QQEnglish ESL school
En yaygın İngilizce son ekler

En yaygın İngilizce son ekler

giriiş

Son ekler, kelimelerin anlamını ve işlevini önemli ölçüde etkilediği için İngilizce dilinin temel bileşenleridir. Son ekler kendilerini kök kelimelerin sonuna bağlayarak kelimenin zamanını, konuşmanın bir kısmını veya anlamını değiştirir. İngilizce son ekleri anlamak, dil becerilerini geliştirmek ve İngilizce’de etkili bir şekilde iletişim kurmak isteyen herkes için çok önemlidir.

İngilizceyi anlamak söz konusu olduğunda son ek kavramını kavramak önemlidir. Bu küçük ama güçlü unsurlar, kelimelerin şekillendirilmesinde ve anlam katmanlarının eklenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, İngilizce son ekler tam olarak nelerdir ve dil becerilerinizi nasıl geliştirebilirler? Gelin bu büyüleyici dil yolculuğuna dalalım ve bu dilsel yapı taşlarının ardındaki sırları açığa çıkaralım.

İngilizce son ekler tam olarak nedir?

Spesifik örneklere dalmadan önce, soneklerin ne olduğu ve İngilizce dilinde nasıl çalıştıkları konusunda temel bir anlayış oluşturmak önemlidir. Sonek, bir sözcüğün anlamını değiştirmek veya yeni bir sözcük oluşturmak amacıyla sonuna eklenebilen bir harf grubudur. Bir temel kelimeye bir son ek ekleyerek onun dilbilgisel işlevini değiştirebilir veya farklı bir ayrım aktarabiliriz.

İngilizce son ekler fiilin zamanını belirtebilir, sıfat oluşturabilir veya bir kelimeyi tekilden çoğul hale getirebilir. ESL öğrencileri, en yaygın eklerden bazılarını öğrenerek İngilizce kelimelerin yapısı ve işlevi hakkında fikir sahibi olabilirler.

En yaygın İngilizce son ekleri tanımak

İngilizce son ekleri anlamak çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir. İlk olarak, bireylerin yabancı sözcükleri kök sözcüklere ve eklere ayırarak çözümlemelerine yardımcı olur. Bu beceri özellikle karmaşık metinleri okurken veya yeni kelimeler öğrenirken değerlidir.

İkinci olarak, ortak sonekleri bilmek dilin anlaşılmasına ve iletişimine yardımcı olabilir. Bir ekin işlevinin farkına varılmasıyla bireyler, daha önce hiç karşılaşmamış olsalar bile, bir kelimenin anlamını çıkarabiliyorlar. Bu yetenek okuduğunu anlamayı geliştirir ve İngilizce dilinin daha derin anlaşılmasını teşvik eder.

En yaygın İngilizce son ekler ve nasıl çalıştıkları

İngilizce dilinin karmaşık arka planında gezinmeye devam ederken, ortak son eklerin yansıtıcı etkisini takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Aşağıda size en yaygın İngilizce son ekleri, nasıl oluşturulduğunu ve cümle içindeki işlevlerini tanıtacağız.

  1. –able – Bu ek, bir şeyin yapılabileceğini veya bir şeye muktedir olduğunu belirten sıfatlar oluşturur. Örneğin, rahat kelimesi “comfort” kökünden gelir ve bir isimdir. Buna “-able” ekini eklediğimizde “comfortable” olur ve konuşmanın kısmı sıfata dönüşür. İşte başka örnekler:

Approach – approachable
Remark – remarkable
Consider – considerable
Reason – reasonable
Sustain – sustainable

“y”, “e”, “ive” gibi belirli harflerle biten bazı kök kelimeler –able eki eklendiğinde şekil değiştirir. “y” veya “e” kaldırılır ve –able ile eklenir. Aşağıdaki örneklere bakın:

Deny – deniable
Justify – justifiable
Rely – reliable
Vary – variable

Forgive – forgivable
Receive – receivable
Adore – adorable
Believe – Believable
Note – notable
Inflate – inflatable

Some words that end in “e” don’t need to remove the letter “e” as they can only be added with the suffix –able to form an adjective. Below are some examples:Sonu “e” ile biten bazı kelimelerin “e” harfini kaldırmasına gerek yoktur, çünkü bunlar ancak –able – sıfat eki ile eklenebilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Manage – manageable
Change – changeable
Love – lovable
Debate – debatable
Value – valuable

Diğer kök kelimelerin “t” veya “p” gibi bir ünsüzle bittiğini ve önünde bir sesli harf bulunduğunu unutmayın. Bu kök kelimeler -able ekiyle eklendiğinde sıfat haline gelir, ancak sondaki ünsüz iki katına çıkar.

Forget – forgettable
Stop – stoppable

  1. –ible – Bu ek, aynı zamanda olasılığı da ifade eden –able son ekiyle aynıdır. Aşağıdaki örneklere bakın:

Destruct – destructible
Convert – convertible
Resist – resistible
Access – accessible

–ible son eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin iki ünsüz harfle bittiğine dikkat edin.

  1. –ful – Bu son ek genellikle bir sıfat oluşturmak için bir isme eklenir. Özellikle sonu “y” harfiyle biten ve önünde bir ünsüz harf bulunan bir isme eklendiğinde, y düşürülür ve “i” olarak değiştirilir.

Beauty (n) – beautiful
Bounty (n) – bountiful
Duty (n) – dutiful

Kelime “y” ile bitiyorsa ve önünde bir sesli harf varsa, y artık düşürülmez. –ful son eki otomatik olarak sözcüğe eklenir.

Play – playful
Joy – joyful

Normal olarak sesli harfle ve ünsüz harfle biten veya tam tersi olan normal kelimelere otomatik olarak –ful son eki eklenir. Aynı durum ardışık ünsüz harflerle biten kelimeler için de yapılır.

Cheer – cheerful
Peace – peaceful
Care – careful
Grace – graceful
Power – powerful
Thought – thoughtful
Harm – harmful
Faith – faithful

  1. –less – “less” eki, “ful” ekinin zıttıdır ve olumsuz bir anlam ifade eder. Bir şeyin yokluğunu belirtmek için isimlere -less son eki eklenir. Örneğin “careless”, ilginin yokluğunu, “fearless” ise korkunun yokluğunu ifade eder.

İşte –less son ekine sahip kelimelerin diğer örnekleri.

Point – pointless – meaning no sense
Power – powerless – no power at all
Harm – harmless – causes no harm
Speech – speechless – can’t say anything
Wire – wireless – no need to use any wires to connect to something

common suffixes in english

  1. –ly – “-ly” son eki genellikle sıfatları zarflara dönüştürmek için kullanılır. Örneğin, “quick” sözcüğü “quickly” haline gelir ve sözcüğe hız veya verimlilik gibi zarf niteliği aşılanır. Bu ek, biçim, zaman, yer veya dereceyi ifade etmenin anahtarını taşır ve esnek uygulamalarıyla dile zenginlik katar.

Son eki –ful ile biten sıfatlar –ly son ekiyle birleştirilerek zarf oluşturulur. Örneğin, “graceful” kelimesi “gracefully” olur, “painful” kelimesi “painfully” olur ve “joyful” kelimesi “joyfully” olur.

  1. –ment – İngilizce’de çok yaygın olan bu son ek, olumlu bir anlam ifade eder ve eylemle ilişkili bir durum veya nitelik için olumlu bir sonuç gerektirir.

Örneğin, “enjoy”, bir şeyden zevk alma veya keyif alma durumunu özetleyen “enjoyment”e dönüşür. Bu ek, kelimelere duygusal ve deneyimsel durumların somut bir temsilini sağlayarak dili zenginleştirir.

Diğer örnekler şunlardır:

Develop – development
Enhance – enhancement
Better – betterment
Achieve – achievement
Disappoint – disappointment

Başında ünsüz harf bulunan ve sonu “y” ile biten kelimelerde, y kaldırılır ve -ment eki getirilir. Örneğin, “accompany” kelimesi “accompaniment” olarak değiştirildi. Başında sesli harf bulunan ve “y” ile biten kelimelerde y düşürülmez. Örneğin, “employ” kelimesi “employment” olur.

  1. –ation – T”-tion” eki fiillerin isme dönüştürülmesinde etkilidir. Örneğin, “imagine”, yaratıcı düşüncenin soyut kavramına somut bir biçim sağlayarak “imaginationne evrilir. İngilizcede bu ekler de sesli harflerin düşürülmesi gibi farklı şekillerde oluşturulur.

Yukarıdaki “imagine” kelimesi “e” harfiyle bittiği için e harfi çıkarılıp “imagination” olarak değiştirilmiştir. Sonu “e” ile biten kelimeler, e harfi çıkarılıp –ation ekinin eklenmesiyle oluşturulur.

Ayrıca bu eki alan en yaygın kök kelimeler “ate” ile biter. Aşağıda bu eklerin İngilizcedeki diğer örnekleri verilmiştir.

Donate – donation
Decorate – decoration
Demonstrate – demonstration
Animate – animation
Fluctuate – fluctuation
Abbreviate – abbreviation

  1. –ing – ing son eki genellikle fiillerde sürekli veya ilerleyen zaman oluşturan fiillerde görülür. Geçici olarak ve tam o anda yapılan bir eylemin anlamını ifade eder.

Düzenli -ing eki alan fiiller, ilerleyen zamanı oluşturmak için doğrudan eklenir.

Meet – meeting
Talk – talking
Play – playing
Greet – greeting
Bow – bowing
Tell – telling
Speak – speaking
Sleep – sleeping
Need – needing
Stand – standing

Sonu “e” veya sessiz “e” ile biten bazı fiiller, e harfini bırakıp “ing” olarak değiştirerek biçimlerini değiştirirler.

Dance – dancing
Ride –riding
Shake – shaking
Take – taking
Dine – dining

Genellikle ünsüzle biten ve önünde bir sesli harf bulunan düzensiz fiiller, son harfi iki katına çıkarır ve “ing” ekler.

Swim – swimming
Sit – sitting
Run – running
Jog – jogging
Hop – hopping
Chat – chatting

suffixes in english

  1. –ive – Bu ek, olumlu ya da olumsuz, güçlü bir anlam ifade eder. Bu ek, bir sıfat veya isim oluşturmak için isme veya fiillere eklenir. Örneğin “Product” bir isimdir. –ive eklendiğinde “üretken”e dönüşür. Diğer örnekler şunlardır:

Secret – secretive
Effect – effective
Object – objective
Act – active
Attract – attractive
Select – selective
Express – expressive

Sonu “ate” ve “e” ile biten diğer fiiller, e harfi çıkarılıp –ive ekinin eklenmesiyle oluşturulur.

Relate – relative
Decorate – decorative
Create – creative
Alternate – alternative
Impulse – impulsive
Purpose – purposive

  1. –ity – İsim oluşturmak için sıfatlara veya fiillere “ity” son eki eklenir. “continue” kelimesi bir fiildir ve “e” ile biter. İsmini oluşturmak için e harfini bırakın ve –ity son ekini ekleyin. Daha sonra “continuity” haline gelir. Aşağıda diğer örnekleri bulabilirsiniz:

Productive – productivity
Connective – connectivity
Rare – rarity

Normal kelimeler için aşağıdaki örneklerde olduğu gibi –ity son ekini eklememiz yeterlidir:

Inferior – inferiority
Superior – superiority
Complex – complexity
Prosper – prosperity

“-able” gibi yukarıdaki son eklerle biten bazı İngilizce kelimeler “-ity” ile eklenebilir, ancak “le” harfleri kaldırılarak -ity olarak değiştirilir.

Probable – probability
Impossible – impossibility
Vulnerable – vulnerability
Portable – portability

İngilizce son ekler İngilizce diline hakim olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ekleri bilerek ve anlayarak kelime dağarcığınızı genişletebilir, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirebilir ve kelime yapısına ilişkin daha derin bir anlayış kazanabilirsiniz.

common suffixes in english

Çözüm

Temelde, İngilizce son ekler, dilsel yaratıcılığın yapı taşları olarak hizmet eder ve size, hatta konuşmacılara ve yazarlara zengin bir ifade dokusu oluşturma konusunda güç verir.

Bu nedenle, bir dahaki sefere tanıdık bir sonekle süslenmiş yeni bir kelimeyle karşılaştığınızda, durun ve onun yarattığı dönüştürücü etkiyi düşünün. Dilsel evrimin güzelliğini benimseyin ve İngilizce son eklerin, dili keşfetme yolculuğunuzda güvenilir arkadaşlarınız olarak hizmet etmesine izin verin.

Eklerin incelenmesini benimsemek, dilsel olasılıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açar ve bireylerin İngilizcede daha yetkin iletişimciler olmalarını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir