ta có thể dùng từ Council như một danh từ, không giống như Counsel có thể hoạt động như một danh từ hoặc một động từ. Một cách rõ ràng, Council đề cập đến việc xác định một nhóm người thường được bầu để kiểm soát một khu vực, thành phố hoặc thị trấn, v.v. Bên cạnh đó, “Council” cũng có thể đại diện cho một nhóm người trong một công ty đủ tiêu chuẩn và được bầu chọn để lời khuyên hoặc để quyết định.

Ví dụ:

Example 1: The city council keeps the streets clean.

N.B. Từ “council” ý chỉ một nhóm chuyên gia được bầu chọn để quản lý thị trấn.

Example 2: This concert is supported by a grant from the local arts council. —

N.B. Từ “council” trong câu này định nghĩa một nhóm các chuyên gia quyết định hoặc đưa ra lời khuyên trong một tổ chức / công ty.

Kết luận

Biết được sự khác biệt giữa “Counsel” và “Council” chỉ là một quyết định dễ dàng. Để tránh trộn lẫn những từ này lại với nhau, trước tiên chúng ta phải biết định nghĩa của chúng. Mặc dù những âm thanh này khá giống nhau, nhưng hai từ này có một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tóm lại, chúng tôi sử dụng “Counsel” vừa như một động từ (đề cập đến việc đưa ra lời khuyên chuyên biệt) vừa là một danh từ (xác định một người đủ tiêu chuẩn đưa ra lời khuyên). Mặt khác, chúng tôi sử dụng “Council” chỉ như một danh từ, dùng để chỉ một nhóm người điều hành một khu vực nhất định trong một quốc gia hoặc một bộ phận trong công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *