Trường Anh ngữ

Sự khác nhau giữa War và Wore

Bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa war và wore? Tôi cá là bạn có thể phát âm chúng. Còn khi bạn viết những từ này thì sao? Bạn chắc chắn có thể! Có, bạn có thể vì chúng có cách viết khác nhau.

Trong tiếng Anh, việc tìm ra sự khác biệt giữa từ war và wear có thể rất khó. Điều này là do chúng có cách phát âm giống nhau. Những tập hợp từ này là ví dụ tốt nhất về từ đồng âm trong tiếng Anh. Từ đồng âm là những từ có cách viết khác nhau nhưng cách phát âm giống nhau. Nói chung, những từ như thế này là những từ đồng âm.

 
Có lẽ, ngay cả những người nói tiếng Anh bản ngữ cũng sẽ không nhận ra sự khác biệt khi ai đó nói bằng miệng “Make love not wore” và “Make love not war”. Đúng? Rõ ràng, war và wore không có sự khác biệt trong văn nói nói. Tuy nhiên, war và wear là hai từ có cách viết khác nhau, cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau.
 
Lần này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và tìm ra sự khác biệt giữa những từ này.

Từ war nghĩa là gì?

Mặc dù war và wore có thể giống nhau, nhưng hai từ này có chức năng khác nhau trong câu. Về mặt ngữ pháp, war là một danh từ trong khi wear là một động từ. Chiến tranh có nghĩa là tình trạng xung đột công khai, vũ trang, thường kéo dài giữa các bên, các quốc gia hoặc các đảng phái. Một cuộc chiến nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều quen thuộc là Chiến tranh thế giới thứ hai. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng nó trong các cụm từ như war of words (tranh luận /tranh cãi), price war (giá cả), tug of war (kéo co, một loại thể thao).
 
Ví dụ:
 
The Second World War lasted from 1939 to 1945.
The debaters had an exciting war of words during the debate championship yesterday.
 
The major supermarkets are involved in a price war.
Th played the tug of war during their team building activity last week.

wore là gì?

Mặc dù có âm giống nhau, war và wear khác nhau vì cái đầu là danh từ trong khi cái sau là động từ. Wore chỉ đơn giản là hình thức động từ trong quá khứ. Bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi không thêm -ed vào cuối để tạo dạng quá khứ của nó. Điều này là do động từ wear là một động từ bất quy tắc. Trong tiếng Anh, cách viết của động từ Bất quy tắc thay đổi khi nó ở dạng quá khứ. Vì vậy, wear trở thành wore.
 
Ví dụ:
 
I wore a beautiful red dress for our company party last year.
She wore a knitted scarf around her neck during her trip to Alaska.
 
The bank robbers wore masks throughout the raid.

Kết luận

Mặc dù war và wore nghe có vẻ giống nhau, nhưng học cách sử dụng chúng đúng cách là điều quan trọng như những người nói tiếng Anh. Những từ đồng âm này rất khó học, nhưng việc ghi nhớ chúng khiến việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn. Tóm lại, chúng ta đừng quên sự khác biệt và ý nghĩa của chúng.
 
War có nghĩa là tình trạng xung đột công khai, vũ trang, thường kéo dài giữa các quốc gia, các quốc gia hoặc các bên.
 
Wore chỉ đơn giản là dạng quá khứ. Điều này có nghĩa là hành động bạn mặc quần áo, đồ trang sức hoặc những thứ đó trên người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *