Trường Anh ngữ

House và Home: Làm sao để phân biệt?

House và home thường được sử dụng thay thế cho nhau bởi hầu hết mọi người nghĩ rằng chúng giống nhau. Về mặt kỹ thuật, những từ này giống nhau. Trong thực tế, chúng đề cập đến một cái gì đó mà mọi người ở. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào ý người nói.

Khi bạn chỉ vào một tòa nhà và nói đó là ngôi nhà của bạn, bạn có nghĩa là tòa nhà thực tế; trong khi khi bạn nói đó là nhà của bạn, bạn có nghĩa đó là nơi gia đình bạn sinh sống. Nói một cách rõ ràng, house chỉ là một công trình kiến trúc trong khi home là nơi gia đình sống trong tình yêu thương, hòa thuận.

Định nghĩa của house

Chúng ta sử dụng từ house để nói về một công trình được xây dựng để mọi người sống bên trong. Một ngôi nhà thực sự là một công trình vật chất cụ thể nơi một người hoặc nhiều người sống ở trong.

Ví dụ:

The nipa hut is a very popular traditional house in the Philippines.

The white house on York Avenue is mine.

We have a new house in Cebu.

There are only five houses on our street.

I want to build a beautiful house by the sea.

Định nghĩa của home

Trong khi chúng tôi sử dụng house để chỉ tòa nhà thực tế, chúng tôi sử dụng từ home có thể đề cập đến một tòa nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào mà một người cho là nơi cô ấy sống và thuộc về cô ấy. Home có thể là một ngôi nhà hoặc một căn hộ, nhưng cũng có thể là một cái lều, một con thuyền hoặc một hang động dưới lòng đất.

A home không chỉ là một tòa nhà bê tông. Đó là nơi sum vầy của gia đình với tình yêu thương, sự gắn bó và tình cảm. Mọi thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau trong một nhà.

Hơn nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng home để nói về gia đình sống trong một ngôi nhà, hoặc không gian quen thuộc bên trong ngôi nhà của một người, hoặc nơi ai đó đã sinh ra hoặc sống khi còn nhỏ.

Từ nhà cũng có thể chỉ một cái gì đó trừu tượng. Ví dụ: ai đó chúng tôi nói, “Hãy về nhà”, người đó có thể không đề cập đến cấu trúc vật lý nơi anh ta sống. Nhưng anh ấy có thể ám chỉ nơi đặc biệt mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, nơi bạn thuộc về.

Ví dụ:

She feels at ease in their home.

That song reminds me of my home.

How does it feel to be back home?

I’d rather stay at home than go out.

Kết luận

Giống như very and too, house và home chỉ là một số từ mà chúng ta nghĩ là giống nhau trong khi về mặt kỹ thuật thì chúng không giống nhau. Và mặc dù chúng có ý nghĩa gần như tương tự nhau, nhưng biết được ý nghĩa sâu xa hơn của nó là rất quan trọng. Rõ ràng, mỗi từ đều có định nghĩa độc đáo riêng vì từ sau liên quan đến tình yêu, tình cảm, v.v.

Để tránh nhầm lẫn những từ này vào lần sau, chúng ta hãy luôn ghi nhớ ĐIỀU NÀY.

House là một công trình mà một người hoặc một gia đình sinh sống.

Home là một ngôi nhà hoặc căn hộ mà một người hoặc một gia đình sống trong hòa bình, yêu thương, hòa thuận và tình cảm.