Khóa học / Học phí

Để có thể thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn những gì phù hợp với mực tiêu và lịch trình của mình.

 

Khóa Super Light.

Khóa học gồm 4 lớp học, chủ yếu về các cuộc hội thoại giao tiếp.
Thời gian học bắt đầu lúc 14:00, học viên sẽ có thời gian rãnh vào buổi sáng.
【Lưu ý】Khóa học không mở vào tháng 2, 3, 7, và 8

Lớp học mỗi ngày

3 lớp học 1:1 + 1 lớp học nhóm (+ 2 nhóm tối)

Thời gian đăng ký

Trên 1 tuần.

Đối tượng học

  • Học viên muốn có thời gian rãnh vào buổi sáng để làm việc.
  • Học viên muốn trải nghiệm thử việc học Tiếng Anh tại Philippines.

Nội dung

Giáo trình.

Khóa học sẽ được sắp xếp theo các giáo trình sau:
Khóa học không bao gồm lớp Callan

QQ Basic​

Reading

Speaking

Listening

Pronunciation

News

Callan Method

Lexicon

Topic Conversation

Travel English

Scroll to Top