Từ đồng âm "Short"
Tìm hiểu từ đồng âm trong tiếng Anh

Từ đồng âm “Short” là một trong những từ đồng âm phổ biến nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh (homonyms in the English language). Nếu bạn đã quên ý nghĩa của từ đồng âm, hãy để tôi nói lại với bạn rằng chúng là những từ tiếng Anh có cách viết và cách phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau. Từ đồng âm khá khó hiểu đối với học sinh ESL và ELL, đó là lý do tại sao tốt hơn hết là bạn nên học chúng.

Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục học từ đồng âm và cải thiện vốn từ vựng của bạn. Lần này, chúng ta hãy tập trung vào việc học từ đồng âm “short”, nghĩa của nó và cách sử dụng trong ngữ pháp tiếng Anh. Hãy kéo ghế và nhớ mang theo giấy bút vì buổi học này sẽ rất thú vị.

Từ đồng âm Short nói về độ dài và khoảng cách.

Trước tiên được xem là một tính từ, từ “short” có nghĩa là khoảng cách, chiều cao hoặc độ dài trong một giới hạn.

Trong các ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng từ đồng âm “short” để mô tả mái tóc ngắn, khoảng cách (đi bộ) ngắn hoặc đối lập với một người cao (là người thấp).

a. Her hair is much shorter than it used to be.
b. It’s only a short walk from my house to the station.
c. She is shorter than her sister.

Từ đồng âm Short nói về số lượng/số đếm.

Tiếp theo, từ “short” cũng có nghĩa là không có đủ một cái gì đó. Trong ngữ cảnh này, chúng ta sử dụng từ đồng âm “short” ở đây để nói là một cái gì đó không đủ hoặc thiếu.

Ví dụ:

a. People are short of food and water because of the crisis.
b. The bill is $200 but our money is just $150. We are $50 short.

Short được dùng như một danh từ

Ngoài việc được sử dụng như một tính từ, từ “short” có nghĩa là đồ uống có cồn là một loại rượu mạnh mà không có nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác được thêm vào. Họ sử dụng một cách không chính thức thuật ngữ viết tắt ở Anh để mô tả một loại rượu mạnh trong khi thuật ngữ “shot” thường được người Mỹ sử dụng.

Kết luận

Tóm lại, từ đồng âm “short” có nhiều nghĩa khác nhau. Từ “short” có nghĩa là:

1. Ngắn về chiều dài, khoảng cách, hoặc chiều cao.
2. Không có đủ thứ gì đó
3. một thức uống có cồn mạnh là một loại rượu mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *