Pair và Pare khác nhau như thế nào?

Bạn có phân biệt được pair và pare?

Sự khác biệt giữa pair và pare khó có thể được nhận thấy trong tiếng Anh nói. Tuy nhiên, hai từ khó hiểu này có nghĩa khác nhau. Bạn có thể phân biệt chúng khi sử dụng chúng trong văn bản. Một điểm khác biệt là pair đó là danh từ nhưng pare lại là động từ.

Tuy nhiên, khi bạn nói những từ này, bạn sẽ không bao giờ nhận ra những từ này không giống nhau bởi vì chúng nghe giống nhau. Những từ có âm gần giống nhau được gọi là từ đồng âm trong tiếng Anh. Có hàng trăm từ đồng âm trong tiếng Anh nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sự khác biệt giữa pair và pare.

Pair là một danh từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, pair là một danh từ. Hàng ngày, chúng ta luôn sử dụng từ pair để nói đến a pair of shoes, a pair of socks, a pair of scissors, v.v … Từ pair có nghĩa là hai người hoặc vật phẩm, giống nhau về hình thức hoặc chức năng và khớp với nhau. Rõ ràng, nếu bạn không sử dụng pair và pare trong một câu, bạn sẽ không biết cách sử dụng và chức năng của chúng.

Ví dụ:

I need to buy a new pair of shoes.
The pair of hunters enjoyed hunting in the forest.
Rose and Jack are a lovely pair.

Chúng tôi cũng sử dụng a pair cho một cái gì đó được làm bằng hai mục ghép lại với nhau.

For example:

A pair of glasses
A pair of scissors
Chú ý: Chúng ta luôn nói “A pair of” với một danh từ số nhiều. E.g. ‘A pair of shoes’, NOT ‘A pair of shoe’.

Pair là một động từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cặp từ là danh từ nhưng pare là động từ. Từ này không phổ biến lắm đối với nhiều người học ESL, đặc biệt là đối với học sinh mới bắt đầu. Về mặt ngữ pháp, pare là một ngoại động từ có nghĩa là dùng dao hoặc dụng cụ tương tự loại bỏ lớp bọc bên ngoài hoặc lớp da bên ngoài của vật gì đó.

Ví dụ:

I pare the skin of vegetables using a peeler.
She pared the dough of the pie before putting it inside the oven.

Pair là một loại trái cây

Bên cạnh pair và pare, một từ cũng được đọc giống nhau, đó là pear (trái lê), một loại trái cây. Lê là một loại trái cây ăn được tương tự như táo nhưng thuôn dài về phía cuống. Loại trái cây ngon ngọt này có cách phát âm giống pair và pare khiến học sinh ESL hay nhầm lẫn cách viết của những từ đồng âm này. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn gặp những từ này lần sau, hãy luôn nhớ phát âm giống nhau. Thật buồn cười vì các từ pair, pare và pear phát âm giống hệt nhau phải không nào.

Kết luận

Kết luận, chúng ta có thể nói rằng pair, pare và pear có âm thanh giống nhau. Chúng là từ đồng âm. Mặc dù có âm thanh giống nhau, những từ này có nghĩa khác nhau.

Pair có nghĩa là hai người hoặc vật phẩm, giống nhau về hình thức hoặc chức năng, và khớp với nhau.

Pare có nghĩa là dùng dao hoặc dụng cụ tương tự loại bỏ lớp bọc bên ngoài hoặc lớp da bên ngoài của vật gì đó.

Pear tương tự như quả táo nhưng thuôn dài về phía cuống.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Từ đồng âm?? Find out the difference between the words Sow and Sew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *