Về QQEnglish

QQEnglish được thành lập vào năm 2009 nhằm cung cấp cho học viên ESL trải nghiệm học tiếng Anh tốt nhất. Ngoài việc tự biên tập tài liệu giảng dạy và giới thiệu phương pháp học Karen nổi tiếng, có thể nói là giáo viên là người quen của các cơ sở giáo dục, QQEnglish cũng đã dày công biên soạn, chúng tôi đưa ra bốn đảm bảo cho giáo viên mà giáo viên QQEnglish có thể cung cấp cho bạn Trải nghiệm học tập tốt nhất!

Quy trình 4 bước lựa chọn giáo viên

Bước 1: Giáo viên phải được tốt nghiệp từ các trường Đại học tại Philippines và ký hợp động làm việc full-time tại 2 campus chính dưới sự quản lý và giám sát của nhà trường.
Bước 2: Giáo viên chỉ được phép giảng dạy sau khi được tuyển dụng và hoàn thành khóa đào tạo nội bộ để chuẩn bị cho bài thi chứng chỉ TESOL. Giáo viên không đạt yêu cầu sẽ bị loại.
Bước 3: Tham gia bài thi tiêu chuẩn TESOL

Scroll to Top