Trường Anh ngữ

Sự khác nhau giữ Where và Wear

Bạn có biết sự khác nhau giữa Where và Wear? Khi nào sử dụng where, khi nào sử dụng động từ wear

Rất nhiều người học tiếng Anh bối rối vì những từ này vì chúng phát âm hoàn toàn giống nhau. Những loại từ này được gọi là từ đồng âm, có nghĩa là phát âm giống nhau. Mặc dù có âm thanh tương tự nhau, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau. Vậy, hai từ này khác nhau như thế nào? Đọc bài viết này và tìm ra sự khác biệt giữa where và wear.

Khi chúng ta sử dụng Where

‘Where’ là một từ rất linh hoạt trong ngữ pháp tiếng Anh. Từ này có thể hoạt động khác nhau như một đại từ, một liên từ và một trạng từ. Từ where có nghĩa là ở nơi nào, theo hướng nào, hoặc để chỉ nguồn gốc của một cái gì đó. Chúng ta cũng sử dụng where khi câu đề cập đến một địa điểm, vị trí hoặc tình huống.
 
Để hiểu được khi nào sử dụng ‘where’, hãy xem những ví dụ cụ thể cho mỗi trường hợp sau:
 
Where is the mall? (Trạng từ)
She went to the Caribbean where the beach water sparkles like blue crystals. (Đại từ)
I placed the money where no one will find it. (Liên từ)

Một vài mẹo để sử dụng Where

Như đã đề cập, từ where là một từ linh hoạt trong tiếng Anh khiến nhiều học sinh ESL bối rối. Để chúng ta học cách sử dụng từ đúng cách, sẽ tốt hơn nếu bạn luôn nhớ một vài mẹo nhỏ này khi sử dụng từ này.

Khi where được sử dụng để chỉ một điểm quy chiếu, giới từ ‘from’ là bắt buộc.

Where did she come from?
From where I’m standing, things look tiny and unclear.

Khi sử dụng where để chỉ một điểm đến, chúng ta không còn sử dụng giới từ to nữa.

Where are you going? (RIGHT)
Where are you going to? (WRONG)

Khi sử dụng where để chỉ địa điểm của một người, sự kiện hoặc sự vật, giới từ là KHÔNG CẦN THIẾT. Thêm ‘at’ trong cấu trúc này làm cho câu không chính xác.

Where are you? (RIGHT)
Where are you at? (WRONG)

Khi chúng ta sử dụng Wear

Thông thường, chúng ta sử dụng từ ‘where’ để chỉ một địa điểm hoặc địa điểm nhưng chúng ta cũng sử dụng ‘wear’ trong một vài tình huống. Là một động từ, chúng ta sử dụng từ này khi hành động liên quan đến quần áo hoặc đồ vật. Wear có nghĩa là, ” mặc hoặc mang trên người một thứ gì đó như một vật che phủ, trang sức hoặc bảo vệ.”
 
Kiểm tra các ví dụ dưới đây và học cách sử dụng từ wear đúng cách.
 
We hang a clock on the wall, but we wear a watch on our wrist.
We wear raincoats on rainy days.
She is wearing a pair of gold earrings.
My friend always wears a watch.

Wear cũng có thể trở nên yếu hơn, hư hỏng hoặc mỏng hơn do sử dụng liên tục.

I like these shoes, but it’s starting to wear because I use it too much.
After 10 years of using this shirt, the sleeve is now wearing.
All of your complaints have worn me down.
If your tires are worn, you should replace them.

Wear cũng có thể là một danh từ như là wear and tear chỉ sự hao mòn cho xe cộ và quần áo .

Kết luân

Tóm lại, các từ where và wear là từ đồng âm, có nghĩa là chúng phát âm giống nhau. Tuy nhiên, những từ này đều có những nghĩa khác nhau, và chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng chúng trong văn bản.


Where có thể là trạng từ, kết hợp hoặc đại từ. Nó có một cái gì đó để làm với chỉ đường.
Wear cũng là một động từ nhưng có liên quan đến quần áo hoặc tình trạng của một người nào đó hoặc một cái gì đó. Đôi khi nó cũng có thể hoạt động như một danh từ.

Bạn muốn tìm hiểu các cặp từ đồng âm khác? Hãy đọc bài sự khác nhau giữa Sow và Sow.