Trường Anh ngữ

Từ đồng âm "wave"

Từ đồng âm “wave” là một trong nhiều từ đồng âm trong tiếng Anh. Từ đồng âm là những từ có cách viết và cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Ngôn ngữ tiếng Anh có rất nhiều từ đồng âm luôn khiến học sinh ESL và ELL nhầm lẫn.

Học từ đồng âm có thể hơi khó khăn vì từ này có thể hoạt động khác nhau. Trong ngữ pháp tiếng Anh, nó có thể là một danh từ, một động từ hoặc một tính từ. Từ đồng âm khiến chúng ta nhầm lẫn nhưng học những từ này chắc chắn sẽ cải thiện nền tảng từ vựng của một người. Nó giúp chúng ta mở rộng nền tảng từ vựng của mình và nó làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn.

Được coi là một trong những Từ đồng âm tiếng Anh phổ biến nhất, từ “wave” có thể được sử dụng như một động từ hoặc như một danh từ. Hãy cùng khám phá bí ẩn của từ này và cải thiện vốn từ vựng của mình bằng cách học các định nghĩa của nó. Nghĩa của từ này là gì? Hãy để tôi khai sáng cho bạn.

Danh từ Wave

Là một danh từ, từ “wave” có nghĩa là một dòng nước dâng lêndi chuyển dọc theo trên bề mặt của một vùng nước, đặc biệt là ở vùng biển

Ví dụ:

The sea waves are big and rough during storms.
Surfers like riding the big waves in the sea.

Động từ Wave

Là một động từ, “wave” có nghĩa là đưa tay lên và di chuyển từ bên này sang bên kia như một cách để chào ai đó, bảo ai đó làm điều gì hoặc thêm phần nhấn mạnh vào một cách diễn đạt ý.

Ví dụ:

Famous people usually wave at their fans.
I always wave at my friends when I meet them somewhere.

Kết luận

Có hàng trăm từ đồng âm trong tiếng Anh và từ “WAVE” chỉ là một trong số đó. Khi bạn tiếp tục cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình, bạn đừng bao giờ quên hai nghĩa của từ “WAVE”. Là một danh từ, “wave (sóng)” là thứ bạn nhìn thấy ở biển còn là một động từ, “wave” là hành động bạn làm / thực hiện khi nói Xin chào và Xin chào với ai đó.

Tìm hiểu thêm về một số từ khó hiểu trong tiếng Anh và làm phong phú vốn từ vựng của bạn bằng cách khám phá các từ mới trong tiếng Anh trong các bài đăng blog hàng ngày của chúng tôi tại https://qqeng.net/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *