Trường Anh ngữ

Quy tắc nối âm và rút gọn trong tiếng Anh

Việc nối âm và rút gọn cho phép chúng ta kết nối âm thanh của các từ để chuyển tiếp suôn sẻ và tránh những khoảng dừng khó xử. Trong văn nói, chúng ta có 3 cách cơ bản về nối âm các từ trong một câu và một cách duy nhất về rút gọn từ.

Trong bài viết này, chúng. ta sẽ học cách nối  PHỤ ÂM với PHỤ ÂM, PHỤ ÂM với NGUYÊN ÂM,NGUYÊN ÂM với NGUYÊN ÂM.

Chúng ta hãy nghiên cứu thêm về cách nối âm sau đây.

Nối phụ âm với phụ âm

Khi một phụ âm ở cuối một từ và ở đầu của từ tiếp theo, thì lời nói không bị ngắt quãng; đúng hơn, phụ âm này đơn giản được giữ trong một thời gian dài hơn một chút.

 Hãy xem những ví dụ sau:

what time”

 Thay vì nói 2 từ này thành 2 âm tách biệt, wha/t/ /t/ime, chúng ta nối âm cuối /t/ của từ đầu tiên với âm đầu /t/ của từ thứ 2 để phát âm thành 1 âm duy nhất. Vì vậy thày vì nói: what time, thì sẽ là: wha/t/ime.

Những ví dụ khác tương tự:

 Bad dog  —->        Badog

Went to  —->          Wento

Gas station  —->     Gastation

Some might   —->   Somight

Hot today  —->        Hotoday

Lưu ý: Tuy nhiên còn có 1 ngoại lệ. Nếu từ đầu tiên kết thúc với các âm /ʧ/ và /ʤ/, và từ thứ hai bắt đầu với cùng một phụ âm, thì chúng ta phải phát thành 2 âm. Phải đảm bảo phụ âm thứ 2 được phát ra ngay sau khi âm đầu tiên kết thúc.

Ví dụ:

Each chapter

Orange jacket

Nối phụ âm với nguyên âm

Khi từ đầu tiên kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm, hãy chuyển phụ âm sang từ sau.

Chúng ta hãy xem ví dụ sau:

Take it. 

Từ đầu tiên kết thúc với phụ âm /k/, trong khi từ thứ hai bắt đầu bằng nguyên âm /ɪ/.

Thay vì nói /teɪk/ /ɪt/, thì chúng ta nói /teɪkət/.

Như bạn thấy, nguyên âm /ɪ/ của từ “it” bây giờ đã thành âm schwa.

Ví dụ khác:

Work at   /wɝk/ /æt/  —-> /wɝkət/

Leave it   /liːv/ /ɪt/  —->    /liːvət/

Come around  /kʌm/ /əˈraʊnd/ —->   /kəməˈraʊnd/

Some of  /sʌm/ /ɑːv/ —->     /səməv/

Look alike  /lʊk/ /əˈlaɪk/     —->    /ləkəˈlaɪk/

Nối nguyên âm với nguyên âm

Khi những từ đầu tiên kết thúc với các âm [i], [aɪ], [eɪ], or [ɔɪ], và từ thứ hai bắt đầu bằng một nguyên âm, thì chúng ta thêm âm [j] (âm của chữ “Y” ) để nối chúng lại.

Ví dụ:

The apple   —->       The /j/apple

Toy airplane   —->  Toy /j/airplane

My uncle     —->       My /j/uncle

Say it    —->               Say /j/it

Try again     —->       Try /j/again

He asked   —->           He /j/asked

Tiếp theo, Khi từ đầu tiên kết thúc với các nguyên âm [u], [aʊ], [oʊ], hoặc [ju],và từ thứ hai bắt đầu bằng một nguyên âm, thì thêm một âm [w] (âm của chữ “W”)  để nối chúng lại.

Ví dụ:

Slow animal  —->       Slow /w/animal

Blue automobile  —->   Blue /w/automobile

How about    —->       How /w/about

Few others   —->        Few /w/others

So old  —->                  So /w/old

Value of  —->               Value /w/of

Nói rút gọn trong tiếng Anh

Sự rút gọn là dạng giảm bớt từ tiếng Anh. Mặc dù chúng không phải là từ đúng, nhưng chúng được người bản ngữ sử dụng rộng rãi trong âm nhạc, phim ảnh, văn học, v.v.

want to  —-> wanna

going to  —-> gonna

ought to  —-> oughda

has to  —-> hasda

kind of  —-> kinda

let me  —-> lemme

should have  —-> shoulda

would have  —-> woulda

Tóm tắt

Việc nối âm và rút gọn các từ trong tiếng Anh có thể hơi lạ lẫm, đặc biệt là khi bạn chưa quen với nó. Tuy nhiên, học chúng có thể thực sự cần thiết nếu bạn muốn giao tiếp như một người bản ngữ. Do sự liên kết này, các từ trong một câu không phải lúc nào cũng phát âm giống như khi chúng ta nói chúng riêng lẻ. Nối âm rất quan trọng trong tiếng Anh. Nếu bạn nhận ra và sử dụng chúng, hai điều sẽ xảy ra:

1. Bạn sẽ dễ dàng hiểu người khác hơn.
2. Người khác sẽ hiểu bạn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chúng tôi chỉ sử dụng từ rút gọn trong văn nói và không sử dụng chúng trong văn viết. Luôn nhớ rằng dạng rút gọn của từ không được coi là từ thực trong tiếng Anh vì không thể tìm thấy những từ này trong từ điển.

Bạn có thích những gì bạn vừa đọc không? Nếu bạn làm vậy, hãy chia sẻ điều này với bạn bè của bạn và cho họ biết những quy tắc thiết yếu về cách nối âm và rút gọn từ trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về trọng âm của từ, hãy thử khám phá bài viết này và tìm hiểu các quy tắc cơ bản của trọng âm trong tiếng Anh là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *