Trường Anh ngữ

Phân biệt Tail và Tale.

Bạn có phân biệt được hai từ Tail và Tale?

Nếu bạn kiểm tra chúng, thì tail và tale đơn giản là 2 từ đồng âm. Chúng có phát âm giống nhau nhưng nghĩa và cách đánh vần thì lại khác nhau. Trong tiếng Anh, tail và tale là ví dụ điển hình cho những từ đồng âm.

Về mặt ngữ pháp, Tail có thể hoạt động như cả danh từ và động từ trong khi Tale chỉ có chức năng như một danh từ. Tail có một số nghĩa, bao gồm cả phần phía sau của động vật hoặc phương tiện đi lại. Là một động từ, nó có nghĩa là theo dõi và quan sát ( ai đó) chặt chẽ, đặc biệt là trong bí mật. Ngược lại, danh từ Tale chỉ một bản tường trình hoặc là một câu chuyện.

Thật thú vị, Tail và Tale không chỉ có một nghĩa đơn thuần. Trên thực tế, ‘ tail ‘ được định nghĩa bởi từ điển có 4 nghĩa trong khi ‘ tale ‘ có 2 nghĩa.

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu nghĩa của chúng không? Hãy lấy bút và giấy của bạn và chúng ta hãy tìm ra sự khác biệt giữa những từ này.

Các nghĩa khác nhau của Tail

(1) Bộ phận chuyển động ở cuối cơ thể của chim hoặc động vật hoặc cá

Ví dụ:

Fido, my dog, always wags his tail every time he sees me.

(2) Phần trông giống như cái đuôi hoặc ở vị trí cuối cùng.

Ví dụ:

Can you see the tail of the parade?

I can see the tail of the carnival from here.

(3) Mông (bộ phận cơ thể)

Ví dụ:

He smacked her on the tail after he caught her lying.

I hate it when someone taps my tail.

(4) Người theo dõi (cái đuôi)

Ví dụ:

Put a tail on the suspicious-looking man.

Các nghĩa khác nhau của Tale

(1) Một câu chuyện

Ví dụ:

Hans Christian Andersen became so popular thanks to his fairy tales.

The tale of Hera and Zeus is among my favorite in Greek mythology.

(2) Một câu chuyện bịa đặt hoặc sai sự thật

Ví dụ:

She hated the old-tales about her.

Jane always gets in trouble for telling false tales and rumors.

Tail và Tale: Tóm tắt

Tóm lại, chúng ta rất khó tìm ra sự khác biệt giữa Tail và Tale trong văn nói vì cả hai từ này đều có cách phát âm giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng chúng bằng văn viết vì có sự khác biệt giữa những từ này.

Lần tới, để tránh trộn lẫn những từ này trong câu, tốt hơn hết bạn đừng quên nghĩa thường dùng của những từ này.

Tail là phần phía sau của động vật hoặc phương tiện.

Tale đề cập đến một báo cáo hoặc câu chuyện.