Хэрхэн англи хэлийг 4 дахин хурдан сурах вэ?

Одоо бүртгүүлээд 2 удаагийн үнэгүй ганцаарчилсан хичээлд хамрагдаарай

3 сарын дотор англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болно

Яг одоо бүртгүүлээд
үнэгүй хичээлд хамрагдаарай!

QQEnglish сургуулийн тухай

Registration Landing page

Онлайн хичээлийн давуу талууд

английский онлайн
2 удаагийн хичээлийг үнэгүй туршиж үзэх

Санал болгож буй хөтөлбөрүүд

Бидний тухай сурагчдын сэтгэгдэл