Хэрхэн англи хэлийг 4 дахин хурдан сурах вэ?

Одоо бүртгүүлээд 2 удаагийн үнэгүй ганцаарчилсан хичээлд хамрагдаарай

3 сарын дотор англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болно

QQEnglish сургуулийн тухай

Free trial registration

Онлайн хичээлийн давуу талууд

английский онлайн
2 удаагийн хичээлийг үнэгүй туршиж үзэх

Санал болгох хичээлийн хөтөлбөрүүд

Бидний тухай сурагчдын сэтгэгдэл

Scroll to Top